ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 115162
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fimbristylis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Cyperaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 697
Collected date

วันที่เก็บ

21 May 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lamphun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

225    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1116 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 1116
2. 2023 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 2023
3. 2219 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 2219
4. 2249 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 2249
5. 3755 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 3755
6. 6365 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 6365
7. 6485 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 6485
8. 7206 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 7206
9. 13348 Fimbristylis sp. McDonald et al. 5731
10. 16095 Fimbristylis sp. P. Suksathan 1960
11. 18897 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1145
12. 19985 Fimbristylis sp. C. Maknoi 34
13. 19989 Fimbristylis sp. C. Maknoi 38
14. 20248 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1307
15. 20252 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1311
16. 20256 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1315
17. 22358 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1928
18. 31037 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 743
19. 31038 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 744
20. 31040 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 746
21. 31064 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 770
22. 31332 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 796
23. 31335 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 799
24. 31337 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 801
25. 34589 Fimbristylis sp. P. Suksathan 4396
26. 39182 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 4268
27. 40660 Fimbristylis sp. S. Watthana 3060
28. 41158 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5861
29. 46716 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 2892
30. 48891 Fimbristylis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 51810
31. 50161 Fimbristylis sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33303
32. 49797 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6316
33. 50657 Fimbristylis sp. S. Sawangsawat 163
34. 56081 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8860
35. 56489 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 753
36. 56832 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2022
37. 57227 Fimbristylis sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 74
38. 57728 Fimbristylis sp. N. Tathana 13
39. 57950 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9052
40. 58193 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8725
41. 58194 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8726
42. 58235 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8767
43. 58246 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8778
44. 58417 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9452
45. 58420 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9455
46. 58421 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9456
47. 58423 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9458
48. 58424 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9459
49. 58441 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9476
50. 58447 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9482
51. 58464 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9499
52. 58500 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9535
53. 58539 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9574
54. 58564 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9599
55. 58579 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9614
56. 58580 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9615
57. 58604 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9639
58. 58609 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9644
59. 58624 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9659
60. 58629 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9664
61. 58646 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9681
62. 58662 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 9384
63. 59257 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9794
64. 59262 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9799
65. 59268 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9805
66. 59502 Fimbristylis sp. Romklao Botanical Garden 2553 108
67. 59775 Fimbristylis sp. C. Pitaksantipap 9
68. 59868 Fimbristylis sp. Romklao Botanical Garden 2554 259
69. 59901 Fimbristylis sp. Romklao Botanical Garden 2554 292
70. 59915 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2071
71. 60114 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5903
72. 60116 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5905
73. 60117 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5906
74. 60122 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5911
75. 60147 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5936
76. 60154 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5943
77. 60163 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5993
78. 60167 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5997
79. 60170 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6000
80. 60171 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6001
81. 60172 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6002
82. 60181 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6016
83. 60183 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6018
84. 62195 Fimbristylis sp. W. Boonprakop 456
85. 62201 Fimbristylis sp. W. Boonprakop 462
86. 62748 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1172
87. 63475 Fimbristylis sp. NULL
88. 63505 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6763
89. 63509 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6767
90. 63511 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6769
91. 63521 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6781
92. 63833 Fimbristylis sp. P. Thongson 18
93. 64606 Fimbristylis sp. W. Pongamornkul, Lisa (I121) 3241
94. 64722 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. s.n.
95. 64723 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. s.n.
96. 67417 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 2032
97. 67722 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5780
98. 67728 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5786
99. 67767 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5825
100. 67775 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5833
101. 67793 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5851
102. 68654 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3018
103. 71250 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 959
104. 71253 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 962
105. 70900 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5706
106. 70901 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5707
107. 70909 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5719
108. 70918 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5734
109. 71209 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3002
110. 71244 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 953
111. 71508 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1045
112. 71578 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1115
113. 72861 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 10977
114. 72862 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 10978
115. 74570 Fimbristylis sp. Zhou-Shishun 7185
116. 74868 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10850
117. 75228 Fimbristylis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2250
118. 76799 Fimbristylis sp. C. Maknoi 4760
119. 76806 Fimbristylis sp. C. Maknoi 4767
120. 79101 Fimbristylis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 296
121. 80379 Fimbristylis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 194
122. 81388 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 12183
123. 82094 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 12126
124. 82189 Fimbristylis sp. C. Maknoi 7781
125. 82203 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai 136
126. 82210 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai 143
127. 82444 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 50518 7
128. 82946 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 12330
129. 83283 Fimbristylis sp. C. Maknoi 7800
130. 83291 Fimbristylis sp. C. Maknoi 7808
131. 84295 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 386
132. 84299 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 390
133. 84305 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 396
134. 84307 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 398
135. 84322 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 413
136. 84486 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3339
137. 84527 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3380
138. 84665 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3446
139. 84669 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3450
140. 84959 Fimbristylis sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4050
141. 84963 Fimbristylis sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4054
142. 85922 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 41123 4
143. 85962 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 50617 11
144. 85983 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 50924 48
145. 85984 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 50924 40
146. 85987 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 50925 33
147. 86655 Fimbristylis sp. W. Tanming 878
148. 86659 Fimbristylis sp. W. Tanming 882
149. 87700 Fimbristylis sp. Saensouk et al. 86
150. 87169 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 12
151. 87207 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 50
152. 87208 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 51
153. 87272 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 114
154. 87275 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 117
155. 87290 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 132
156. 87296 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 138
157. 87511 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 353
158. 87513 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 355
159. 87530 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 372
160. 87531 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 373
161. 87560 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 400
162. 87572 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 412
163. 87737 Fimbristylis sp. Saensouk et al. 123
164. 89994 Fimbristylis sp. T. Pingyot 8
165. 90239 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 162
166. 91008 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1018
167. 91871 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1239
168. 93700 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3619
169. 94269 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1397
170. 94334 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1461
171. 94387 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1514
172. 95101 Fimbristylis sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 140
173. 95558 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1755
174. 100859 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai 586
175. 102007 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4271
176. 102061 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4325
177. 102112 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4376
178. 102126 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4390
179. 102164 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4428
180. 102169 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4433
181. 102171 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4435
182. 102173 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4437
183. 102179 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4443
184. 105528 Fimbristylis sp. C. Maknoi 6871
185. 106450 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 905
186. 110797 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2010
187. 110965 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4534
188. 110973 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4542
189. 111287 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 235
190. 111298 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 246
191. 111441 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 389
192. 111557 Fimbristylis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 80
193. 112659 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2146
194. 112808 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2295
195. 112809 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2296
196. 113310 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 11
197. 113368 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 69
198. 113827 Fimbristylis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 77
199. 114998 Fimbristylis sp. T. Choopan et al. 2018 315
200. 115024 Fimbristylis sp. T. Choopan et al. 2018 350
201. 115212 Fimbristylis sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 747
202. 115331 Fimbristylis sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 866
203. 117450 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1542
204. 118158 Fimbristylis sp. N. Pan-in 118
205. 118598 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3904
206. 118635 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3941
207. 121669 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1730
208. 121712 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1773
209. 122109 Fimbristylis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1442
210. 122114 Fimbristylis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1447
211. 123195 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 189
212. 123476 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 14
213. 125122 Fimbristylis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 744
214. 125129 Fimbristylis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 751
215. 125228 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1643
216. 128278 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2079
217. 134880 Fimbristylis sp. T. Choopan et al. 2020 413
218. 136612 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3637
219. 138799 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3678
220. 138838 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3717
221. 138884 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3763
222. 139379 Fimbristylis sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1958
223. 140395 Fimbristylis sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100177
224. 142329 Fimbristylis sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Sawita Yooprasert, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Jes Aarre 10756
225. 142176 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6812

ปิด

QR code