ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 114152
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Disporum calcaratum D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

COLCHICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-402
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Fruits white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsali, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11287 Disporum calcaratum D.Don Thon 17
2. 22938 Disporum calcaratum D.Don C. Glamwaewwong 187
3. 25132 Disporum calcaratum D.Don C. Glamwaewwong 1073
4. 30453 Disporum calcaratum D.Don P. Suksathan 4172
5. 30605 Disporum calcaratum D.Don P. Suksathan 4225
6. 30888 Disporum calcaratum D.Don J.F. Maxwell 07-399
7. 33922 Disporum calcaratum D.Don J.F. Maxwell 07-693
8. 50396 Disporum calcaratum D.Don H. Takahashi T-63044
9. 50397 Disporum calcaratum D.Don H. Takahashi T-62748
10. 54780 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1773
11. 55327 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 8284
12. 56741 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1931
13. 58711 Disporum calcaratum D.Don Zhou-Shishun 3013
14. 59187 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 9724
15. 62039 Disporum calcaratum D.Don Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087447
16. 63076 Disporum calcaratum D.Don Li-Jianwu 781
17. 64105 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2507
18. 65356 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2424
19. 67064 Disporum calcaratum D.Don W. Pongamornkul 3646
20. 68828 Disporum calcaratum D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089654
21. 68917 Disporum calcaratum D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089566
22. 71920 Disporum calcaratum D.Don J. Towaranonte s.n.
23. 75214 Disporum calcaratum D.Don Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2268
24. 81960 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri 11993
25. 82918 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri 12302
26. 86987 Disporum calcaratum D.Don C. Glamwaewwong 280/58
27. 91010 Disporum calcaratum D.Don N. Muangyen 1020
28. 92641 Disporum calcaratum D.Don W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-032
29. 95286 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4097
30. 100806 Disporum calcaratum D.Don C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-409
31. 113919 Disporum calcaratum D.Don C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-169
32. 114108 Disporum calcaratum D.Don C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-358
33. 115317 Disporum calcaratum D.Don W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 852
34. 115297 Disporum calcaratum D.Don W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 832

ปิด

QR code