ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113492
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ophiorrhiza sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-193
Collected date

วันที่เก็บ

10 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20 cm high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

950
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

168    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3730 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 3730
2. 9351 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 9351
3. 20419 Ophiorrhiza sp. P. Thongson 164
4. 23193 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2573
5. 23196 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2576
6. 23949 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 581
7. 27667 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 853
8. 29708 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 987
9. 30986 Ophiorrhiza sp. K. Kertsawang 692
10. 31077 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2752
11. 31321 Ophiorrhiza sp. K. Kertsawang 785
12. 31570 Ophiorrhiza sp. A. Keratikornkol 357
13. 31827 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 1545
14. 37156 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2038
15. 38918 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2588
16. 38398 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2170
17. 38516 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2288
18. 38803 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2473
19. 38939 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2609
20. 40673 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
21. 40281 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2643
22. 40444 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2815
23. 40858 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6078
24. 47967 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 7135
25. 50021 Ophiorrhiza sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49909
26. 50542 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu Cx00217
27. 50639 Ophiorrhiza sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 195
28. 51053 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 2659
29. 51106 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 2712
30. 51616 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1289
31. 52585 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1671
32. 54379 Ophiorrhiza sp. T. Yingkhachorn 57
33. 55321 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8278
34. 56307 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051330
35. 56467 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051209
36. 56504 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051144
37. 56543 Ophiorrhiza sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051438
38. 58615 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9650
39. 59188 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9725
40. 60178 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 6008
41. 61746 Ophiorrhiza sp. Ling Shein Man 087553
42. 62323 Ophiorrhiza sp. Romklao Botanical Garden 0610/2555
43. 62715 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1139
44. 62718 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1142
45. 63419 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 825
46. 64045 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6961
47. 64314 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 632
48. 64524 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 3073
49. 65361 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2429
50. 66598 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2858
51. 68796 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089619
52. 68666 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3030
53. 68677 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3041
54. 68808 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089634
55. 68949 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089507
56. 69428 Ophiorrhiza sp. Zhou-Shishun 7034
57. 70418 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 3285
58. 71269 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 978
59. 73139 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 11309
60. 73207 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 11379
61. 73812 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 53
62. 74970 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 6616
63. 75156 Ophiorrhiza sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2353
64. 75422 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095543
65. 75556 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094474
66. 76267 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7117
67. 79252 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-447
68. 83787 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2814
69. 84240 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
70. 84156 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 4942
71. 84934 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4018
72. 85159 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 268
73. 85327 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7975
74. 85417 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8065
75. 85458 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8157
76. 85510 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8209
77. 85821 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12474
78. 85824 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & W. Tanming 12477
79. 85845 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12498
80. 86077 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-081
81. 86214 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-218
82. 86537 Ophiorrhiza sp. W. Tanming 989
83. 87095 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 389/58
84. 87096 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 390/58
85. 88486 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 338
86. 88496 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 348
87. 90791 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3399
88. 92672 Ophiorrhiza sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-063
89. 97120 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 504
90. 97147 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 531
91. 97390 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
92. 97394 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
93. 97395 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
94. 97400 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
95. 97401 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
96. 97403 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
97. 97405 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
98. 97408 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
99. 98612 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-089
100. 100722 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-325
101. 100729 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-332
102. 100841 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 568
103. 101716 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 6257
104. 104776 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 5652
105. 105529 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 6872
106. 105599 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7027
107. 106892 Ophiorrhiza sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 603
108. 110078 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 951
109. 110652 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5767
110. 111376 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-324
111. 111379 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-327
112. 113338 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-39
113. 112658 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2145
114. 112780 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2267
115. 113218 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3912
116. 113221 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3915
117. 113471 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-172
118. 113591 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-292
119. 114059 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-309
120. 113857 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-107
121. 115308 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 843
122. 116810 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-002
123. 116919 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-111
124. 117136 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2403
125. 117157 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2424
126. 117750 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-120
127. 117838 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-208
128. 117958 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-328
129. 118010 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-380
130. 118458 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 357
131. 118835 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 413
132. 123395 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-389
133. 123264 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-258
134. 123456 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-450
135. 123714 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-251
136. 123835 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-372
137. 123849 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-386
138. 124626 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 3203
139. 125382 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 7125
140. 128607 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2047
141. 128814 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2254
142. 131528 Ophiorrhiza sp. Chusie Trisonthi BD 139
143. 132125 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2934
144. 132153 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2962
145. 132416 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 7258
146. 132459 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 7301
147. 132653 Ophiorrhiza sp. A. Nuammee 531
148. 132929 Ophiorrhiza sp. S. Pumikong 2019 90
149. 136596 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3621
150. 136599 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3624
151. 137195 Ophiorrhiza sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103892
152. 138253 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 1529
153. 138410 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 1686
154. 138779 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3658
155. 138857 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3736
156. 138868 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3747
157. 138913 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3792
158. 138940 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3819
159. 138965 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3844
160. 138974 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3853
161. 139667 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3909
162. 139682 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3924
163. 139861 Ophiorrhiza sp. T. Tatiya, P. Srisanga 1
164. 139862 Ophiorrhiza sp. T. Tatiya, P. Srisanga 2
165. 139863 Ophiorrhiza sp. T. Tatiya, P. Srisanga 3
166. 139864 Ophiorrhiza sp. T. Tatiya, P. Srisanga 4
167. 140048 Ophiorrhiza sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10089
168. 141014 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul - 8179

ปิด

QR code