ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 115771
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schefflera sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARALIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Wangwasit 180322-21
Collected date

วันที่เก็บ

21 Mar 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

70    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5716 Schefflera sp. W. Nanakorn et al. 5716
2. 27659 Schefflera sp. C. Maknoi 845
3. 28472 Schefflera sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-2
4. 35771 Schefflera sp. C. Maknoi 1703
5. 37192 Schefflera sp. C. Maknoi 2074
6. 38545 Schefflera sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2317
7. 38546 Schefflera sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2318
8. 40757 Schefflera sp. S. Watthana & P. Srisanga 3180
9. 45128 Schefflera sp. M. Tanaros 530
10. 46475 Schefflera sp. W. Pongamornkul 2550
11. 53067 Schefflera sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7640
12. 55552 Schefflera sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
13. 57035 Schefflera sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9314
14. 58045 Schefflera sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9147
15. 62480 Schefflera sp. Romklao Botanical Garden 0420/2555
16. 62938 Schefflera sp. C. Lakoet 275
17. 65855 Schefflera sp. K. Srithi 43
18. 66492 Schefflera sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3311
19. 66519 Schefflera sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3338
20. 67074 Schefflera sp. W. Pongamornkul 3656
21. 71642 Schefflera sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091083
22. 73757 Schefflera sp. W. Pongamornkul 04167
23. 74765 Schefflera sp. W. Pongamornkul 04239
24. 74898 Schefflera sp. C. Maknoi 6544
25. 74954 Schefflera sp. C. Maknoi 6600
26. 75140 Schefflera sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2305
27. 75262 Schefflera sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2464
28. 80366 Schefflera sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-181
29. 80439 Schefflera sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-254
30. 81880 Schefflera sp. M. Norsaengsri 11914
31. 82739 Schefflera sp. C. Maknoi 7640
32. 82905 Schefflera sp. M. Norsaengsri 12289
33. 84034 Schefflera sp. W. Pongamornkul 4820
34. 86009 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-013
35. 86293 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-297
36. 88138 Schefflera sp. W. Pongamornkul 5144
37. 89380 Schefflera sp. W. Pongamornkul 5480
38. 89633 Schefflera sp. W. Pongamornkul 5619
39. 90618 Schefflera sp. N. Muangyen 881
40. 91044 Schefflera sp. N. Muangyen 1054
41. 91048 Schefflera sp. N. Muangyen 1058
42. 93433 Schefflera sp. M. Wongnak s.n.
43. 95743 Schefflera sp. W. Pongamornkul 6027
44. 95746 Schefflera sp. W. Pongamornkul 6030
45. 96621 Schefflera sp. C. Glamwaewwong 137/60
46. 97533 Schefflera sp. C. Maknoi 5514
47. 98542 Schefflera sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-019
48. 98545 Schefflera sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-022
49. 104563 Schefflera sp. W. Pongamornkul 6340
50. 105812 Schefflera sp. Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO186
51. 107331 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-093
52. 107547 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-333
53. 113580 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-281
54. 113620 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-321
55. 113864 Schefflera sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-114
56. 113999 Schefflera sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-249
57. 114279 Schefflera sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4481
58. 115827 Schefflera sp. K. Wangwasit 180425-22
59. 115834 Schefflera sp. K. Wangwasit 180425-29
60. 115853 Schefflera sp. K. Wangwasit 180426-15
61. 116012 Schefflera sp. K. Wangwasit 180321-37
62. 118419 Schefflera sp. K. Inthamma 318
63. 118820 Schefflera sp. K. Inthamma 398
64. 132439 Schefflera sp. W. Pongamornkul 7281
65. 132810 Schefflera sp. W. Pongamornkul 7578
66. 133777 Schefflera sp. W. Pongamornkul 7673
67. 135739 Schefflera sp. W. Pongamornkul 7707
68. 139448 Schefflera sp. S. Pumikong 2022 11
69. 140285 Schefflera sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100028
70. 141043 Schefflera sp. W. Pongamornkul - 8208

ปิด

QR code