ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 114589
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia viridescens Desv.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4938
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jul 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high in mixed-deciduous forest. Flower white-green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

539
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

80    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1349 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 1349
2. 1461 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 1461
3. 1602 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 1602
4. 3923 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 3923
5. 3996 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 3996
6. 4107 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 4107
7. 4126 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 4126
8. 4242 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 4242
9. 5335 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 5335
10. 7432 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 7432
11. 7709 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 7709
12. 9772 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 9772
13. 10248 Bauhinia viridescens Desv. W. Nanakorn et al. 10248
14. 15372 Bauhinia viridescens Desv. P. Suksathan 1804
15. 24218 Bauhinia viridescens Desv. C. Glamwaewwong 719
16. 27765 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi 346
17. 29760 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi 1081
18. 30051 Bauhinia viridescens Desv. S. Chongko 614
19. 36178 Bauhinia viridescens Desv. M. Norsaengsri, C. Lakoet 2769
20. 36182 Bauhinia viridescens Desv. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3914
21. 38156 Bauhinia viridescens Desv. S. Sawangsawat 89
22. 38579 Bauhinia viridescens Desv. W. Pongamornkul 2429
23. 42582 Bauhinia viridescens Desv. P. Chantaranothai et al. s.n.
24. 42593 Bauhinia viridescens Desv. Sawai s.n.
25. 42945 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi, M. Tanaros 3520
26. 46967 Bauhinia viridescens Desv. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 181
27. 50816 Bauhinia viridescens Desv. S. Watthana 3546
28. 53357 Bauhinia viridescens Desv. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8024
29. 55472 Bauhinia viridescens Desv. M. Norsaengsri, N. Tathana 8460
30. 59020 Bauhinia viridescens Desv. Li-Jianwu 312
31. 59477 Bauhinia viridescens Desv. Romklao Botanical Garden 2553 83
32. 62321 Bauhinia viridescens Desv. Romklao Botanical Garden 2555 608
33. 64121 Bauhinia viridescens Desv. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2523
34. 67897 Bauhinia viridescens Desv. M. Norsaengsri 10577
35. 68659 Bauhinia viridescens Desv. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3023
36. 68746 Bauhinia viridescens Desv. M. Norsaengsri 10657
37. 71558 Bauhinia viridescens Desv. W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1095
38. 72976 Bauhinia viridescens Desv. M. Norsaengsri 10757
39. 76638 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi 7207
40. 78833 Bauhinia viridescens Desv. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 111
41. 81081 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi 7262
42. 81786 Bauhinia viridescens Desv. M. Norsaengsri 11820
43. 86023 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 27
44. 86644 Bauhinia viridescens Desv. W. Tanming 867
45. 87263 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 105
46. 88359 Bauhinia viridescens Desv. N. Muangyen 211
47. 90503 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 425
48. 92761 Bauhinia viridescens Desv. N. Muangyen 1331
49. 92866 Bauhinia viridescens Desv. Ainthiphon Bunphrmma 3
50. 96036 Bauhinia viridescens Desv. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4219
51. 100929 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi 483
52. 108688 Bauhinia viridescens Desv. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5292
53. 111136 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 84
54. 111171 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 119
55. 111347 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 295
56. 111652 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 175
57. 111676 Bauhinia viridescens Desv. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 199
58. 111959 Bauhinia viridescens Desv. Henrik Balslev, Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9181
59. 111970 Bauhinia viridescens Desv. Henrik Balslev, Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee, Kittiyut Punchai 9169
60. 116038 Bauhinia viridescens Desv. K. Wangwasit 180912 28
61. 117355 Bauhinia viridescens Desv. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 941
62. 120576 Bauhinia viridescens Desv. N. Muangyen 2342
63. 121040 Bauhinia viridescens Desv. N. Muangyen 3022
64. 121382 Bauhinia viridescens Desv. N. Boonruang 443
65. 122363 Bauhinia viridescens Desv. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9202
66. 124716 Bauhinia viridescens Desv. N. Muangyen 3293
67. 124745 Bauhinia viridescens Desv. N. Muangyen 3322
68. 124801 Bauhinia viridescens Desv. N. Muangyen 3378
69. 127576 Bauhinia viridescens Desv. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2543
70. 129074 Bauhinia viridescens Desv. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2513
71. 129082 Bauhinia viridescens Desv. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2521
72. 134356 Bauhinia viridescens Desv. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2706
73. 136562 Bauhinia viridescens Desv. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3587
74. 137523 Bauhinia viridescens Desv. K. Inthamma 1107
75. 137544 Bauhinia viridescens Desv. K. Inthamma 1128
76. 138327 Bauhinia viridescens Desv. K. Inthamma 1603
77. 138406 Bauhinia viridescens Desv. K. Inthamma 1682
78. 139173 Bauhinia viridescens Desv. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 492
79. 140452 Bauhinia viridescens Desv. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100146
80. 140453 Bauhinia viridescens Desv. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100162

ปิด

QR code