ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112976
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gentiana sp.
Family name

ชื่อวงศ์

GENTIANACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-8
Collected date

วันที่เก็บ

12 Mar 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 10 cm high. Flower blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lao Cai, VIETNAM
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1267
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16889 Gentiana sp. P. Suksathan 2298
2. 16981 Gentiana sp. S. Intamusik 124
3. 17335 Gentiana sp. S. Kraivimol 2
4. 25439 Gentiana sp. M. Norsaengsri 257
5. 27785 Gentiana sp. C. Maknoi 536
6. 34786 Gentiana sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3158
7. 50485 Gentiana sp. Li-Jianwu Cx00046
8. 61040 Gentiana sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086740
9. 61041 Gentiana sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086741
10. 61316 Gentiana sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086814
11. 61326 Gentiana sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086802
12. 61350 Gentiana sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086833
13. 61766 Gentiana sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086953
14. 71752 Gentiana sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091204
15. 73041 Gentiana sp. M. Norsaengsri 11208
16. 74343 Gentiana sp. Zhou-Shishun 7695
17. 79783 Gentiana sp. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097578
18. 79784 Gentiana sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097526
19. 79785 Gentiana sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097525
20. 79786 Gentiana sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097461
21. 79787 Gentiana sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097457
22. 79788 Gentiana sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097422
23. 79789 Gentiana sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097419
24. 79790 Gentiana sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E), Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097062
25. 79791 Gentiana sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097033
26. 86440 Gentiana sp. M. Wongnak 175
27. 104949 Gentiana sp. C. Maknoi 6106
28. 111779 Gentiana sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-299
29. 118444 Gentiana sp. K. Inthamma 343
30. 124476 Gentiana sp. Natdanai Pan-in PSD029
31. 130673 Gentiana sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 950

ปิด

QR code