ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113989
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mycetia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-239
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Flowers white. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

90    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9244 Mycetia sp. W. Nanakorn et al. 9244
2. 9261 Mycetia sp. P. Thongson 63
3. 10980 Mycetia sp. Serm 60
4. 11349 Mycetia sp. W. Pongamornkul 126
5. 18784 Mycetia sp. W. Nanakorn 636
6. 19383 Mycetia sp. C. Glamwaewwong 14
7. 20415 Mycetia sp. P. Thongson 160
8. 20420 Mycetia sp. P. Thongson 165
9. 22167 Mycetia sp. P. Srisanga 2227
10. 22183 Mycetia sp. P. Srisanga 2243
11. 22187 Mycetia sp. P. Srisanga 2247
12. 22610 Mycetia sp. S. Watthana 1716
13. 29720 Mycetia sp. C. Maknoi 999
14. 29743 Mycetia sp. C. Maknoi 1064
15. 35860 Mycetia sp. C. Maknoi 1792
16. 38909 Mycetia sp. C. Maknoi 2579
17. 38910 Mycetia sp. C. Maknoi 2580
18. 42465 Mycetia sp. Wang Hong 8294
19. 43028 Mycetia sp. Zhou Shi-shun 3274
20. 45671 Mycetia sp. D. Khrueasan MS316
21. 47962 Mycetia sp. M. Norsaengsri 7130
22. 52925 Mycetia sp. Yin-Jiantao 1390
23. 56847 Mycetia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2037
24. 61193 Mycetia sp. Ling Shein Man 088002
25. 61589 Mycetia sp. Ling Shein Man 087224
26. 65009 Mycetia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Udone Souvannakhoummane; Kittisak Phoutthavong OS 6238
27. 65242 Mycetia sp. Varalee Viraporn 43
28. 66572 Mycetia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2832
29. 68811 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089637
30. 71570 Mycetia sp. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1107
31. 72937 Mycetia sp. M. Norsaengsri 10718
32. 73481 Mycetia sp. C. Lakoet 0641
33. 73490 Mycetia sp. C. Lakoet 0650
34. 73814 Mycetia sp. P. Phaosrichai 55
35. 74861 Mycetia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10843
36. 75131 Mycetia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2321
37. 75642 Mycetia sp. W. Tanming 530
38. 76382 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094297
39. 77547 Mycetia sp. M. Norsaengsri 10927
40. 81829 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11863
41. 81875 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11909
42. 85455 Mycetia sp. C. Maknoi 8154
43. 85822 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12475
44. 85833 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12486
45. 88303 Mycetia sp. W. Pongamornkul 5309
46. 88323 Mycetia sp. N. Muangyen 175
47. 88500 Mycetia sp. N. Muangyen 352
48. 89173 Mycetia sp. N. Muangyen 764
49. 89271 Mycetia sp. C. Maknoi 8119
50. 90469 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-391
51. 90474 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-396
52. 90576 Mycetia sp. N. Muangyen 839
53. 90650 Mycetia sp. N. Muangyen 912
54. 90788 Mycetia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3396
55. 91082 Mycetia sp. N. Muangyen 1092
56. 91870 Mycetia sp. N. Muangyen 1238
57. 91891 Mycetia sp. N. Muangyen 1259
58. 92645 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-036
59. 94485 Mycetia sp. N. Muangyen 1612
60. 95114 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-153
61. 97392 Mycetia sp. QBG. Staff s.n.
62. 98264 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-144
63. 101080 Mycetia sp. W. Pongamornkul 6101
64. 104474 Mycetia sp. T. Khambai 497
65. 105120 Mycetia sp. C. Maknoi 6310
66. 113444 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-145
67. 113224 Mycetia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3918
68. 113585 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-286
69. 113587 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-288
70. 113604 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-305
71. 113625 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-326
72. 113969 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-219
73. 113974 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-224
74. 114007 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-257
75. 116921 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-113
76. 116823 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-015
77. 116825 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-017
78. 116828 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-020
79. 116950 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-142
80. 120588 Mycetia sp. N. Muangyen 2354
81. 120719 Mycetia sp. N. Muangyen 2701
82. 122672 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-142
83. 122722 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-192
84. 122741 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-211
85. 122799 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-269
86. 123377 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-371
87. 123393 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-387
88. 123639 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-176
89. 123740 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-277
90. 123831 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-368

ปิด

QR code