ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116158
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6810
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 414 Smilax sp. W. Nanakorn et al. 414
2. 27342 Smilax sp. P. Kumphet sn. 26
3. 30304 Smilax sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1259
4. 31016 Smilax sp. K. Kertsawang 722
5. 37064 Smilax sp. P. Suksathan 4633
6. 48712 Smilax sp. K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-803
7. 52697 Smilax sp. C. Maknoi 2866
8. 52769 Smilax sp. C. Maknoi 2938
9. 53803 Smilax sp. C. Maknoi 3084
10. 62126 Smilax sp. D. Khrueasan MS411
11. 70409 Smilax sp. C. Maknoi 3276
12. 70431 Smilax sp. C. Maknoi 3298
13. 70447 Smilax sp. C. Maknoi 3314
14. 79247 Smilax sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-442
15. 84413 Smilax sp. K. Kertsawang 3267
16. 91945 Smilax sp. K. Kertsawang 3510
17. 92797 Smilax sp. D. Argyriou 672
18. 98605 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-082
19. 98799 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-276
20. 107543 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-328
21. 110099 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 972
22. 111199 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-147
23. 111250 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-198
24. 112334 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1111
25. 112744 Smilax sp. N. Muangyen 2231
26. 112957 Smilax sp. K. Kertsawang 3795
27. 114095 Smilax sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-345
28. 114915 Smilax sp. T. Choopan et al. 2018-180
29. 115148 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 683
30. 115149 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 684
31. 115470 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1362
32. 116241 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6893
33. 118086 Smilax sp. N. Pan-in 046
34. 118104 Smilax sp. N. Pan-in 064
35. 118126 Smilax sp. N. Pan-in 086
36. 118137 Smilax sp. N. Pan-in 097
37. 118309 Smilax sp. K. Inthamma 197
38. 118506 Smilax sp. K. Kertsawang 3812
39. 118812 Smilax sp. K. Inthamma 391
40. 119007 Smilax sp. K. Inthamma 594
41. 121290 Smilax sp. N. Boonruang 0351
42. 121729 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1790
43. 122620 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-091
44. 122858 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-328
45. 122859 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-329
46. 124467 Smilax sp. Natdanai Pan-in PSD020
47. 124766 Smilax sp. N. Muangyen 3343
48. 124988 Smilax sp. N. Muangyen 3564
49. 127799 Smilax sp. Natdanai Pan-in 175
50. 127838 Smilax sp. Natdanai Pan-in 214
51. 128141 Smilax sp. K. Inthamma 999
52. 128297 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2098
53. 128508 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2309
54. 129170 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2717
55. 130968 Smilax sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1241
56. 132511 Smilax sp. W. Pongamornkul 7391
57. 132530 Smilax sp. W. Pongamornkul 7468
58. 132707 Smilax sp. A. Nuammee 585
59. 132761 Smilax sp. A. Nuammee 639
60. 132772 Smilax sp. A. Nuammee 650
61. 132821 Smilax sp. W. Pongamornkul 7589
62. 133802 Smilax sp. S. Kantasa K 75
63. 133408 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 191
64. 133580 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 365
65. 133660 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 445
66. 133661 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 446
67. 133700 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 485
68. 133716 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 501

ปิด

QR code