ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113314
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-15
Collected date

วันที่เก็บ

8 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm high in wet place, along stream. Flowers blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

750
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21539 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore S. Watthana 1434
2. 23430 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Pongamornkul 955
3. 25619 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore C. Maknoi 659
4. 31288 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2963
5. 35464 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8286
6. 75656 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Tanming 544
7. 86530 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Tanming 982
8. 88459 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore N. Muangyen 311
9. 95775 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Pongamornkul 6059
10. 96019 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore P. Phaosrichai 417
11. 96020 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore P. Phaosrichai 418
12. 101089 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Pongamornkul 6110
13. 101793 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore P. Panyadee & W. Pongamornkul 099
14. 103864 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore S. Kamonnate 651
15. 103968 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore Nittaya Sangwan 59
16. 105911 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Pongamornkul 6524
17. 105912 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Pongamornkul 6525
18. 105998 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Pongamornkul 6474
19. 106004 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Pongamornkul 6480
20. 110082 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 955
21. 111447 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-395
22. 113356 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-57
23. 113000 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-32
24. 113803 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-053
25. 114021 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-271
26. 115382 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 917
27. 117506 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1598
28. 117553 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1645
29. 123094 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-88
30. 125330 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Pongamornkul 7073
31. 131355 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore Kamonnate Srithi 651
32. 132659 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore A. Nuammee 537
33. 135903 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Pongamornkul 7871
34. 136709 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103017
35. 140313 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100008
36. 140314 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100037
37. 140315 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100143
38. 140316 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101699
39. 141085 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore W. Pongamornkul - 8250
40. 141143 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3156

ปิด

QR code