ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113411
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyrrosia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Polypodiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 112
Collected date

วันที่เก็บ

9 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphytic plants.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

109    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3143 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 3143
2. 4899 Pyrrosia sp. S. Watthana, M. Norsaengsri J 70
3. 13317 Pyrrosia sp. McDonald et al. 5775
4. 14831 Pyrrosia sp. NULL
5. 14983 Pyrrosia sp. P. Suksathan 142
6. 14984 Pyrrosia sp. P. Suksathan 14
7. 15000 Pyrrosia sp. P. Suksathan 15
8. 15047 Pyrrosia sp. P. Suksathan 35
9. 15102 Pyrrosia sp. P. Suksathan 79
10. 15650 Pyrrosia sp. NULL
11. 16866 Pyrrosia sp. P. Suksathan 2275
12. 18945 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 18945
13. 18946 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 18946
14. 18970 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 18970
15. 20421 Pyrrosia sp. P. Thongson 166
16. 21038 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 1611
17. 20584 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1483
18. 27171 Pyrrosia sp. P. Suksathan 3824
19. 27512 Pyrrosia sp. C. Maknoi 699
20. 27598 Pyrrosia sp. C. Maknoi 785
21. 29008 Pyrrosia sp. S. Suddee et al. 2573
22. 31007 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 713
23. 31413 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 877
24. 31596 Pyrrosia sp. A. Keratikornkol 385
25. 35089 Pyrrosia sp. W. Pongamornkul 2167
26. 38006 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3447
27. 38553 Pyrrosia sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2325
28. 46047 Pyrrosia sp. C. Maknoi 3742
29. 46846 Pyrrosia sp. M. Tanaros 318
30. 48521 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7272
31. 48522 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7273
32. 51755 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7809
33. 53229 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7697
34. 56394 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9031
35. 62717 Pyrrosia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1141
36. 62929 Pyrrosia sp. C. Lakoet 266
37. 67446 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri et al. 6
38. 71108 Pyrrosia sp. S. Watthana 3826
39. 73098 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11266
40. 73118 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11286
41. 73192 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11363
42. 73204 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11376
43. 73918 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11448
44. 76327 Pyrrosia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94335
45. 77821 Pyrrosia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 36
46. 78044 Pyrrosia sp. W. Pongamornkul 4389
47. 80064 Pyrrosia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97887
48. 80470 Pyrrosia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 285
49. 84912 Pyrrosia sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3993
50. 85559 Pyrrosia sp. C. Maknoi 8258
51. 85897 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 12550
52. 86000 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 4
53. 86026 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 30
54. 86265 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 269
55. 86484 Pyrrosia sp. W. Tanming 936
56. 87362 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 204
57. 88098 Pyrrosia sp. W. La-ongsri, S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen, Kasia 3573
58. 89064 Pyrrosia sp. N. Muangyen 655
59. 91944 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 3509
60. 94337 Pyrrosia sp. N. Muangyen 1464
61. 100759 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 362
62. 100826 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 429
63. 102081 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 4345
64. 102129 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 4393
65. 104881 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6015
66. 104882 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6016
67. 105024 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6213
68. 105052 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6241
69. 105078 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6267
70. 105079 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6268
71. 105726 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6919
72. 105544 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6887
73. 105545 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6888
74. 105734 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6927
75. 105741 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6934
76. 105744 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6937
77. 107535 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 319
78. 111103 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 51
79. 111372 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 320
80. 111430 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 378
81. 111463 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 411
82. 111511 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 34
83. 111661 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 184
84. 112671 Pyrrosia sp. N. Muangyen 2158
85. 113372 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 73
86. 113814 Pyrrosia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 64
87. 113815 Pyrrosia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 65
88. 113832 Pyrrosia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 82
89. 114249 Pyrrosia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 65
90. 115304 Pyrrosia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 839
91. 115388 Pyrrosia sp. C. Maknoi 5233
92. 118038 Pyrrosia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 408
93. 122829 Pyrrosia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 299
94. 122843 Pyrrosia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 313
95. 122905 Pyrrosia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 375
96. 123066 Pyrrosia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 60
97. 123139 Pyrrosia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 133
98. 123361 Pyrrosia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 355
99. 123467 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 5
100. 123478 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 16
101. 124708 Pyrrosia sp. N. Muangyen 3285
102. 127284 Pyrrosia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1919
103. 132658 Pyrrosia sp. Anchalee Nuammee 536
104. 134557 Pyrrosia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3192
105. 137945 Pyrrosia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2839
106. 137997 Pyrrosia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2891
107. 138017 Pyrrosia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2911
108. 141227 Pyrrosia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3240
109. 141791 Pyrrosia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3777

ปิด

QR code