ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113455
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Impatiens sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Balsaminaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 156
Collected date

วันที่เก็บ

10 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm high. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

950
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

289    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9601 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 9601
2. 11922 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 11922
3. 17984 Impatiens sp. P. Srisanga 1537
4. 18005 Impatiens sp. P. Srisanga 1558
5. 18017 Impatiens sp. P. Srisanga 1570
6. 19291 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1110
7. 19320 Impatiens sp. S. Watthana, C. Maknoi 1091
8. 19374 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 5
9. 19757 Impatiens sp. W. La-ongsri 119
10. 20394 Impatiens sp. P. Thongson 139
11. 20440 Impatiens sp. P. Thongson 185
12. 20909 Impatiens sp. P. Srisanga 1921
13. 20952 Impatiens sp. P. Srisanga 1964
14. 21239 Impatiens sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2113
15. 21250 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1662
16. 21387 Impatiens sp. S. Watthana 1394
17. 21412 Impatiens sp. S. Watthana 1419
18. 21431 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1676
19. 21486 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1731
20. 21555 Impatiens sp. S. Watthana 1450
21. 22248 Impatiens sp. P. Srisanga 2308
22. 23268 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 287
23. 25356 Impatiens sp. NULL
24. 27701 Impatiens sp. C. Maknoi 887
25. 27768 Impatiens sp. C. Maknoi 350
26. 28117 Impatiens sp. S. Watthana 2107
27. 28127 Impatiens sp. S. Watthana 2118
28. 28534 Impatiens sp. S. Pumicong 415
29. 29411 Impatiens sp. S. Suk-ieam s.n.
30. 29718 Impatiens sp. C. Maknoi 997
31. 30629 Impatiens sp. P. Suksathan 4249
32. 30630 Impatiens sp. P. Suksathan 4250
33. 31618 Impatiens sp. W. Pongamornkul 1941
34. 34216 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2140
35. 34221 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2145
36. 34226 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2150
37. 34268 Impatiens sp. W. Pongamornkul 1626
38. 34606 Impatiens sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3028
39. 35112 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2190
40. 35302 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8104
41. 35678 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8524
42. 36171 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 2766
43. 36172 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3866
44. 36384 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3027
45. 36797 Impatiens sp. P. Suksathan 4541
46. 36799 Impatiens sp. P. Suksathan 4543
47. 36809 Impatiens sp. P. Suksathan 4553
48. 36810 Impatiens sp. P. Suksathan 4554
49. 36813 Impatiens sp. P. Suksathan 4557
50. 36817 Impatiens sp. P. Suksathan 4560
51. 36823 Impatiens sp. P. Suksathan 4566
52. 36824 Impatiens sp. P. Suksathan 4567
53. 36830 Impatiens sp. P. Suksathan 4573
54. 36831 Impatiens sp. P. Suksathan 4574
55. 36834 Impatiens sp. P. Suksathan 4577
56. 36835 Impatiens sp. P. Suksathan 4578
57. 36837 Impatiens sp. P. Suksathan 4580
58. 36838 Impatiens sp. P. Suksathan 4581
59. 36843 Impatiens sp. P. Suksathan 4586
60. 36847 Impatiens sp. P. Suksathan 4590
61. 36848 Impatiens sp. P. Suksathan 4591
62. 36851 Impatiens sp. P. Suksathan 4594
63. 37095 Impatiens sp. P. Chalermglin s.n.
64. 38449 Impatiens sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2221
65. 40390 Impatiens sp. C. Maknoi 2761
66. 40843 Impatiens sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6063
67. 40943 Impatiens sp. K. Kertsawang 913
68. 40992 Impatiens sp. K. Kertsawang 905
69. 42866 Impatiens sp. C. Maknoi, M. Tanaros 3441
70. 42960 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Triboun, V. Chamchumroon, S. Saengrit, R. Simma 4429
71. 42969 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4532
72. 42980 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4584
73. 42981 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4587
74. 42982 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4588
75. 43862 Impatiens sp. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 776
76. 45043 Impatiens sp. M. Tanaros 445
77. 45232 Impatiens sp. D. Khrueasan MS 323
78. 45971 Impatiens sp. C. Maknoi 3883
79. 46897 Impatiens sp. M. Tanaros 370
80. 47031 Impatiens sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 252
81. 47927 Impatiens sp. M. Norsaengsri 7095
82. 48197 Impatiens sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 1
83. 48210 Impatiens sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 15
84. 48462 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38529
85. 48494 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38676
86. 48724 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38277
87. 48752 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T 61749
88. 48753 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T 61884
89. 48754 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T 61859
90. 48862 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 51454
91. 50377 Impatiens sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat, J.F. Maxwell T 60748
92. 50793 Impatiens sp. S. Watthana 3522
93. 51090 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2696
94. 51318 Impatiens sp. M. Norsaengsri 2766
95. 52106 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4810
96. 52125 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Triboun 4850
97. 52126 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Triboun 4839
98. 52597 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1682
99. 52651 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1737
100. 52947 Impatiens sp. C. Maknoi 3942
101. 53296 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7962
102. 53571 Impatiens sp. Yin-Jiangtao 1139
103. 53121 Impatiens sp. Yin-Jiangtao 1808
104. 53302 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7968
105. 53381 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8054
106. 53383 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8056
107. 53406 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8083
108. 53708 Impatiens sp. M. Norsaengsri 5964
109. 54459 Impatiens sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6921
110. 54461 Impatiens sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6924
111. 54465 Impatiens sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6939
112. 54478 Impatiens sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6959
113. 54527 Impatiens sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
114. 54528 Impatiens sp. S. Mattapha Sawai 414
115. 54531 Impatiens sp. Sawai s.n.
116. 54680 Impatiens sp. S. Mattapha 102
117. 54781 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1774
118. 57834 Impatiens sp. Pooma, R., Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6936
119. 57839 Impatiens sp. Pooma, R., Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6929
120. 57841 Impatiens sp. Pooma, R., Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 7045
121. 58956 Impatiens sp. Li-Jianwu 499
122. 59497 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 2553 103
123. 62218 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 2555 505
124. 62362 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 2555 649
125. 62727 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1151
126. 62808 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10020
127. 63857 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9875
128. 63862 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9880
129. 63895 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9913
130. 63899 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9917
131. 64226 Impatiens sp. Pooma, R., Pattharahirantricin N. 7703
132. 64533 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3082
133. 64980 Impatiens sp. Jana Leong-Skornickova, Nguyen Quoc Binh, Tran Huu Dang, Eliska Zaveska JLS 1620
134. 65348 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2415
135. 65353 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2420
136. 65360 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2428
137. 65363 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2431
138. 65381 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2453
139. 67364 Impatiens sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8187
140. 66165 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3199
141. 66628 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10473
142. 66800 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10398
143. 66927 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3509
144. 67028 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3610
145. 67894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10574
146. 67900 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10580
147. 68080 Impatiens sp. P. Thongson, W. Boonprakop 348
148. 68183 Impatiens sp. C. Maknoi 4288
149. 68324 Impatiens sp. C. Maknoi 4427
150. 68722 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10633
151. 69582 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7037
152. 70053 Impatiens sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2601
153. 70781 Impatiens sp. Ling Shein Mang 93092
154. 72426 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki, Yu Ito 80214
155. 72428 Impatiens sp. Shigeo Yasuda 53683
156. 72429 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki, Yu Ito 50208
157. 72617 Impatiens sp. David J. Middleton, P. Karaket, S. Suddee, P. Triboun 5255
158. 72735 Impatiens sp. C. Maknoi 4970
159. 72986 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10767
160. 73870 Impatiens sp. P. Phaosrichai 112
161. 74292 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7364
162. 77658 Impatiens sp. M. Norsaengsri 11583
163. 78094 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4439
164. 80456 Impatiens sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 271
165. 80654 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4511
166. 84327 Impatiens sp. W. Khattiyot 418
167. 84358 Impatiens sp. W. Khattiyot 449
168. 85206 Impatiens sp. C. Maknoi 7854
169. 85687 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5028
170. 85894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12547
171. 85895 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12548
172. 86025 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 29
173. 86256 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 260
174. 86496 Impatiens sp. W. Tanming 948
175. 86631 Impatiens sp. W. Tanming 854
176. 86677 Impatiens sp. W. Tanming 900
177. 88223 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5229
178. 88774 Impatiens sp. C. Maknoi 8376
179. 88793 Impatiens sp. C. Maknoi 8395
180. 89289 Impatiens sp. C. Maknoi 8137
181. 90926 Impatiens sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee, Pramote Triboun 5940
182. 91165 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3532
183. 91692 Impatiens sp. W. La-ongsri, Panyachan, P. Tatiya 3669
184. 92782 Impatiens sp. N. Muangyen 1353
185. 93346 Impatiens sp. Jinna P. 433
186. 95143 Impatiens sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 182
187. 95773 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6057
188. 96295 Impatiens sp. Prince of Songkla University 11
189. 96296 Impatiens sp. Prince of Songkla University 12
190. 96297 Impatiens sp. Prince of Songkla University 13
191. 96299 Impatiens sp. Prince of Songkla University 15
192. 96300 Impatiens sp. Prince of Songkla University 16
193. 96477 Impatiens sp. Mahasarakham University 160
194. 96514 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 60 30
195. 96515 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 60 31
196. 96596 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 60 112
197. 97008 Impatiens sp. C. Maknoi 4828
198. 97383 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
199. 97388 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
200. 98546 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 23
201. 104500 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6277
202. 105063 Impatiens sp. C. Maknoi 6252
203. 105083 Impatiens sp. C. Maknoi 6273
204. 105297 Impatiens sp. C. Maknoi 6533
205. 105923 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6399
206. 106800 Impatiens sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 520
207. 110171 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1044
208. 111054 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 3
209. 111337 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 285
210. 111412 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 360
211. 111633 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 156
212. 112363 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1140
213. 112718 Impatiens sp. N. Muangyen 2205
214. 113259 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3952
215. 113289 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3982
216. 113446 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 147
217. 114566 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4915
218. 114581 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4930
219. 115523 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1415
220. 115887 Impatiens sp. K. Wangwasit 180717 12
221. 115993 Impatiens sp. K. Wangwasit 180911 13
222. 116087 Impatiens sp. K. Wangwasit 180913 21
223. 116142 Impatiens sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6794
224. 117225 Impatiens sp. N. Muangyen 2492
225. 117227 Impatiens sp. N. Muangyen 2494
226. 117230 Impatiens sp. N. Muangyen 2497
227. 117276 Impatiens sp. N. Muangyen 2543
228. 117285 Impatiens sp. N. Muangyen 2552
229. 117440 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1532
230. 117478 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1570
231. 117504 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1596
232. 117518 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1610
233. 117583 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1675
234. 117763 Impatiens sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 133
235. 118934 Impatiens sp. K. Inthamma 521
236. 118966 Impatiens sp. K. Inthamma 553
237. 120709 Impatiens sp. N. Muangyen 2691
238. 121340 Impatiens sp. N. Boonruang 401
239. 121754 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1814
240. 123863 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 400
241. 125388 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7131
242. 125389 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7132
243. 126809 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4050
244. 127527 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2027
245. 128313 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2114
246. 128346 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2147
247. 128348 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2149
248. 128422 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2223
249. 130052 Impatiens sp. P. Yadee 1
250. 130057 Impatiens sp. P. Yadee 6
251. 130058 Impatiens sp. P. Yadee 7
252. 132460 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7302
253. 132503 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7383
254. 132562 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7500
255. 134347 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2697
256. 135716 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7684
257. 135875 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7843
258. 136363 Impatiens sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 282
259. 138085 Impatiens sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2979
260. 138249 Impatiens sp. K. Inthamma 1525
261. 138273 Impatiens sp. K. Inthamma 1549
262. 138432 Impatiens sp. K. Inthamma 1708
263. 138944 Impatiens sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3823
264. 139764 Impatiens sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 4006
265. 139929 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 2334
266. 139930 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 2369
267. 139931 Impatiens sp. Kate Armstrong, Thet Yu Nwe, Moe Myint Thu, San Naing Dee, Zaw Naing Tun, Hla Naing Htay, Pa Rang Gang Ken Sar 2722
268. 139932 Impatiens sp. Kate Armstrong, Thet Yu Nwe, Moe Myint Thu, San Naing Dee, Zaw Naing Tun, Hla Naing Htay, Pa Rang Gang Ken Sar 2847
269. 139933 Impatiens sp. Kate Armstrong, Thet Yu Nwe, Moe Myint Thu, San Naing Dee, Zaw Naing Tun, Hla Naing Htay, Pa Rang Gang Ken Sar 3043
270. 139934 Impatiens sp. Kate Armstrong, J. Richard Abbott, Thet Yu Nwe, Ye Yint Tun, Phoe La Pyae, Daniel Aung 3099
271. 139935 Impatiens sp. Kate Armstrong, J. Richard Abbott, Thet Yu Nwe, Ye Yint Tun, Phoe La Pyae, Daniel Aung 3153
272. 139936 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Moe Myint Thu, Ye Htut Win, Pema Sana, Phoe La Pyae, Syn Ser 3879
273. 139937 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Moe Myint Thu, Ye Htut Win, Pema Sana, Phoe La Pyae, Syn Ser 3892
274. 139938 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Moe Myint Thu, Ye Htut Win, Pema Sana, Phoe La Pyae, Syn Ser 4262
275. 139943 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Myint Myint San, Zaw Naing Tun, Pyi Soe Aung, A Syn, A Bai 1192 (2)
276. 139946 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Myint Myint San, Zaw Naing Tun, Pyi Soe Aung, A Syn, A Bai 1219
277. 139949 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Myint Myint San, Zaw Naing Tun, Pyi Soe Aung, A Syn, A Bai 1326
278. 139951 Impatiens sp. Kate Armstrong, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, Myint Kyaw, Tu Naing 1648
279. 139952 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 1772
280. 139953 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 1778
281. 139955 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 1848
282. 139956 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 1916
283. 139957 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 1985
284. 139958 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 2043
285. 139959 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 2246
286. 139960 Impatiens sp. J. Richard Abbott, Phoe La Pyae 27892
287. 141442 Impatiens sp. K. Inthamma KI 715
288. 141969 Impatiens sp. Phannapha Rodjaroen 3
289. 142017 Impatiens sp. W. Pongamornkul 715

ปิด

QR code