ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 12022
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boesenbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 309
Collected date

วันที่เก็บ

14 Sep 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb in mixed-deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15498 Boesenbergia sp. S. Watthana 667
2. 19404 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2652
3. 19422 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2670
4. 19452 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2700
5. 20121 Boesenbergia sp. C. Maknoi  T27
6. 20132 Boesenbergia sp. C. Maknoi T38
7. 20139 Boesenbergia sp. C. Maknoi T45
8. 20145 Boesenbergia sp. C. Maknoi T51
9. 20168 Boesenbergia sp. C. Maknoi T74
10. 21240 Boesenbergia sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2114
11. 27774 Boesenbergia sp. C. Maknoi 452
12. 27779 Boesenbergia sp. C. Maknoi 523
13. 28052 Boesenbergia sp. S. Watthana & S. Pumicong 2039
14. 31327 Boesenbergia sp. K. Kertsawang 791
15. 31726 Boesenbergia sp. C. Maknoi 1684
16. 33039 Boesenbergia sp. Warintorn K. 07-023
17. 35080 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 1884
18. 36849 Boesenbergia sp. P. Suksathan 4592
19. 38047 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3893
20. 38770 Boesenbergia sp. C. Maknoi 2441
21. 50758 Boesenbergia sp. S. Watthana 3485
22. 50806 Boesenbergia sp. S. Watthana 3535
23. 53368 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8038
24. 54499 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7009
25. 63886 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9904
26. 68013 Boesenbergia sp. C. Lakoet 0394
27. 68221 Boesenbergia sp. C. Maknoi 4326
28. 68223 Boesenbergia sp. C. Maknoi 4328
29. 70040 Boesenbergia sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2583
30. 71282 Boesenbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 991
31. 71935 Boesenbergia sp. J. Towaranonte s.n.
32. 73818 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 60
33. 73819 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 61
34. 73915 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri 11445
35. 80855 Boesenbergia sp. K. Phoutthavong et al. 454
36. 84340 Boesenbergia sp. W. Khattiyot 431
37. 85138 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 247
38. 85163 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 272
39. 85164 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 273
40. 85314 Boesenbergia sp. C. Maknoi 7962
41. 85622 Boesenbergia sp. C. Maknoi 8321
42. 85997 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-001
43. 87073 Boesenbergia sp. C. Glamwaewwong 366/58
44. 86314 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-318
45. 86662 Boesenbergia sp. W. Tanming 885
46. 87410 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-252
47. 92770 Boesenbergia sp. N. Muangyen 1340
48. 96811 Boesenbergia sp. C. Glamwaewwong 327/60
49. 97129 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 513
50. 97137 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 521
51. 97140 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 524
52. 97148 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 532
53. 100931 Boesenbergia sp. C. Maknoi 489
54. 102596 Boesenbergia sp. V. Nguanchoo 857
55. 104606 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 6383
56. 111378 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-326
57. 112816 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2303
58. 112662 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2149
59. 115896 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180717-21
60. 115980 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180718-72
61. 116048 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180912-38
62. 117131 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2398
63. 117176 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2443
64. 117576 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1668
65. 121760 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1820
66. 123762 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-299
67. 128438 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2239
68. 128293 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2094
69. 128300 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2101
70. 128408 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2209
71. 128414 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2215
72. 128417 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2218
73. 130054 Boesenbergia sp. Pichai Yadee 3
74. 132904 Boesenbergia sp. S. Pumikong 2019 59
75. 132961 Boesenbergia sp. S. Pumikong 2019 172
76. 133771 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 7667
77. 134341 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2691
78. 134342 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2692
79. 137531 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1115
80. 137612 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1196
81. 138257 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1533
82. 138337 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1613
83. 138582 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1843
84. 138807 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3686
85. 138847 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3726
86. 138865 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3744
87. 138901 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3780
88. 138908 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3787
89. 139366 Boesenbergia sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1943

ปิด

QR code