ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113678
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
Family name

ชื่อวงศ์

Apocynaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 379
Collected date

วันที่เก็บ

13 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1290
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4678 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 4678
2. 6255 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 6255
3. 6806 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. S. Watthana, P. Srisanga 39
4. 8969 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 8969
5. 8980 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 8980
6. 9189 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 9189
7. 11724 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 11724
8. 12918 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. P. Srisanga 448
9. 14644 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 856
10. 19529 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 696
11. 20592 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1491
12. 20950 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. P. Srisanga 1962
13. 24629 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Glamwaewwong 817
14. 29843 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi 1435
15. 30115 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. S. Watthana 2386
16. 34256 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 1614
17. 36072 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Jatupol K. 08 413
18. 37177 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi 2059
19. 38436 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, P. Srisanga 2208
20. 38524 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, P. Srisanga 2296
21. 43012 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Zhou-Shishun 3694
22. 44432 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Zhou-Shishun 3716
23. 43120 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Wang Hong 6433
24. 43974 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. S. Gardner ST 2258
25. 44208 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. NULL
26. 44209 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. S. Gardner ST 1802
27. 63075 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Li-Jianwu 784
28. 73741 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 4151
29. 74860 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10842
30. 82060 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. M. Norsaengsri 12093
31. 82940 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. M. Norsaengsri 12324
32. 83763 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2790
33. 85060 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3295
34. 85712 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 5053
35. 90169 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 92
36. 90387 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 309
37. 91042 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. N. Muangyen 1052
38. 92155 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Ling Shein Mang 92986
39. 95762 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 6046
40. 96497 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Glamwaewwong 60 13
41. 101065 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 6086
42. 101679 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 6220
43. 105793 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Pimsiri PN 65
44. 113346 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 47
45. 113472 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 173
46. 113939 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 189
47. 114418 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4761
48. 115040 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Pattararat Wongman 6
49. 116918 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 110
50. 118607 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. K. Kertsawang 3913
51. 126059 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama, K. Watanabe 30950
52. 130985 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1258
53. 132262 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 7354
54. 136173 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 87
55. 137600 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. K. Inthamma 1184
56. 138941 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3820
57. 141334 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4149

ปิด

QR code