ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116243
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepidagathis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6895
Collected date

วันที่เก็บ

21 Nov 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 80 cm high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1750
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 29679 Lepidagathis sp. C. Maknoi 958
2. 46267 Lepidagathis sp. M. Norsaengsri 3282
3. 84684 Lepidagathis sp. K. Kertsawang 3465
4. 85950 Lepidagathis sp. K. Wangwasit 50317 2
5. 98167 Lepidagathis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 47
6. 98226 Lepidagathis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 106
7. 106002 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 6478
8. 106771 Lepidagathis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 491
9. 106788 Lepidagathis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 508
10. 108345 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 6553
11. 112321 Lepidagathis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1098
12. 114288 Lepidagathis sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4490
13. 116216 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6868
14. 116529 Lepidagathis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 153
15. 116575 Lepidagathis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 199
16. 116744 Lepidagathis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 367
17. 116969 Lepidagathis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 162
18. 118235 Lepidagathis sp. K. Inthamma 123
19. 121945 Lepidagathis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1280
20. 122653 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 123
21. 122703 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 173
22. 122958 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 429
23. 122960 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 431
24. 122981 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 452
25. 130265 Lepidagathis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2441
26. 130278 Lepidagathis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2454
27. 130753 Lepidagathis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2799
28. 134476 Lepidagathis sp. W. Rujichaipimon, P. Suksatan, W. Tanming, S. Rodpradit 91
29. 132364 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 7206
30. 133170 Lepidagathis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 958
31. 133242 Lepidagathis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1030
32. 137803 Lepidagathis sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1387
33. 141081 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 8246
34. 142384 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 8685
35. 142486 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 8787
36. 142527 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 8828

ปิด

QR code