ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 114029
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sambucus javanica Reinw. ex Blume
Family name

ชื่อวงศ์

Adoxaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 279
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 621 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 621
2. 3706 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 3706
3. 4052 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 4052
4. 9061 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Thongson 35
5. 9237 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Serm s.n.
6. 9585 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Serm s.n.
7. 10153 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Thongson 86
8. 16233 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Suksathan 2034
9. 23064 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 230
10. 24983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 958
11. 25322 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 1158
12. 28356 Sambucus javanica Reinw. ex Blume NULL
13. 34279 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 1637
14. 35474 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8296
15. 37698 Sambucus javanica Reinw. ex Blume J.F. Maxwell 06 642
16. 38943 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi 2613
17. 40229 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 5418
18. 41228 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5617
19. 42795 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, S. Intamusik 6260
20. 47283 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Chusie KY 13
21. 47951 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 7119
22. 48523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 7274
23. 51760 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 7814
24. 53247 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1481
25. 65806 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, S. Boonwong 10300
26. 66040 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Srithi 210
27. 66199 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3232
28. 66981 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3563
29. 70149 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Muangyen 36
30. 71965 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Ratchuporn Spanuchat s.n.
31. 72038 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3918
32. 73455 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Lakoet 615
33. 73631 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4041
34. 75424 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95069
35. 78334 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 266
36. 78215 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 350
37. 78329 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 256
38. 80523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 338
39. 83087 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4622
40. 83104 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4639
41. 84202 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4988
42. 85782 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul et al. 5121
43. 86118 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 122
44. 87006 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 58 299
45. 87063 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 58 356
46. 88244 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 5250
47. 95060 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Chusie, Khwanruethai Kamfachuea PNK 66
48. 95145 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 184
49. 95175 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 214
50. 95234 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 273
51. 98554 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 31
52. 98627 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 104
53. 98832 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 309
54. 102606 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 868
55. 105983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 6459
56. 111394 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 342
57. 111395 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 343
58. 114659 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 5007
59. 115580 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1472
60. 115596 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1488
61. 117772 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 142
62. 118000 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 370
63. 118707 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Boonruang 56
64. 122160 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Tran Van On et al. s.n.
65. 123858 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 395
66. 124853 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Muangyen 3430
67. 125685 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Punchay 438
68. 127276 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1911
69. 126383 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shain Aung, Khin Win Maung 92356
70. 126384 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Ling Shein Mang 93210
71. 129203 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Akharasit Bunsongthae 13
72. 130539 Sambucus javanica Reinw. ex Blume S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 816
73. 132548 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 7486
74. 133862 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Rapeeporn Kantasrila MSD 85
75. 134390 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2740
76. 137303 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103165
77. 138397 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Inthamma 1673
78. 138408 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Inthamma 1684
79. 139048 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 357
80. 139108 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 419
81. 139116 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 427
82. 139407 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1986
83. 141006 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 8171
84. 141030 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 8195
85. 141708 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Suchanya Kantasa SK 213

ปิด

QR code