ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 114024
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oenanthe javanica (Blume) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

APIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-274
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Fowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4479 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Nanakorn et al. 4479
2. 9597 Oenanthe javanica (Blume) DC. Serm s.n.
3. 11369 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Thongson s.n.
4. 15351 Oenanthe javanica (Blume) DC. S. Watthana, R. Panya, W. Pongamornkul 458
5. 15635 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Suksathan s.n.
6. 16419 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Suksathan s.n.
7. 16732 Oenanthe javanica (Blume) DC. S. Sasrirat 181
8. 24112 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Kertsawang 193
9. 26492 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-066342
10. 35075 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Pongamornkul 1879
11. 40241 Oenanthe javanica (Blume) DC. M. Norsaengsri 5430
12. 50349 Oenanthe javanica (Blume) DC. Shunsuke Tsugaru T-61716
13. 57547 Oenanthe javanica (Blume) DC. Wanisa Kantamanee 35
14. 57550 Oenanthe javanica (Blume) DC. Wanisa Kantamanee 35
15. 65859 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Srithi 185
16. 74033 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Khwan 155
17. 78370 Oenanthe javanica (Blume) DC. V. Nguanchoo 145
18. 80690 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Pongamornkul 4547
19. 90123 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-46
20. 90273 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-196
21. 91613 Oenanthe javanica (Blume) DC. Kenji Horie s.n.
22. 101036 Oenanthe javanica (Blume) DC. M. Furusawa et al. FOK-059095
23. 108949 Oenanthe javanica (Blume) DC. C.M.Wang W05444
24. 112255 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Panyadee 181
25. 113572 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-273
26. 113454 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-155
27. 122707 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-177
28. 131831 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 20

ปิด

QR code