ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116663
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus barbatus Mll.Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-286
Collected date

วันที่เก็บ

24 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3062 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 3062
2. 3963 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 3963
3. 8314 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 8314
4. 9273 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 9273
5. 9149 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 9149
6. 9248 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 9248
7. 9502 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 9502
8. 28337 Mallotus barbatus Mll.Arg. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-21
9. 29670 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Glamwaewwong 1404
10. 29714 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi 993
11. 29781 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi 1102
12. 37557 Mallotus barbatus Mll.Arg. J.F. Maxwell 06-378
13. 41144 Mallotus barbatus Mll.Arg. Jatupol K. 09-498
14. 48534 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7285
15. 48563 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7314
16. 52299 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri & N. Romkham 1346
17. 52564 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1651
18. 54481 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri & P. Thongson 6968
19. 58392 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 9427
20. 59522 Mallotus barbatus Mll.Arg. Romklao Botanical Garden 0128/2553
21. 64118 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2520
22. 65513 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Srithi 614
23. 68636 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3000
24. 78964 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-160
25. 78981 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-177
26. 81054 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi 7235
27. 82227 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri 12231
28. 82247 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri 12251
29. 85801 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri 12454
30. 86106 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-110
31. 86123 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-127
32. 87302 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-144
33. 87335 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-177
34. 87374 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-216
35. 88732 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 582
36. 88368 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 220
37. 90709 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 971
38. 90567 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 830
39. 90642 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 905
40. 90779 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3387
41. 91850 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 1218
42. 91983 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Kertsawang 3548
43. 92618 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-009
44. 92678 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-069
45. 93743 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Kertsawang 3662
46. 94825 Mallotus barbatus Mll.Arg. Chusie & K. Srithi PK061
47. 95315 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4127
48. 98536 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-013
49. 98653 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-130
50. 110101 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 974
51. 111114 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-062
52. 113191 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3885
53. 113426 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-127
54. 113694 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-395
55. 113718 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-419
56. 113719 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-420
57. 113737 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-438
58. 114438 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4785
59. 115229 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 764
60. 115230 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 765
61. 115365 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 900
62. 115720 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Wangwasit 180321-16
63. 115750 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Wangwasit 180321-47
64. 117666 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-036
65. 117671 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-041
66. 117764 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-134
67. 117879 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-249
68. 118712 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Boonruang 0061
69. 120745 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 2727
70. 121293 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Boonruang 0354
71. 123617 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-153
72. 123618 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-154
73. 123619 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-155
74. 123685 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-222
75. 124805 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 3382
76. 130601 Mallotus barbatus Mll.Arg. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 878
77. 130602 Mallotus barbatus Mll.Arg. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 879
78. 130603 Mallotus barbatus Mll.Arg. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 880
79. 130863 Mallotus barbatus Mll.Arg. Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 8
80. 130935 Mallotus barbatus Mll.Arg. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1208
81. 131529 Mallotus barbatus Mll.Arg. Chusie Trisonthi BD 141
82. 132708 Mallotus barbatus Mll.Arg. A. Nuammee 586
83. 136380 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3405
84. 136522 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3547
85. 138251 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Inthamma 1527
86. 138355 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Inthamma 1631
87. 139038 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 347
88. 139040 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 349
89. 138449 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Inthamma 1725

ปิด

QR code