ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116421
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helicteres sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-045
Collected date

วันที่เก็บ

19 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous dipterocarp forest. Shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

773
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

88    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8425 Helicteres sp. W. Nanakorn et al. 8425
2. 20240 Helicteres sp. M. Norsaengsri 1299
3. 20271 Helicteres sp. M. Norsaengsri 1330
4. 20549 Helicteres sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1448
5. 22125 Helicteres sp. C. Glamwaewwong 36
6. 24800 Helicteres sp. K. Kertsawang 371
7. 31026 Helicteres sp. K. Kertsawang 732
8. 31730 Helicteres sp. C. Maknoi 1688
9. 37941 Helicteres sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2781
10. 45582 Helicteres sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3367
11. 48986 Helicteres sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17752
12. 49048 Helicteres sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17742
13. 49068 Helicteres sp. Gen Murata, Kunio Iwatsuki & Chamlong Phengklai T-16572
14. 49080 Helicteres sp. S. Watthana 3339
15. 49130 Helicteres sp. S. Watthana 3393
16. 57162 Helicteres sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 277
17. 58439 Helicteres sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9474
18. 58510 Helicteres sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9545
19. 58966 Helicteres sp. Li-Jianwu 454
20. 59573 Helicteres sp. Romklao Botanical Garden 0179/2554
21. 60093 Helicteres sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2254
22. 62306 Helicteres sp. Romklao Botanical Garden 0593/2555
23. 62341 Helicteres sp. Romklao Botanical Garden 0628/2555
24. 63457 Helicteres sp. M. Norsaengsri 6713
25. 63890 Helicteres sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9908
26. 65032 Helicteres sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6292
27. 65988 Helicteres sp. M. Norsaengsri 3836
28. 67188 Helicteres sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 701
29. 67248 Helicteres sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 761
30. 67231 Helicteres sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 745
31. 67575 Helicteres sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 842
32. 67619 Helicteres sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 886
33. 70348 Helicteres sp. C. Maknoi 3215
34. 70464 Helicteres sp. C. Maknoi 3331
35. 70469 Helicteres sp. C. Maknoi 3336
36. 70915 Helicteres sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5728
37. 71492 Helicteres sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1029
38. 72170 Helicteres sp. W. Thammarong 192
39. 72204 Helicteres sp. W. Thammarong 192
40. 73059 Helicteres sp. M. Norsaengsri 11227
41. 72853 Helicteres sp. M. Norsaengsri 10966
42. 75174 Helicteres sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2397
43. 81789 Helicteres sp. M. Norsaengsri 11823
44. 84691 Helicteres sp. K. Kertsawang 3472
45. 87668 Helicteres sp. Saensouk et al. 54
46. 91278 Helicteres sp. S. Sawangsawat 479
47. 96670 Helicteres sp. C. Glamwaewwong 186/60
48. 100938 Helicteres sp. C. Maknoi 500
49. 102714 Helicteres sp. V. Nguanchoo 1010
50. 104873 Helicteres sp. C. Maknoi 5749
51. 104572 Helicteres sp. W. Pongamornkul 6349
52. 104655 Helicteres sp. C. Maknoi 5888
53. 104901 Helicteres sp. C. Maknoi 6057
54. 105626 Helicteres sp. C. Maknoi 7054
55. 106308 Helicteres sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 763
56. 107049 Helicteres sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 761
57. 107103 Helicteres sp. C. Maknoi 4871
58. 107111 Helicteres sp. C. Maknoi 4879
59. 110927 Helicteres sp. K. Kertsawang 4497
60. 110955 Helicteres sp. K. Kertsawang 4524
61. 111115 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-063
62. 111192 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-140
63. 111292 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-240
64. 111590 Helicteres sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-113
65. 111629 Helicteres sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-152
66. 111694 Helicteres sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-217
67. 113040 Helicteres sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6645
68. 113042 Helicteres sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6647
69. 113082 Helicteres sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6687
70. 113427 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-128
71. 115016 Helicteres sp. T. Choopan et al. 2018-366
72. 118234 Helicteres sp. K. Inthamma 122
73. 118269 Helicteres sp. K. Inthamma 157
74. 118863 Helicteres sp. K. Inthamma 441
75. 118867 Helicteres sp. K. Inthamma 445
76. 121865 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1200
77. 121877 Helicteres sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1212
78. 122041 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1375
79. 122045 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1379
80. 122063 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1397
81. 122082 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1415
82. 122130 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1463
83. 122134 Helicteres sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1467
84. 123684 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-221
85. 123560 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-098
86. 123572 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-110
87. 123582 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-119
88. 123743 Helicteres sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-280

ปิด

QR code