ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 114054
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Torenia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LINDERNIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-304
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

130    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1401 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 1401
2. 3786 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 3786
3. 4157 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 4157
4. 4198 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 4198
5. 5190 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 5190
6. 9822 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 9822
7. 11717 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 11717
8. 12175 Torenia sp. W. La-ongsri 8
9. 20400 Torenia sp. P. Thongson 145
10. 21462 Torenia sp. M. Norsaengsri 1707
11. 25756 Torenia sp. C. Maknoi 293
12. 27675 Torenia sp. C. Maknoi 861
13. 30074 Torenia sp. S. Watthana 2345
14. 30359 Torenia sp. C. Maknoi 1498
15. 31597 Torenia sp. A. Keratikornkol 386
16. 31727 Torenia sp. C. Maknoi 1685
17. 36372 Torenia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3015
18. 38917 Torenia sp. C. Maknoi 2587
19. 40842 Torenia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6062
20. 42635 Torenia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6118
21. 45693 Torenia sp. D. Khrueasan MS762
22. 47039 Torenia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 260
23. 48118 Torenia sp. W. Boonprakop 0127
24. 48725 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan, T-38288
25. 48797 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38447
26. 48874 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-49764
27. 49764 Torenia sp. M. Norsaengsri 6283
28. 52867 Torenia sp. Yin-Jiantao 1749
29. 53300 Torenia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7966
30. 53404 Torenia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8081
31. 53689 Torenia sp. M. Norsaengsri 5945
32. 57225 Torenia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0072
33. 58240 Torenia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8772
34. 61444 Torenia sp. Ling Shein Man 087682
35. 62346 Torenia sp. Romklao Botanical Garden 0633/2555
36. 63809 Torenia sp. M. Norsaengsri 2176
37. 64032 Torenia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6928
38. 64701 Torenia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9965
39. 67710 Torenia sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 20
40. 67970 Torenia sp. C. Lakoet 0351
41. 70376 Torenia sp. C. Maknoi 3243
42. 70419 Torenia sp. C. Maknoi 3286
43. 75341 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095035
44. 75435 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095090
45. 75506 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095206
46. 75931 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094684
47. 75974 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094317
48. 82206 Torenia sp. P. Phaosrichai 139
49. 85178 Torenia sp. P. Phaosrichai 287
50. 85917 Torenia sp. M. Norsaengsri 12570
51. 91856 Torenia sp. N. Muangyen 1224
52. 92643 Torenia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-034
53. 94453 Torenia sp. N. Muangyen 1580
54. 95087 Torenia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-126
55. 98658 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-135
56. 98867 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-344
57. 100850 Torenia sp. P. Phaosrichai 577
58. 100881 Torenia sp. P. Phaosrichai 606
59. 100894 Torenia sp. P. Phaosrichai 619
60. 104947 Torenia sp. C. Maknoi 6104
61. 105124 Torenia sp. C. Maknoi 6314
62. 105148 Torenia sp. C. Maknoi 6339
63. 110086 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 959
64. 110091 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 964
65. 111073 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-022
66. 111242 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-190
67. 111267 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-215
68. 111295 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-243
69. 111332 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-280
70. 111500 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-023
71. 111627 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-150
72. 111728 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-248
73. 111761 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-281
74. 113682 Torenia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-383
75. 114081 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-331
76. 114083 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-333
77. 113833 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-083
78. 113888 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-138
79. 114002 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-252
80. 114160 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-410
81. 114163 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-413
82. 115552 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1444
83. 116952 Torenia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-144
84. 117118 Torenia sp. N. Muangyen 2385
85. 117248 Torenia sp. N. Muangyen 2515
86. 120657 Torenia sp. N. Muangyen 2640
87. 121421 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1041
88. 121438 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1058
89. 123611 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-147
90. 122611 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-082
91. 122754 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-224
92. 122904 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-374
93. 122932 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-402
94. 122938 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-408
95. 122946 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-416
96. 122948 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-419
97. 123125 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-119
98. 123167 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-161
99. 123222 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-216
100. 123236 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-230
101. 123263 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-257
102. 123330 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-324
103. 123351 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-345
104. 123459 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-453
105. 123480 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-018
106. 123814 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-351
107. 123784 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-321
108. 124767 Torenia sp. N. Muangyen 3344
109. 127332 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1967
110. 128350 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2151
111. 130506 Torenia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 783
112. 130610 Torenia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 887
113. 130637 Torenia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 914
114. 133567 Torenia sp. Natdanai Pan-in V 352
115. 134252 Torenia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3686
116. 134322 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2672
117. 134246 Torenia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3680
118. 134348 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2698
119. 135880 Torenia sp. W. Pongamornkul 7848
120. 136131 Torenia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 45
121. 138318 Torenia sp. K. Inthamma 1594
122. 138416 Torenia sp. K. Inthamma 1692
123. 138418 Torenia sp. K. Inthamma 1694
124. 138789 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3668
125. 138793 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3672
126. 138813 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3692
127. 138818 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3697
128. 138848 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3727
129. 138936 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3815
130. 139689 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3931

ปิด

QR code