ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113082
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helicteres sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Malvaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6687
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jan 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m in dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Buri Ram, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

170
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

108    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8425 Helicteres sp. W. Nanakorn et al. 8425
2. 20240 Helicteres sp. M. Norsaengsri 1299
3. 20271 Helicteres sp. M. Norsaengsri 1330
4. 20549 Helicteres sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1448
5. 22125 Helicteres sp. C. Glamwaewwong 36
6. 24800 Helicteres sp. K. Kertsawang 371
7. 31026 Helicteres sp. K. Kertsawang 732
8. 31730 Helicteres sp. C. Maknoi 1688
9. 37941 Helicteres sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 2781
10. 45582 Helicteres sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3367
11. 48986 Helicteres sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka, Chamlong Phengklai T 17752
12. 49048 Helicteres sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka, Chamlong Phengklai T 17742
13. 49068 Helicteres sp. Gen Murata, Kunio Iwatsuki, Chamlong Phengklai T 16572
14. 49080 Helicteres sp. S. Watthana 3339
15. 49130 Helicteres sp. S. Watthana 3393
16. 57162 Helicteres sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 277
17. 58439 Helicteres sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9474
18. 58510 Helicteres sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9545
19. 58966 Helicteres sp. Li-Jianwu 454
20. 59573 Helicteres sp. Romklao Botanical Garden 2554 179
21. 60093 Helicteres sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2254
22. 62306 Helicteres sp. Romklao Botanical Garden 2555 593
23. 62341 Helicteres sp. Romklao Botanical Garden 2555 628
24. 63457 Helicteres sp. M. Norsaengsri 6713
25. 63890 Helicteres sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9908
26. 65032 Helicteres sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang, Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack OS 6292
27. 65988 Helicteres sp. M. Norsaengsri 3836
28. 67188 Helicteres sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 701
29. 67231 Helicteres sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 745
30. 67248 Helicteres sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 761
31. 67575 Helicteres sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 842
32. 67619 Helicteres sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 886
33. 70348 Helicteres sp. C. Maknoi 3215
34. 70464 Helicteres sp. C. Maknoi 3331
35. 70469 Helicteres sp. C. Maknoi 3336
36. 70915 Helicteres sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5728
37. 71492 Helicteres sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1029
38. 72170 Helicteres sp. W. Thammarong 192
39. 72204 Helicteres sp. W. Thammarong 192
40. 72853 Helicteres sp. M. Norsaengsri 10966
41. 73059 Helicteres sp. M. Norsaengsri 11227
42. 75174 Helicteres sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2397
43. 81789 Helicteres sp. M. Norsaengsri 11823
44. 84691 Helicteres sp. K. Kertsawang 3472
45. 87668 Helicteres sp. Saensouk et al. 54
46. 91278 Helicteres sp. S. Sawangsawat 479
47. 96670 Helicteres sp. C. Glamwaewwong 60 186
48. 100938 Helicteres sp. C. Maknoi 500
49. 102714 Helicteres sp. V. Nguanchoo 1010
50. 104901 Helicteres sp. C. Maknoi 6057
51. 104572 Helicteres sp. W. Pongamornkul 6349
52. 104655 Helicteres sp. C. Maknoi 5888
53. 104873 Helicteres sp. C. Maknoi 5749
54. 106308 Helicteres sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 763
55. 105626 Helicteres sp. C. Maknoi 7054
56. 107049 Helicteres sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 761
57. 107103 Helicteres sp. C. Maknoi 4871
58. 107111 Helicteres sp. C. Maknoi 4879
59. 110927 Helicteres sp. K. Kertsawang 4497
60. 110955 Helicteres sp. K. Kertsawang 4524
61. 111115 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 63
62. 111192 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 140
63. 111292 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 240
64. 111590 Helicteres sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 113
65. 111629 Helicteres sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 152
66. 111694 Helicteres sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 217
67. 113040 Helicteres sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6645
68. 113042 Helicteres sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6647
69. 113427 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 128
70. 115016 Helicteres sp. T. Choopan et al. 2018 366
71. 115830 Helicteres sp. K. Wangwasit 180321 48
72. 116421 Helicteres sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 45
73. 118234 Helicteres sp. K. Inthamma 122
74. 118269 Helicteres sp. K. Inthamma 157
75. 118863 Helicteres sp. K. Inthamma 441
76. 118867 Helicteres sp. K. Inthamma 445
77. 121672 Helicteres sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1733
78. 121742 Helicteres sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1802
79. 121865 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1200
80. 121877 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1212
81. 122041 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1375
82. 122045 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1379
83. 122063 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1397
84. 122082 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1415
85. 122130 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1463
86. 122134 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1467
87. 123560 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 98
88. 123572 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 110
89. 123582 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 119
90. 123684 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 221
91. 123743 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 280
92. 133065 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3029
93. 133135 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3099
94. 136335 Helicteres sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 254
95. 136551 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3576
96. 137717 Helicteres sp. K. Inthamma 1301
97. 137800 Helicteres sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1384
98. 137805 Helicteres sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1389
99. 138372 Helicteres sp. K. Inthamma 1648
100. 138826 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3705
101. 138870 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3749
102. 139021 Helicteres sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 330
103. 139675 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3917
104. 139701 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3943
105. 139794 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4035
106. 140886 Helicteres sp. W. Pongamornkul 8050
107. 142201 Helicteres sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6848
108. 142754 Helicteres sp. C. Maknoi et al. 5386

ปิด

QR code