ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 114232
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd.
Family name

ชื่อวงศ์

Urticaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 48
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high by stream side. Fruit orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

710
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

79    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 17
2. 4267 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 4267
3. 5757 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 5757
4. 7884 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 7884
5. 10464 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 123
6. 15923 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. P. Srisanga, C. Puff 1101
7. 16447 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. P. Suksathan 2120
8. 25820 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Bot. KU 2006 17
9. 29455 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Glamwaewwong 1293
10. 30784 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. J.F. Maxwell 06 1014
11. 33326 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Jatupol K. 07 107
12. 35376 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8189
13. 35497 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8320
14. 36500 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi 1820
15. 37725 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. J.F. Maxwell 06 687
16. 38457 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, P. Srisanga 2229
17. 40456 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi 2827
18. 42373 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Wang Hong 4057
19. 45052 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Tanaros 454
20. 48639 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Norsaengsri, N. Tathana 7390
21. 51576 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. La-ongsri, N. Romkham 1249
22. 53609 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1222
23. 54211 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Norsaengsri, C. Maknoi 8231
24. 53455 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1485
25. 59132 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1920
26. 60506 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Ling Shein Mang 88178
27. 60767 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Law Shine 88262
28. 60887 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Ling Shein Mang 87247
29. 61223 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Ling Shein Mang 87966
30. 65061 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. K. Srithi 678
31. 68729 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Norsaengsri 10640
32. 68730 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Norsaengsri 10641
33. 68757 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89575
34. 69668 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. V. Nguanchoo 490
35. 69684 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. V. Nguanchoo 148
36. 69807 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Law Shine 91543
37. 71971 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Ratchuporn Spanuchat s.n.
38. 71776 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91229
39. 73019 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Norsaengsri 10800
40. 73458 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Lakoet 618
41. 80633 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3135
42. 80705 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 4562
43. 80999 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97342
44. 81000 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97717
45. 88450 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. N. Muangyen 302
46. 89314 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 5414
47. 89644 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 5630
48. 90460 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 382
49. 93994 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 21788
50. 94186 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 5886
51. 94528 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. N. Muangyen 1655
52. 95574 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 5936
53. 98238 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 118
54. 98436 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 316
55. 98493 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 373
56. 104251 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. S. Kamonnate 815
57. 106013 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 6489
58. 106889 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 600
59. 107431 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 199
60. 107549 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 335
61. 109570 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. S. Wanchan 32
62. 116156 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6808
63. 116441 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 65
64. 116683 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 306
65. 118411 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. K. Inthamma 310
66. 127903 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. K. Inthamma 726
67. 128042 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. K. Inthamma 878
68. 129258 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Akharasit Bunsongthae 93
69. 133600 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Natdanai Pan-in V 385
70. 137253 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103332
71. 137254 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103369
72. 137255 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103858
73. 137256 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin m 518
74. 137257 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yumiko Baba, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin, Aung San m 592
75. 138644 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Natdanai Pan-in 519
76. 138686 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Natdanai Pan-in 561
77. 139771 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 4013
78. 139772 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 4014
79. 140784 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101736

ปิด

QR code