ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 114137
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melastoma malabathricum L.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-387
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub about 2 m height. Fruits with yellow scale.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsali, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14961 Melastoma malabathricum L. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 501
2. 23269 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 288
3. 25703 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 240
4. 27525 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 712
5. 29587 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 1329
6. 31995 Melastoma malabathricum L. Pranee Palee 918
7. 34239 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 2163
8. 34227 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 2151
9. 34952 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 1756
10. 34955 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 1759
11. 35169 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 2397
12. 35896 Melastoma malabathricum L. Jatupol K. 08-237
13. 37247 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 2361
14. 37090 Melastoma malabathricum L. P. Suksathan 4658
15. 38658 Melastoma malabathricum L. S. Watthana 2882
16. 40727 Melastoma malabathricum L. S. Watthana & P. Srisanga 3128
17. 47345 Melastoma malabathricum L. M. Inyaritt & S. Sittipracharat 012
18. 47933 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 7101
19. 48138 Melastoma malabathricum L. W. Boonprakop 0111
20. 48172 Melastoma malabathricum L. W. Boonprakop 0192
21. 50268 Melastoma malabathricum L. H. Takahashi T-62903
22. 50378 Melastoma malabathricum L. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60750
23. 55140 Melastoma malabathricum L. P. Chantaranothai et al. 163
24. 55141 Melastoma malabathricum L. P. Chantaranothai et al. s.n.
25. 56505 Melastoma malabathricum L. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051146
26. 57553 Melastoma malabathricum L. Wanisa Kantamanee 30
27. 59992 Melastoma malabathricum L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2152
28. 61838 Melastoma malabathricum L. Ling Shein Man 087326
29. 63379 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 7552
30. 64958 Melastoma malabathricum L. P. Ajintaiyasil 024
31. 65200 Melastoma malabathricum L. K. Srithi 80
32. 67060 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 3642
33. 67090 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 3672
34. 67705 Melastoma malabathricum L. P. Phaosrichai & M. Wongnak 15
35. 69244 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 6858
36. 69416 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 6833
37. 69431 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 7032
38. 69630 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 252
39. 69634 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 201
40. 74472 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 8406
41. 80026 Melastoma malabathricum L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097752
42. 82050 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 12083
43. 82947 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 12331
44. 83464 Melastoma malabathricum L. Ubonwan Upho UBON 73
45. 83987 Melastoma malabathricum L. M. Pinyosak & P. Wessumritt 305
46. 85058 Melastoma malabathricum L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3293
47. 86115 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-119
48. 86184 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-188
49. 87373 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-215
50. 86716 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 010/58
51. 86717 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 011/58
52. 89868 Melastoma malabathricum L. Y. Seepacha & J. Ongkhakat YJ4
53. 93065 Melastoma malabathricum L. N. Turreira-Garcia 119
54. 93391 Melastoma malabathricum L. Alisa Narai 02
55. 93621 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5804
56. 94504 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 1631
57. 94784 Melastoma malabathricum L. Chusie & K. Srithi HBY224
58. 95008 Melastoma malabathricum L. Ploy Hutasing 036
59. 98666 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-143
60. 102517 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 768
61. 104240 Melastoma malabathricum L. S. Kamonnate 804
62. 105835 Melastoma malabathricum L. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK088
63. 112752 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2239
64. 113363 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-64
65. 113822 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-072
66. 113887 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-137
67. 115343 Melastoma malabathricum L. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 878
68. 117275 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2542
69. 117693 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-063
70. 117773 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-143
71. 118037 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-407

ปิด

QR code