ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112801
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2288
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jul 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15-20 m high in dry evergreen forest. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1070
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

101    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4553 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 4553
2. 9592 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 9592
3. 17708 Vitex sp. W. Pongamornkul 634
4. 19114 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 19114
5. 19520 Vitex sp. W. Pongamornkul 687
6. 19854 Vitex sp. S. Watthana 1154
7. 19869 Vitex sp. S. Watthana 1170
8. 24770 Vitex sp. K. Kertsawang 308
9. 27510 Vitex sp. C. Maknoi 697
10. 29055 Vitex sp. S. Suddee et al. 2629
11. 34369 Vitex sp. W. Pongamornkul 1728
12. 36248 Vitex sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3895
13. 38361 Vitex sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2133
14. 40862 Vitex sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6082
15. 46780 Vitex sp. M. Tanaros 181
16. 47760 Vitex sp. S. Sawangsawat 155
17. 51059 Vitex sp. W. Pongamornkul 2665
18. 53092 Vitex sp. Yin-Jiantao 1355
19. 53244 Vitex sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7713
20. 53925 Vitex sp. C. Maknoi 3207
21. 54396 Vitex sp. T. Yingkhachorn 77
22. 54676 Vitex sp. KKU Staff. s.n.
23. 57831 Vitex sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6947
24. 58088 Vitex sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9840
25. 61846 Vitex sp. Ling Shein Man 087318
26. 61898 Vitex sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087410
27. 62072 Vitex sp. D. Khrueasan MS-152
28. 62548 Vitex sp. Romklao Botanical Garden 0488/2555
29. 62670 Vitex sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 178
30. 63166 Vitex sp. Li-Jianwu 591
31. 64352 Vitex sp. W. Pongamornkul 2901
32. 65288 Vitex sp. K. Srithi 662
33. 66125 Vitex sp. M. Norsaengsri 6827
34. 66818 Vitex sp. M. Norsaengsri 10416
35. 67189 Vitex sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 702
36. 67217 Vitex sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 730
37. 68494 Vitex sp. C. Maknoi 4597
38. 68753 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089571
39. 68852 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089682
40. 70357 Vitex sp. C. Maknoi 3224
41. 70384 Vitex sp. C. Maknoi 3251
42. 71105 Vitex sp. S. Watthana 3822
43. 73137 Vitex sp. M. Norsaengsri 11306
44. 73154 Vitex sp. M. Norsaengsri 11324
45. 75080 Vitex sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2518
46. 75512 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095217
47. 75876 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094421
48. 76566 Vitex sp. C. Maknoi 7135
49. 77564 Vitex sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11041
50. 77929 Vitex sp. C. Maknoi 5125
51. 79145 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-340
52. 79173 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-368
53. 85279 Vitex sp. C. Maknoi 7927
54. 85443 Vitex sp. C. Maknoi 8091
55. 85547 Vitex sp. C. Maknoi 8246
56. 86061 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-065
57. 86241 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-245
58. 87659 Vitex sp. Saensouk et al. 45
59. 90849 Vitex sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3458
60. 91215 Vitex sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3653
61. 92701 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-092
62. 95148 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-187
63. 97056 Vitex sp. P. Phaosrichai 440
64. 100746 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-349
65. 102583 Vitex sp. V. Nguanchoo 842
66. 104639 Vitex sp. C. Maknoi 5783
67. 104517 Vitex sp. W. Pongamornkul 6294
68. 104602 Vitex sp. W. Pongamornkul 6379
69. 104730 Vitex sp. C. Maknoi 5605
70. 105233 Vitex sp. C. Maknoi 6469
71. 105243 Vitex sp. C. Maknoi 6479
72. 106426 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 881
73. 107042 Vitex sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 754
74. 110847 Vitex sp. N. Muangyen 2061
75. 110861 Vitex sp. N. Muangyen 2076
76. 111100 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-048
77. 111632 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-155
78. 111335 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-283
79. 111534 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-057
80. 113419 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-120
81. 112584 Vitex sp. C. Maknoi 3381
82. 112635 Vitex sp. N. Muangyen 2122
83. 112703 Vitex sp. N. Muangyen 2190
84. 113779 Vitex sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-029
85. 115018 Vitex sp. T. Choopan et al. 2018-364
86. 115337 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 872
87. 116619 Vitex sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-242
88. 117600 Vitex sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1692
89. 118356 Vitex sp. K. Inthamma 244
90. 119000 Vitex sp. K. Inthamma 587
91. 119029 Vitex sp. K. Inthamma 617
92. 122532 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1492
93. 123239 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-233
94. 126761 Vitex sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4002
95. 126829 Vitex sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4070
96. 126907 Vitex sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4149
97. 127032 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1763
98. 128240 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2041
99. 128430 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2231
100. 129636 Vitex sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4494
101. 129740 Vitex sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4598

ปิด

QR code