ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 114449
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros mollis Griff.
Family name

ชื่อวงศ์

EBENACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4794
Collected date

วันที่เก็บ

9 May 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high in mixed-deciduous forest. Young fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9596 Diospyros mollis Griff. W. Nanakorn et al. 9596
2. 10582 Diospyros mollis Griff. P. Srisanga 207
3. 17145 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 930
4. 28969 Diospyros mollis Griff. W. Nanakorn et al. 28969
5. 32116 Diospyros mollis Griff. S. Chongko 492
6. 40038 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 5143
7. 40524 Diospyros mollis Griff. J.F. Maxwell 08-152
8. 47069 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi 3559
9. 48664 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri & N. Tathana 7415
10. 50995 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 5346
11. 50998 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 5349
12. 51447 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri & N. Tathana 7517
13. 55395 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri & N. Tathana 8352
14. 58301 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 5311
15. 63870 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9888
16. 70609 Diospyros mollis Griff. Khin Myo Htwe 020364
17. 76823 Diospyros mollis Griff. W. Tanming 597
18. 77859 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi 5162
19. 77950 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi 5146
20. 88598 Diospyros mollis Griff. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 449
21. 89148 Diospyros mollis Griff. N. Muangyen 739
22. 92040 Diospyros mollis Griff. K. Kertsawang 3605
23. 95398 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4210
24. 96233 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4418
25. 100721 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-324
26. 108655 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5259
27. 110620 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5735
28. 114355 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4698
29. 121640 Diospyros mollis Griff. N. Boonruang & W. La-ongsri 0543
30. 132995 Diospyros mollis Griff. N. Muangyen 3908
31. 134030 Diospyros mollis Griff. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3495
32. 137439 Diospyros mollis Griff. K. Kertsawang 2693

ปิด

QR code