ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 115688
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ventilago denticulata Willd.
Family name

ชื่อวงศ์

RHAMNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Wangwasit 180124-44
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jan 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climbing.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 19774 Ventilago denticulata Willd. W. La-ongsri 136
2. 25879 Ventilago denticulata Willd. W. Nanakorn et al. 25879
3. 30386 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 1894
4. 32397 Ventilago denticulata Willd. J.F. Maxwell 06-975
5. 39011 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 2356
6. 51233 Ventilago denticulata Willd. M. Norsaengsri 2655
7. 52238 Ventilago denticulata Willd. W. La-ongsri & N. Romkham 1480
8. 53246 Ventilago denticulata Willd. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7715
9. 65649 Ventilago denticulata Willd. M. Norsaengsri 10139
10. 65777 Ventilago denticulata Willd. M. Norsaengsri 10270
11. 65919 Ventilago denticulata Willd. K. Srithi 229
12. 66177 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 3211
13. 71402 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 3842
14. 72119 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 03999
15. 74902 Ventilago denticulata Willd. C. Maknoi 6548
16. 81209 Ventilago denticulata Willd. C. Maknoi 7391
17. 81304 Ventilago denticulata Willd. C. Maknoi 7486
18. 83135 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 4670
19. 85115 Ventilago denticulata Willd. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3351
20. 88030 Ventilago denticulata Willd. C. Maknoi 7716
21. 94806 Ventilago denticulata Willd. Chusie & K. Srithi PK094
22. 96259 Ventilago denticulata Willd. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4444
23. 96864 Ventilago denticulata Willd. C. Glamwaewwong 380/60
24. 115737 Ventilago denticulata Willd. K. Wangwasit 180321-33
25. 115765 Ventilago denticulata Willd. K. Wangwasit 180322-15
26. 131987 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 176

ปิด

QR code