ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 114073
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Macaranga sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-323
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 5 m tall. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 752 Macaranga sp. W. Nanakorn et al. 752
2. 20278 Macaranga sp. M. Norsaengsri 1333
3. 23859 Macaranga sp. W. Nanakorn et al. 23859
4. 28491 Macaranga sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-20
5. 46819 Macaranga sp. M. Tanaros 220
6. 47177 Macaranga sp. Chusie KY329
7. 47373 Macaranga sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 23
8. 49814 Macaranga sp. M. Norsaengsri 6334
9. 53839 Macaranga sp. C. Maknoi 3121
10. 54410 Macaranga sp. T. Yingkhachorn 95
11. 54957 Macaranga sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1870
12. 60857 Macaranga sp. Ling Shein Man 087106
13. 62270 Macaranga sp. Romklao Botanical Garden 0557/2555
14. 62420 Macaranga sp. Romklao Botanical Garden 0360/2554
15. 64412 Macaranga sp. W. Pongamornkul 2961
16. 70368 Macaranga sp. C. Maknoi 3235
17. 70390 Macaranga sp. C. Maknoi 3257
18. 73809 Macaranga sp. P. Phaosrichai 50
19. 80825 Macaranga sp. K. Phoutthavong et al. 634
20. 81655 Macaranga sp. P. Phaosrichai 178
21. 85356 Macaranga sp. C. Maknoi 8004
22. 87199 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-042
23. 87227 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-070
24. 96034 Macaranga sp. P. Phaosrichai 432
25. 97077 Macaranga sp. P. Phaosrichai 461
26. 101173 Macaranga sp. W. Pongamornkul 6194
27. 104579 Macaranga sp. W. Pongamornkul 6356
28. 105916 Macaranga sp. W. Pongamornkul 6392
29. 106829 Macaranga sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 549
30. 111105 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-053
31. 111126 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-074
32. 111188 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-136
33. 112868 Macaranga sp. K. Kertsawang 3706
34. 113484 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-185
35. 113884 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-134
36. 113935 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-185
37. 113946 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-196
38. 114036 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-286
39. 115226 Macaranga sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 761
40. 115321 Macaranga sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 856
41. 116512 Macaranga sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-136
42. 116670 Macaranga sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-293
43. 117057 Macaranga sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-250
44. 118931 Macaranga sp. K. Inthamma 518
45. 125298 Macaranga sp. W. Pongamornkul 7041
46. 132903 Macaranga sp. S. Pumikong 2019 58
47. 132675 Macaranga sp. A. Nuammee 553
48. 132743 Macaranga sp. A. Nuammee 621
49. 135788 Macaranga sp. W. Pongamornkul 7756
50. 135831 Macaranga sp. W. Pongamornkul 7799
51. 137678 Macaranga sp. K. Inthamma 1262

ปิด

QR code