ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113107
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Blumea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6712
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jan 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50 cm high. Flowers light yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phichit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

50
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2836 Blumea sp. W. Nanakorn et al. 2836
2. 8686 Blumea sp. W. Nanakorn et al. 8686
3. 19060 Blumea sp. M. Norsaengsri s.n.
4. 23438 Blumea sp. W. Pongamornkul 23438
5. 34143 Blumea sp. W. Pongamornkul 2068
6. 34145 Blumea sp. W. Pongamornkul 2070
7. 34146 Blumea sp. W. Pongamornkul 2071
8. 34155 Blumea sp. W. Pongamornkul 2080
9. 34161 Blumea sp. W. Pongamornkul 2086
10. 50165 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30516
11. 49686 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30311
12. 49699 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32982
13. 49701 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32522
14. 49703 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32441
15. 49704 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32535
16. 49711 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32253
17. 50173 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33473
18. 50175 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33773
19. 50180 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33529
20. 50182 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30832
21. 50183 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30969
22. 50184 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31888
23. 50187 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31957
24. 55216 Blumea sp. P. Pornpongrungrueng 518
25. 55294 Blumea sp. P. Chantaranothai et al. s.n
26. 55304 Blumea sp. P. Pornpongrungrueng 520
27. 59071 Blumea sp. Li-Jianwu 366
28. 65683 Blumea sp. M. Norsaengsri 10173
29. 65971 Blumea sp. K. Srithi 542
30. 70266 Blumea sp. S. Sawangsawat 49
31. 74326 Blumea sp. Zhou-Shishun 7818
32. 74874 Blumea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10856
33. 76766 Blumea sp. C. Maknoi 4688
34. 76773 Blumea sp. C. Maknoi 4734
35. 76785 Blumea sp. C. Maknoi 4746
36. 79652 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097093
37. 79653 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097271
38. 79654 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097278
39. 79655 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097820
40. 81060 Blumea sp. C. Maknoi 7241
41. 81066 Blumea sp. C. Maknoi 7247
42. 81068 Blumea sp. C. Maknoi 7249
43. 81069 Blumea sp. C. Maknoi 7250
44. 81075 Blumea sp. C. Maknoi 7256
45. 81093 Blumea sp. C. Maknoi 7274
46. 81129 Blumea sp. C. Maknoi 7310
47. 81748 Blumea sp. M. Norsaengsri 11783
48. 81822 Blumea sp. M. Norsaengsri 11856
49. 82122 Blumea sp. M. Norsaengsri 12154
50. 82698 Blumea sp. C. Maknoi 7599
51. 82761 Blumea sp. C. Maknoi 7662
52. 82949 Blumea sp. M. Norsaengsri 12333
53. 85986 Blumea sp. K. Wangwasit 050925-34
54. 85934 Blumea sp. K. Wangwasit 050925-1
55. 85935 Blumea sp. K. Wangwasit 050925-34
56. 85936 Blumea sp. K. Wangwasit 041123-17
57. 85937 Blumea sp. K. Wangwasit 041123-32
58. 85938 Blumea sp. K. Wangwasit 041124-47
59. 90308 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-231
60. 90336 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-259
61. 89657 Blumea sp. W. Pongamornkul 5643
62. 90106 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-29
63. 90268 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-191
64. 90274 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-197
65. 95598 Blumea sp. W. Pongamornkul 5959
66. 95835 Blumea sp. N. Muangyen 1791
67. 95836 Blumea sp. N. Muangyen 1792
68. 95954 Blumea sp. P. Phaosrichai 352
69. 96028 Blumea sp. P. Phaosrichai 426
70. 96866 Blumea sp. C. Glamwaewwong 382/60
71. 96869 Blumea sp. C. Glamwaewwong 385/60
72. 96872 Blumea sp. C. Glamwaewwong 388/60
73. 97570 Blumea sp. P. Chantaranothai et al. 1463
74. 98126 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-007
75. 98218 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-098
76. 98221 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-101
77. 98322 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-202
78. 98833 Blumea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-310
79. 103966 Blumea sp. Nittaya Sangwan 57
80. 104113 Blumea sp. Saitan Sariya 87
81. 106173 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 647
82. 106265 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 721
83. 106305 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 760
84. 110728 Blumea sp. N. Muangyen 1936
85. 110803 Blumea sp. N. Muangyen 2016
86. 110819 Blumea sp. N. Muangyen 2032
87. 113001 Blumea sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-33
88. 116928 Blumea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-120
89. 117055 Blumea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-248
90. 118054 Blumea sp. N. Pan-in 014
91. 118248 Blumea sp. K. Inthamma 136
92. 118325 Blumea sp. K. Inthamma 213
93. 121943 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1278
94. 122070 Blumea sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1404
95. 122544 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1504
96. 122584 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1544
97. 122802 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-272
98. 122837 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-307
99. 122846 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-316
100. 122871 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-341
101. 124695 Blumea sp. N. Muangyen 3272
102. 125085 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 707
103. 125105 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 727
104. 125131 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 753
105. 125135 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 757
106. 125136 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 758
107. 125618 Blumea sp. N. Muangyen 3698
108. 130242 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2418
109. 130731 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2777
110. 130746 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2792
111. 130768 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2814
112. 133321 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1110
113. 134509 Blumea sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3140
114. 134606 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3241
115. 135197 Blumea sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3363
116. 135994 Blumea sp. W. Pongamornkul 7956
117. 135995 Blumea sp. W. Pongamornkul 7957
118. 140305 Blumea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100118

ปิด

QR code