ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 114067
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Breynia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-317
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, 50 cm tall.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsali, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30143 Breynia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-6B
2. 36218 Breynia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3101
3. 39661 Breynia sp. M. Norsaengsri 4749
4. 46580 Breynia sp. M. Norsaengsri 3551
5. 46805 Breynia sp. M. Tanaros 206
6. 51032 Breynia sp. W. Pongamornkul 2638
7. 51039 Breynia sp. W. Pongamornkul 2645
8. 51052 Breynia sp. W. Pongamornkul 2658
9. 53800 Breynia sp. C. Maknoi 3081
10. 59224 Breynia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9761
11. 62666 Breynia sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 52
12. 62475 Breynia sp. Romklao Botanical Garden 0415/2555
13. 62780 Breynia sp. M. Norsaengsri 9992
14. 62912 Breynia sp. C. Lakoet 249
15. 67185 Breynia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 698
16. 71577 Breynia sp. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1114
17. 71873 Breynia sp. B. Pantarod 13
18. 73142 Breynia sp. M. Norsaengsri 11312
19. 74755 Breynia sp. W. Pongamornkul 04229
20. 76641 Breynia sp. M. Norsaengsri 11021
21. 76862 Breynia sp. W. Tanming 636
22. 79068 Breynia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-263
23. 83749 Breynia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2776
24. 83822 Breynia sp. P. Phaosrichai 208
25. 84711 Breynia sp. K. Kertsawang 3492
26. 85220 Breynia sp. C. Maknoi 7868
27. 86213 Breynia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-217
28. 86608 Breynia sp. W. Tanming 831
29. 86640 Breynia sp. W. Tanming 863
30. 88714 Breynia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 565
31. 92579 Breynia sp. W. Pongamornkul 5382
32. 92670 Breynia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-061
33. 93538 Breynia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5721
34. 94345 Breynia sp. N. Muangyen 1472
35. 95018 Breynia sp. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL184
36. 95757 Breynia sp. W. Pongamornkul 6041
37. 95914 Breynia sp. N. Muangyen 1870
38. 98571 Breynia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-048
39. 98781 Breynia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-258
40. 100708 Breynia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-311
41. 101120 Breynia sp. W. Pongamornkul 6141
42. 104514 Breynia sp. W. Pongamornkul 6291
43. 104950 Breynia sp. C. Maknoi 6107
44. 105581 Breynia sp. C. Maknoi 7009
45. 106161 Breynia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 635
46. 108534 Breynia sp. T. Choopan et al. 2017-183
47. 108535 Breynia sp. T. Choopan et al. 2016-7
48. 108536 Breynia sp. T. Choopan et al. 2017-179
49. 110092 Breynia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 965
50. 110903 Breynia sp. K. Kertsawang 4473
51. 111166 Breynia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-114
52. 113348 Breynia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-49
53. 113543 Breynia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-244
54. 114008 Breynia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-258
55. 115210 Breynia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 745
56. 116893 Breynia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-085

ปิด

QR code