ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113938
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus laxus Lam.
Family name

ชื่อวงศ์

Cyperaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 188
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Fruits brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2651 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 2651
2. 3125 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 3125
3. 3255 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 3255
4. 3761 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 3761
5. 4661 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 4661
6. 7254 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 7254
7. 7622 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 7622
8. 23052 Cyperus laxus Lam. C. Glamwaewwong 218
9. 35424 Cyperus laxus Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8244
10. 37688 Cyperus laxus Lam. J.F. Maxwell 06 632
11. 38754 Cyperus laxus Lam. S. Watthana 2984
12. 39545 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 4634
13. 41188 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5577
14. 45769 Cyperus laxus Lam. D. Khrueasan MS 375
15. 45771 Cyperus laxus Lam. D. Khrueasan MS 831
16. 47764 Cyperus laxus Lam. S. Sawangsawat 219
17. 47958 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 7126
18. 52584 Cyperus laxus Lam. W. La-ongsri 1670
19. 55446 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri, N. Tathana 8434
20. 55560 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri, N. Tathana 8568
21. 57048 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri, N. Tathana 9327
22. 56645 Cyperus laxus Lam. Puangpen et al. N 367
23. 57371 Cyperus laxus Lam. Puangpen et al. N 392
24. 58117 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 466
25. 58588 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri, N. Tathana 9623
26. 58415 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri, N. Tathana 9450
27. 62222 Cyperus laxus Lam. Romklao Botanical Garden 2555 509
28. 62789 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 10001
29. 64020 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri, P. Thongson 6904
30. 66016 Cyperus laxus Lam. K. Srithi 658
31. 67819 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 10499
32. 68548 Cyperus laxus Lam. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2912
33. 80316 Cyperus laxus Lam. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 132
34. 81114 Cyperus laxus Lam. C. Maknoi 7295
35. 84865 Cyperus laxus Lam. S. Watthana, W. La-ongsri 3943
36. 84915 Cyperus laxus Lam. S. Watthana, W. La-ongsri 3996
37. 95201 Cyperus laxus Lam. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 240
38. 104184 Cyperus laxus Lam. S. Kamonnate 754
39. 104247 Cyperus laxus Lam. S. Kamonnate 811
40. 105623 Cyperus laxus Lam. C. Maknoi 7051
41. 108563 Cyperus laxus Lam. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5165
42. 110880 Cyperus laxus Lam. N. Muangyen 2095
43. 112384 Cyperus laxus Lam. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1161
44. 113167 Cyperus laxus Lam. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6770
45. 115207 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 742
46. 115306 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 841
47. 115364 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 899
48. 115485 Cyperus laxus Lam. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1377
49. 117171 Cyperus laxus Lam. N. Muangyen 2438
50. 123406 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 400
51. 124960 Cyperus laxus Lam. N. Muangyen 3537
52. 126979 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1710
53. 127045 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1776
54. 127134 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1865
55. 127212 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1943
56. 128667 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2107
57. 128695 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2135
58. 128828 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2268
59. 128909 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2348
60. 130563 Cyperus laxus Lam. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 840
61. 136798 Cyperus laxus Lam. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103220
62. 138791 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3670
63. 138858 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3737
64. 139192 Cyperus laxus Lam. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12827

ปิด

QR code