ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113848
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aporosa sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-098
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 3 m tall. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsali, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

66    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14224 Aporosa sp. Morakot 12
2. 23908 Aporosa sp. W. Nanakorn et al. 23908
3. 22585 Aporosa sp. S. Watthana and P. Thongson 1691
4. 27904 Aporosa sp. K. Wangwasit 050616-1
5. 28983 Aporosa sp. W. Nanakorn et al. 28983
6. 35972 Aporosa sp. Jatupol K. 08-313
7. 42684 Aporosa sp. Jatupol K. 10-510
8. 44308 Aporosa sp. S. Gardner ST2020
9. 46412 Aporosa sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 23
10. 49842 Aporosa sp. M. Norsaengsri 6362
11. 49860 Aporosa sp. M. Norsaengsri 6380
12. 50567 Aporosa sp. P. Wessumritt 76
13. 51065 Aporosa sp. W. Pongamornkul 2671
14. 53781 Aporosa sp. C. Maknoi 3114
15. 53798 Aporosa sp. C. Maknoi 3079
16. 53879 Aporosa sp. C. Maknoi 3161
17. 53768 Aporosa sp. C. Maknoi 3049
18. 53769 Aporosa sp. C. Maknoi 3050
19. 53888 Aporosa sp. C. Maknoi 3170
20. 61626 Aporosa sp. Ling Shein Man 087181
21. 61882 Aporosa sp. Ling Shein Man 087313
22. 62665 Aporosa sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 94
23. 62503 Aporosa sp. Romklao Botanical Garden 0443/2555
24. 66224 Aporosa sp. W. Pongamornkul 3262
25. 66238 Aporosa sp. W. Pongamornkul 3276
26. 66278 Aporosa sp. W. Pongamornkul 3316
27. 73047 Aporosa sp. M. Norsaengsri 11214
28. 72880 Aporosa sp. M. Norsaengsri 10997
29. 79121 Aporosa sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-316
30. 79124 Aporosa sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-319
31. 82112 Aporosa sp. M. Norsaengsri 12144
32. 82889 Aporosa sp. M. Norsaengsri 12273
33. 83870 Aporosa sp. S. Sawangsawat 584
34. 84781 Aporosa sp. K. Kertsawang 2267
35. 85469 Aporosa sp. C. Maknoi 8168
36. 85472 Aporosa sp. C. Maknoi 8171
37. 85473 Aporosa sp. C. Maknoi 8172
38. 85549 Aporosa sp. C. Maknoi 8248
39. 85611 Aporosa sp. C. Maknoi 8310
40. 85631 Aporosa sp. C. Maknoi 8330
41. 86318 Aporosa sp. M. Wongnak 404
42. 88243 Aporosa sp. W. Pongamornkul 5249
43. 89768 Aporosa sp. C. Maknoi 4797
44. 90351 Aporosa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-274
45. 91247 Aporosa sp. S. Sawangsawat 434
46. 94803 Aporosa sp. Chusie & K. Srithi PK154
47. 95020 Aporosa sp. Chusie & Trithip Sukho MRT042
48. 95573 Aporosa sp. W. Pongamornkul 5935
49. 97027 Aporosa sp. C. Maknoi 5467
50. 97032 Aporosa sp. C. Maknoi 5472
51. 97520 Aporosa sp. C. Maknoi 5501
52. 106364 Aporosa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 819
53. 106411 Aporosa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 866
54. 106842 Aporosa sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 562
55. 113403 Aporosa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-104
56. 113729 Aporosa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-430
57. 114170 Aporosa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-420
58. 115425 Aporosa sp. C. Maknoi 5269
59. 115426 Aporosa sp. C. Maknoi 5270
60. 116777 Aporosa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-400
61. 116778 Aporosa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-401
62. 116737 Aporosa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-360
63. 116754 Aporosa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-377
64. 116911 Aporosa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-103
65. 117027 Aporosa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-220
66. 118036 Aporosa sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-406

ปิด

QR code