ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113881
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eclipta prostrata (L.) L.
Family name

ชื่อวงศ์

Asteraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 131
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

94    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1098 Eclipta prostrata (L.) L. W. Nanakorn et al. 1098
2. 1119 Eclipta prostrata (L.) L. W. Nanakorn et al. 1119
3. 6456 Eclipta prostrata (L.) L. W. Nanakorn et al. 6456
4. 6469 Eclipta prostrata (L.) L. W. Nanakorn et al. 6469
5. 6642 Eclipta prostrata (L.) L. W. Nanakorn et al. 6642
6. 6793 Eclipta prostrata (L.) L. S. Watthana, P. Srisanga 26
7. 10245 Eclipta prostrata (L.) L. W. Nanakorn et al. 10245
8. 11374 Eclipta prostrata (L.) L. P. Thongson 34
9. 28341 Eclipta prostrata (L.) L. Y. Ochiai, S. Yokoyama 250804 3
10. 29347 Eclipta prostrata (L.) L. M. Norsaengsri 2604
11. 30410 Eclipta prostrata (L.) L. W. Pongamornkul 1918
12. 30873 Eclipta prostrata (L.) L. J.F. Maxwell 07 382
13. 30930 Eclipta prostrata (L.) L. K. Wangwasit, C. Lakoet 70529 24
14. 34632 Eclipta prostrata (L.) L. M. Norsaengsri 3266
15. 39173 Eclipta prostrata (L.) L. M. Norsaengsri 4259
16. 39474 Eclipta prostrata (L.) L. M. Norsaengsri 4560
17. 39956 Eclipta prostrata (L.) L. M. Norsaengsri 5063
18. 40105 Eclipta prostrata (L.) L. M. Norsaengsri 5211
19. 40342 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi 2713
20. 41509 Eclipta prostrata (L.) L. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 91
21. 46027 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi 3722
22. 46250 Eclipta prostrata (L.) L. M. Norsaengsri 3266
23. 47798 Eclipta prostrata (L.) L. S. Sawangsawat 162
24. 47826 Eclipta prostrata (L.) L. S. Sawangsawat 210
25. 53561 Eclipta prostrata (L.) L. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1206
26. 53992 Eclipta prostrata (L.) L. P. Chantaranothai et al. s.n.
27. 54111 Eclipta prostrata (L.) L. P. Pornpongrungrueng 00 34
28. 54118 Eclipta prostrata (L.) L. P. Chantaranothai et al. 1578
29. 54703 Eclipta prostrata (L.) L. P. Chantaranothai et al. s.n.
30. 55454 Eclipta prostrata (L.) L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8442
31. 55710 Eclipta prostrata (L.) L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8510
32. 56191 Eclipta prostrata (L.) L. M. Norsaengsri 5762
33. 57391 Eclipta prostrata (L.) L. Phongtheera Buapet 2
34. 57565 Eclipta prostrata (L.) L. Mao Laseh 13
35. 57584 Eclipta prostrata (L.) L. Oratai Neamsuvan 38
36. 58433 Eclipta prostrata (L.) L. M. Norsaengsri, N. Tathana 9468
37. 59717 Eclipta prostrata (L.) L. S. Klongngern 12
38. 66933 Eclipta prostrata (L.) L. W. Pongamornkul 3515
39. 68460 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi 4563
40. 69082 Eclipta prostrata (L.) L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89338
41. 70697 Eclipta prostrata (L.) L. Khin Myo Htwe 24018
42. 75300 Eclipta prostrata (L.) L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94979
43. 75877 Eclipta prostrata (L.) L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe 94423
44. 75926 Eclipta prostrata (L.) L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95307
45. 79668 Eclipta prostrata (L.) L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97199
46. 83451 Eclipta prostrata (L.) L. Ubonwan Upho UBON 1343
47. 85489 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi 8188
48. 85942 Eclipta prostrata (L.) L. K. Wangwasit 41019 2
49. 85943 Eclipta prostrata (L.) L. K. Wangwasit 41122 16
50. 86227 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 231
51. 86768 Eclipta prostrata (L.) L. C. Glamwaewwong 58 62
52. 87176 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 19
53. 88512 Eclipta prostrata (L.) L. N. Muangyen 364
54. 88580 Eclipta prostrata (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 431
55. 88608 Eclipta prostrata (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 459
56. 90131 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 54
57. 93670 Eclipta prostrata (L.) L. Rukarcha 80
58. 94227 Eclipta prostrata (L.) L. N. Muangyen 1355
59. 95549 Eclipta prostrata (L.) L. N. Muangyen 1746
60. 96031 Eclipta prostrata (L.) L. P. Phaosrichai 429
61. 98158 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 38
62. 98422 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 302
63. 98614 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 91
64. 98772 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 249
65. 103558 Eclipta prostrata (L.) L. Kasan, Sarayut 19
66. 107392 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 158
67. 110545 Eclipta prostrata (L.) L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5660
68. 111019 Eclipta prostrata (L.) L. K. Kertsawang 4588
69. 111691 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 214
70. 112685 Eclipta prostrata (L.) L. N. Muangyen 2172
71. 113029 Eclipta prostrata (L.) L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6634
72. 113178 Eclipta prostrata (L.) L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6781
73. 113300 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 1
74. 113805 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 55
75. 114576 Eclipta prostrata (L.) L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4925
76. 115613 Eclipta prostrata (L.) L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1505
77. 116220 Eclipta prostrata (L.) L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6872
78. 117840 Eclipta prostrata (L.) L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 210
79. 121066 Eclipta prostrata (L.) L. N. Muangyen 3048
80. 122090 Eclipta prostrata (L.) L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1423
81. 122105 Eclipta prostrata (L.) L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1438
82. 124667 Eclipta prostrata (L.) L. N. Muangyen 3244
83. 125133 Eclipta prostrata (L.) L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 755
84. 125219 Eclipta prostrata (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1634
85. 127125 Eclipta prostrata (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1856
86. 128760 Eclipta prostrata (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2200
87. 129415 Eclipta prostrata (L.) L. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4273
88. 129780 Eclipta prostrata (L.) L. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4178
89. 130343 Eclipta prostrata (L.) L. N. Muangyen 3839
90. 130793 Eclipta prostrata (L.) L. N. Muangyen 3842
91. 130807 Eclipta prostrata (L.) L. N. Muangyen 3856
92. 136710 Eclipta prostrata (L.) L. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Prachaya Srisanga, Thant Shin 103230
93. 140317 Eclipta prostrata (L.) L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100178
94. 140318 Eclipta prostrata (L.) L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100346

ปิด

QR code