ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 114951
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Choopan et al. 2018-222
Collected date

วันที่เก็บ

28 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

90    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 228 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 228
2. 328 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 328
3. 19068 Desmodium sp. M. Norsaengsri s.n.
4. 38993 Desmodium sp. W. Pongamornkul 2338
5. 45862 Desmodium sp. C. Maknoi 3678
6. 49074 Desmodium sp. S. Watthana 3333
7. 51463 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7533
8. 51325 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2773
9. 51330 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2778
10. 51333 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2781
11. 51342 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2790
12. 51359 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2807
13. 53600 Desmodium sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1199
14. 54213 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8233
15. 55724 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8524
16. 62135 Desmodium sp. D. Khrueasan MS328
17. 63433 Desmodium sp. M. Norsaengsri 6685
18. 64532 Desmodium sp. W. Pongamornkul 3081
19. 77754 Desmodium sp. M. Norsaengsri 11673
20. 86365 Desmodium sp. M. Wongnak s.n.
21. 94174 Desmodium sp. W. Pongamornkul 5874
22. 104316 Desmodium sp. S. Kamonnate 882
23. 105176 Desmodium sp. C. Maknoi 6412
24. 106011 Desmodium sp. W. Pongamornkul 6487
25. 107048 Desmodium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 760
26. 108480 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2018-71
27. 108498 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2017-169
28. 108501 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2017-168
29. 108505 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2016-36
30. 108523 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2016-33
31. 109636 Desmodium sp. Juthamanee Bunsuk 002
32. 109638 Desmodium sp. Jindarat Aiansa-ard 005
33. 109551 Desmodium sp. Benjaporn Phookaphin 9
34. 109679 Desmodium sp. Chakphat Rattanaphat 003
35. 111528 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-051
36. 111719 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-239
37. 111723 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-243
38. 112026 Desmodium sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9108
39. 112327 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1104
40. 112328 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1105
41. 112444 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1221
42. 112717 Desmodium sp. N. Muangyen 2204
43. 115989 Desmodium sp. K. Wangwasit 180911-9
44. 116172 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6824
45. 116182 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6834
46. 116202 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6854
47. 116213 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6865
48. 116233 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6885
49. 116265 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6917
50. 116266 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6918
51. 116285 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6937
52. 116318 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6970
53. 117253 Desmodium sp. N. Muangyen 2520
54. 117274 Desmodium sp. N. Muangyen 2541
55. 118264 Desmodium sp. K. Inthamma 152
56. 120946 Desmodium sp. N. Muangyen 2928
57. 122793 Desmodium sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-263
58. 123477 Desmodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-015
59. 123823 Desmodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-360
60. 124889 Desmodium sp. N. Muangyen 3466
61. 125317 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7060
62. 126899 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4141
63. 128685 Desmodium sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2125
64. 129303 Desmodium sp. Akharasit Bunsongthae 151
65. 129347 Desmodium sp. Akharasit Bunsongthae 209
66. 129453 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4311
67. 129640 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4498
68. 129680 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4538
69. 129777 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4175
70. 131498 Desmodium sp. Chusie Trisonthi BD 81.1
71. 132393 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7235
72. 132524 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7404
73. 133566 Desmodium sp. Natdanai Pan-in V 351
74. 133571 Desmodium sp. Natdanai Pan-in V 356
75. 134412 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2762
76. 134414 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2764
77. 134443 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2793
78. 135755 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7723
79. 135835 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7803
80. 135884 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7852
81. 135984 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7946
82. 136024 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7986
83. 136240 Desmodium sp. Henrik Balslev, S. Bunma 8688
84. 137547 Desmodium sp. K. Inthamma 1131
85. 138740 Desmodium sp. Martin van de Bult 1905
86. 140891 Desmodium sp. W. Pongamornkul - 8055
87. 141112 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3125
88. 141148 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3161
89. 141150 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3163
90. 141246 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3259

ปิด

QR code