ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112763
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kaempferia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2250
Collected date

วันที่เก็บ

3 Jul 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20-30 cm high in dry evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

430
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15289 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 817
2. 20853 Kaempferia sp. P. Suksathan 2970
3. 20564 Kaempferia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai 1463
4. 21379 Kaempferia sp. S. Watthana 1386.1
5. 25754 Kaempferia sp. C. Maknoi 291
6. 29826 Kaempferia sp. C. Maknoi 1418
7. 31510 Kaempferia sp. C. Maknoi 1632
8. 32135 Kaempferia sp. S. Chongko 497
9. 33066 Kaempferia sp. Warintorn K. 07-050
10. 33329 Kaempferia sp. Jatupol K. 07-110
11. 36035 Kaempferia sp. Jatupol K. 08-376
12. 38020 Kaempferia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3661
13. 37842 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 3807
14. 38053 Kaempferia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3903
15. 41453 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 5658
16. 45924 Kaempferia sp. C. Maknoi 3837
17. 45957 Kaempferia sp. C. Maknoi 3869
18. 46098 Kaempferia sp. C. Maknoi 3793
19. 46998 Kaempferia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 217
20. 48273 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 6516
21. 48013 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 7181
22. 48683 Kaempferia sp. M. Norsaengsri s.n.
23. 50381 Kaempferia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52196
24. 53023 Kaempferia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7593
25. 62608 Kaempferia sp. W. Pongamornkul 2861
26. 62710 Kaempferia sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1134
27. 63537 Kaempferia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6589
28. 63594 Kaempferia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6670
29. 66858 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 10456
30. 70549 Kaempferia sp. C. Maknoi 5877
31. 71544 Kaempferia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1081
32. 72751 Kaempferia sp. C. Maknoi 4986
33. 86634 Kaempferia sp. W. Tanming 857
34. 87546 Kaempferia sp. W. La-ongsri and P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3369
35. 89855 Kaempferia sp. N. Muangyen 828
36. 96342 Kaempferia sp. Mahasarakham University 25
37. 96418 Kaempferia sp. Mahasarakham University 101
38. 96419 Kaempferia sp. Mahasarakham University 102
39. 96420 Kaempferia sp. Mahasarakham University 103
40. 96424 Kaempferia sp. Mahasarakham University 107
41. 96425 Kaempferia sp. Mahasarakham University 108
42. 96427 Kaempferia sp. Mahasarakham University 110
43. 96428 Kaempferia sp. Mahasarakham University 111
44. 96429 Kaempferia sp. Mahasarakham University 112
45. 96430 Kaempferia sp. Mahasarakham University 113
46. 96431 Kaempferia sp. Mahasarakham University 114
47. 96432 Kaempferia sp. Mahasarakham University 115
48. 96433 Kaempferia sp. Mahasarakham University 116
49. 96710 Kaempferia sp. C. Glamwaewwong 226/60
50. 100913 Kaempferia sp. C. Maknoi 467
51. 100914 Kaempferia sp. C. Maknoi 468
52. 100915 Kaempferia sp. C. Maknoi 469
53. 100916 Kaempferia sp. C. Maknoi 470
54. 100917 Kaempferia sp. C. Maknoi 471
55. 100919 Kaempferia sp. C. Maknoi 473
56. 100920 Kaempferia sp. C. Maknoi 474
57. 100921 Kaempferia sp. C. Maknoi 475
58. 100922 Kaempferia sp. C. Maknoi 476
59. 102562 Kaempferia sp. V. Nguanchoo 820
60. 104864 Kaempferia sp. C. Maknoi 5740
61. 104896 Kaempferia sp. C. Maknoi 6052
62. 105612 Kaempferia sp. C. Maknoi 7040
63. 107029 Kaempferia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 741
64. 107091 Kaempferia sp. C. Maknoi 4857
65. 110870 Kaempferia sp. N. Muangyen 2085
66. 112612 Kaempferia sp. C. Maknoi 3409
67. 112641 Kaempferia sp. N. Muangyen 2128
68. 112675 Kaempferia sp. N. Muangyen 2162
69. 112676 Kaempferia sp. N. Muangyen 2163
70. 112728 Kaempferia sp. N. Muangyen 2215
71. 112765 Kaempferia sp. N. Muangyen 2252
72. 114769 Kaempferia sp. Thitiporn Pingyot 294
73. 115093 Kaempferia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 628
74. 115137 Kaempferia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 672
75. 117187 Kaempferia sp. N. Muangyen 2454
76. 127296 Kaempferia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1931
77. 128269 Kaempferia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2070
78. 128309 Kaempferia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2110
79. 128320 Kaempferia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2121
80. 129463 Kaempferia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4321
81. 129520 Kaempferia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4378
82. 129554 Kaempferia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4412
83. 129584 Kaempferia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4442
84. 132906 Kaempferia sp. S. Pumikong 2019 62
85. 136528 Kaempferia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3553
86. 136469 Kaempferia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3494
87. 138155 Kaempferia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3049
88. 138259 Kaempferia sp. K. Inthamma 1535
89. 138797 Kaempferia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3676

ปิด

QR code