ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112666
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Jasminum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Oleaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2153
Collected date

วันที่เก็บ

30 May 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Prostrate herb in dry evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

265
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

196    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4234 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 4234
2. 7195 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 7195
3. 8454 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 8454
4. 8455 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 8455
5. 12789 Jasminum sp. S. Watthana 182
6. 16997 Jasminum sp. P. Srisanga 1314
7. 29897 Jasminum sp. M. Norsaengsri 2703
8. 30379 Jasminum sp. C. Maknoi 1518
9. 35548 Jasminum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8374
10. 35716 Jasminum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8568
11. 38392 Jasminum sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2164
12. 41122 Jasminum sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5571
13. 41878 Jasminum sp. P. Wessumritt 306
14. 42758 Jasminum sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6223
15. 43435 Jasminum sp. K. Kertsawang 1256
16. 46496 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2571
17. 45849 Jasminum sp. C. Maknoi 3665
18. 46075 Jasminum sp. C. Maknoi 3770
19. 46093 Jasminum sp. C. Maknoi s.n.
20. 46281 Jasminum sp. S. Sawangsawat 5
21. 46930 Jasminum sp. M. Tanaros 404
22. 47095 Jasminum sp. C. Maknoi 3585
23. 48691 Jasminum sp. M. Norsaengsri s.n.
24. 50442 Jasminum sp. Hiroshige Koyama T 61045
25. 50445 Jasminum sp. Hiroshige Koyama T 61085
26. 50856 Jasminum sp. S. Watthana 3587
27. 51074 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2680
28. 51080 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2686
29. 51234 Jasminum sp. M. Norsaengsri 2656
30. 52625 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1710
31. 52633 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1718
32. 53215 Jasminum sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7683
33. 53251 Jasminum sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7719
34. 53759 Jasminum sp. C. Maknoi 3040
35. 53882 Jasminum sp. C. Maknoi 3164
36. 54027 Jasminum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8205
37. 54402 Jasminum sp. T. Yingkhachorn 83
38. 54855 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 1102
39. 54856 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 1084
40. 54857 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 80
41. 55783 Jasminum sp. M. Norsaengsri 5496
42. 56114 Jasminum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8884
43. 56906 Jasminum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9216
44. 56915 Jasminum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9225
45. 57175 Jasminum sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 290
46. 57243 Jasminum sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 90
47. 57715 Jasminum sp. C. Maknoi 4134
48. 58110 Jasminum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9862
49. 58351 Jasminum sp. Staples, G., Pongamornkul, W., Suriya, S. 1453
50. 61880 Jasminum sp. Ling Shein Mang 87315
51. 62284 Jasminum sp. Romklao Botanical Garden 2555 571
52. 62409 Jasminum sp. Romklao Botanical Garden 2554 349
53. 63536 Jasminum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6588
54. 63541 Jasminum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6593
55. 63700 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3646
56. 63714 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3714
57. 63717 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3717
58. 64034 Jasminum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6932
59. 64965 Jasminum sp. P. Ajintaiyasil 31
60. 65218 Jasminum sp. K. Srithi 710
61. 65661 Jasminum sp. M. Norsaengsri 10151
62. 66963 Jasminum sp. W. Pongamornkul 3545
63. 67055 Jasminum sp. W. Pongamornkul 3637
64. 67463 Jasminum sp. M. Norsaengsri et al. 29
65. 68172 Jasminum sp. C. Maknoi 4277
66. 68855 Jasminum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89685
67. 70351 Jasminum sp. C. Maknoi 3218
68. 72210 Jasminum sp. W. Thammarong 356
69. 72855 Jasminum sp. M. Norsaengsri 10968
70. 73449 Jasminum sp. C. Lakoet 607
71. 73476 Jasminum sp. C. Lakoet 636
72. 73596 Jasminum sp. W. Pongamornkul 4006
73. 73608 Jasminum sp. W. Pongamornkul 4018
74. 73640 Jasminum sp. W. Pongamornkul 4050
75. 75224 Jasminum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2254
76. 76365 Jasminum sp. P. Phaosrichai 157
77. 77559 Jasminum sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11036
78. 80743 Jasminum sp. W. Pongamornkul 4600
79. 81297 Jasminum sp. C. Maknoi 7479
80. 81365 Jasminum sp. C. Maknoi 7548
81. 81810 Jasminum sp. M. Norsaengsri 11844
82. 81976 Jasminum sp. M. Norsaengsri 12009
83. 84157 Jasminum sp. W. Pongamornkul 4943
84. 84226 Jasminum sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4094
85. 84924 Jasminum sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4006
86. 85201 Jasminum sp. C. Maknoi 7849
87. 85202 Jasminum sp. C. Maknoi 7850
88. 85222 Jasminum sp. C. Maknoi 7870
89. 85278 Jasminum sp. C. Maknoi 7926
90. 86443 Jasminum sp. M. Wongnak 471
91. 86667 Jasminum sp. W. Tanming 890
92. 86767 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 58 61
93. 88304 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5310
94. 89436 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5536
95. 90164 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 87
96. 90329 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 252
97. 90485 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 407
98. 90807 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3415
99. 90808 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3416
100. 92526 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5329
101. 92581 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5384
102. 94126 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5826
103. 95077 Jasminum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 116
104. 95803 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6052
105. 95969 Jasminum sp. P. Phaosrichai 367
106. 96227 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4412
107. 96265 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4447
108. 96327 Jasminum sp. Mahasarakham University 10
109. 96547 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 60 63
110. 96552 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 60 68
111. 96816 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 60 332
112. 97015 Jasminum sp. C. Maknoi 4835
113. 97048 Jasminum sp. C. Maknoi 5552
114. 97414 Jasminum sp. Chutima Niyomdee 6
115. 97499 Jasminum sp. C. Maknoi 5480
116. 98520 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 400
117. 101322 Jasminum sp. Jittiporn Thasaniyakorn 116 118
118. 104487 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6264
119. 104532 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6309
120. 104569 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6346
121. 104598 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6375
122. 104618 Jasminum sp. C. Maknoi 5762
123. 104989 Jasminum sp. C. Maknoi 6147
124. 105206 Jasminum sp. C. Maknoi 6442
125. 105536 Jasminum sp. C. Maknoi 6879
126. 105632 Jasminum sp. C. Maknoi 7060
127. 108387 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6595
128. 109599 Jasminum sp. Jittiporn Tassaniyakorn 118
129. 109981 Jasminum sp. TLBG 577
130. 110036 Jasminum sp. Nelson Larue 1
131. 110339 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5456
132. 110731 Jasminum sp. N. Muangyen 1939
133. 110929 Jasminum sp. K. Kertsawang 4499
134. 113482 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 183
135. 113551 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 252
136. 113886 Jasminum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 136
137. 113916 Jasminum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 166
138. 113917 Jasminum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 167
139. 113997 Jasminum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 247
140. 115062 Jasminum sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 597
141. 115101 Jasminum sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 636
142. 115427 Jasminum sp. C. Maknoi 5271
143. 115504 Jasminum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1396
144. 115902 Jasminum sp. K. Wangwasit 180717 29
145. 115940 Jasminum sp. K. Wangwasit 180718 27
146. 116085 Jasminum sp. K. Wangwasit 180913 19
147. 116946 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 138
148. 116833 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 25
149. 116835 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 27
150. 116856 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 48
151. 116909 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 101
152. 116987 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 180
153. 117076 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 269
154. 118999 Jasminum sp. K. Inthamma 586
155. 119034 Jasminum sp. K. Inthamma 622
156. 121908 Jasminum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1243
157. 120505 Jasminum sp. W. Tanming SP 11
158. 120918 Jasminum sp. N. Muangyen 2900
159. 120974 Jasminum sp. N. Muangyen 2956
160. 121129 Jasminum sp. N. Muangyen 3111
161. 122054 Jasminum sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1388
162. 122531 Jasminum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1491
163. 122732 Jasminum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 202
164. 122853 Jasminum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 323
165. 123562 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 100
166. 123756 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 293
167. 124639 Jasminum sp. N. Muangyen 3216
168. 126647 Jasminum sp. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10010
169. 127793 Jasminum sp. Natdanai Pan-in 169
170. 129174 Jasminum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2721
171. 131531 Jasminum sp. Chusie Trisonthi BD 145
172. 131534 Jasminum sp. Chusie Trisonthi BD 153
173. 132242 Jasminum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, P. Tatiya 3397
174. 132723 Jasminum sp. Anchalee Nuammee 601
175. 132731 Jasminum sp. Anchalee Nuammee 609
176. 132944 Jasminum sp. Supalak Pumikong 2019 97
177. 134360 Jasminum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2710
178. 135971 Jasminum sp. W. Pongamornkul 7933
179. 136023 Jasminum sp. W. Pongamornkul 7985
180. 136163 Jasminum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 77
181. 136170 Jasminum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 84
182. 136389 Jasminum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3414
183. 136435 Jasminum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3460
184. 137563 Jasminum sp. K. Inthamma 1147
185. 140633 Jasminum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100083
186. 140634 Jasminum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100138
187. 140635 Jasminum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100212
188. 140636 Jasminum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100268
189. 140637 Jasminum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100288
190. 140969 Jasminum sp. W. Pongamornkul 8134
191. 141103 Jasminum sp. W. Pongamornkul 8481
192. 141331 Jasminum sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4146
193. 141846 Jasminum sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3832
194. 142535 Jasminum sp. W. Pongamornkul 8836
195. 142746 Jasminum sp. C. Maknoi et al. 5326
196. 142755 Jasminum sp. C. Maknoi et al. 5387

ปิด

QR code