ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113979
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lobelia nummularia Lam.
Family name

ชื่อวงศ์

Campanulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 229
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Fruits red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 85865 Lobelia nummularia Lam. M. Norsaengsri 12518
2. 87066 Lobelia nummularia Lam. C. Glamwaewwong 58 359
3. 92635 Lobelia nummularia Lam. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 26
4. 94989 Lobelia nummularia Lam. Kamonrat Panta 87
5. 95097 Lobelia nummularia Lam. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 136
6. 98252 Lobelia nummularia Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 132
7. 103869 Lobelia nummularia Lam. S. Kamonnate 663
8. 103884 Lobelia nummularia Lam. S. Kamonnate 681
9. 104545 Lobelia nummularia Lam. W. Pongamornkul 6322
10. 106209 Lobelia nummularia Lam. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 665
11. 107484 Lobelia nummularia Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 258
12. 107524 Lobelia nummularia Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 304
13. 108742 Lobelia nummularia Lam. C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu, C.Y.Cheng 5091
14. 109721 Lobelia nummularia Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 291
15. 111425 Lobelia nummularia Lam. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 373
16. 113826 Lobelia nummularia Lam. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 76
17. 114242 Lobelia nummularia Lam. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 58
18. 116770 Lobelia nummularia Lam. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 393
19. 117041 Lobelia nummularia Lam. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 234
20. 122775 Lobelia nummularia Lam. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 245
21. 122857 Lobelia nummularia Lam. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 327
22. 122920 Lobelia nummularia Lam. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 390
23. 123187 Lobelia nummularia Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 181
24. 123031 Lobelia nummularia Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 25
25. 123827 Lobelia nummularia Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 364
26. 127820 Lobelia nummularia Lam. Natdanai Pan-in 196
27. 129268 Lobelia nummularia Lam. Akharasit Bunsongthae 105
28. 130515 Lobelia nummularia Lam. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 792
29. 130524 Lobelia nummularia Lam. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 801
30. 138689 Lobelia nummularia Lam. Natdanai Pan-in 564
31. 139290 Lobelia nummularia Lam. Natdanai Pan-in 647
32. 143151 Lobelia nummularia Lam. C. Maknoi et al. 6990

ปิด

QR code