ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 115348
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 883
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jul 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

515
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11837 Piper sp. S. Sasrirat 42
2. 16610 Piper sp. P. Srisanga 1204
3. 18146 Piper sp. P. Srisanga 1699
4. 21132 Piper sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2006
5. 22239 Piper sp. P. Srisanga 2299
6. 22491 Piper sp. P. Srisanga 2330
7. 27389 Piper sp. P. Kumphet sn. 73
8. 28404 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-23
9. 28481 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-12B
10. 29860 Piper sp. C. Maknoi 1453
11. 30192 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-62
12. 36516 Piper sp. C. Maknoi 1836
13. 36517 Piper sp. C. Maknoi 1837
14. 41220 Piper sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5609
15. 50490 Piper sp. Li-Jianwu Cx00051
16. 50524 Piper sp. Li-Jianwu Cx00143
17. 58925 Piper sp. Zhou-Shishun 3369
18. 60363 Piper sp. Zhou-Shishun 3336
19. 60710 Piper sp. Ling Shein Man 087851
20. 62629 Piper sp. W. Pongamornkul & Lisa (D10) 2882
21. 63051 Piper sp. Li-Jianwu 696
22. 63052 Piper sp. Li-Jianwu 697
23. 63155 Piper sp. Li-Jianwu 857
24. 63375 Piper sp. Zhou-Shishun 7557
25. 63418 Piper sp. Li-Jianwu 826
26. 64286 Piper sp. Li-Jianwu 1243
27. 64293 Piper sp. Li-Jianwu 1225
28. 64607 Piper sp. W. Pongamornkul & Lisa (I120) 3242
29. 68219 Piper sp. C. Maknoi 4324
30. 74359 Piper sp. Zhou-Shishun 7453
31. 74624 Piper sp. Zhou-Shishun 7215
32. 75285 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094960
33. 75423 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095544
34. 75440 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095095
35. 75587 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094601
36. 76336 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094132
37. 80041 Piper sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097826
38. 89357 Piper sp. W. Pongamornkul 5457
39. 89409 Piper sp. W. Pongamornkul 5509
40. 95208 Piper sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-247
41. 96243 Piper sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4428
42. 98721 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-198
43. 98745 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-222
44. 98750 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-227
45. 102718 Piper sp. V. Nguanchoo 1015
46. 104272 Piper sp. S. Kamonnate 837
47. 110010 Piper sp. TLBG 608
48. 110883 Piper sp. N. Muangyen 2098
49. 111859 Piper sp. D. Daorueang 1
50. 112235 Piper sp. P. Panyadee 162
51. 112288 Piper sp. Buasroi Mala 23
52. 112680 Piper sp. N. Muangyen 2167
53. 112754 Piper sp. N. Muangyen 2241
54. 113581 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-282
55. 113266 Piper sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3959
56. 113466 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-167
57. 113486 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-187
58. 113975 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-225
59. 113976 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-226
60. 114154 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-404
61. 115277 Piper sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 812
62. 115975 Piper sp. K. Wangwasit 180718-67
63. 116797 Piper sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-420
64. 116957 Piper sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-150
65. 117023 Piper sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-216
66. 117115 Piper sp. N. Muangyen 2382
67. 117202 Piper sp. N. Muangyen 2469
68. 117243 Piper sp. N. Muangyen 2510
69. 117398 Piper sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 984
70. 117498 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1590
71. 118575 Piper sp. K. Kertsawang 3881
72. 122594 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1554
73. 122711 Piper sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-181
74. 123396 Piper sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-390
75. 123408 Piper sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-402
76. 123884 Piper sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5806
77. 124876 Piper sp. N. Muangyen 3453
78. 125562 Piper sp. N. Muangyen 3642
79. 127069 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1800
80. 127280 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1915
81. 127281 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1916
82. 127972 Piper sp. K. Inthamma 808
83. 130169 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2345
84. 130396 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2538

ปิด

QR code