ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116746
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygala sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGALACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-369
Collected date

วันที่เก็บ

25 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest. Roadsides. Small shrub. Flower white-green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

908
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

70    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1802 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 1802
2. 3403 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 3403
3. 7086 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7086
4. 7938 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7938
5. 7940 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7940
6. 8333 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 8333
7. 9698 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9698
8. 9721 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9721
9. 9777 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9777
10. 15830 Polygala sp. P. Srisanga & C. Puff 1043
11. 15853 Polygala sp. P. Srisanga & C. Puff 1052
12. 16409 Polygala sp. P. Suksathan 2084
13. 17352 Polygala sp. M. Norsaengsri 904
14. 18545 Polygala sp. P. Suksathan 2872
15. 18679 Polygala sp. P. Srisanga 1839
16. 18999 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 18999
17. 18949 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 18949
18. 19455 Polygala sp. P. Suksathan 2703
19. 19322 Polygala sp. S. Watthana & C. Maknoi 1093
20. 21112 Polygala sp. C. Maknoi 179
21. 22732 Polygala sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2464
22. 23016 Polygala sp. P. Suksathan 3337
23. 25460 Polygala sp. M. Norsaengsri s.n.
24. 31626 Polygala sp. W. Pongamornkul 1949
25. 38612 Polygala sp. W. Pongamornkul 2462
26. 43460 Polygala sp. D. Khrueasan MS759
27. 44474 Polygala sp. Wang Hong 8331
28. 47030 Polygala sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 251
29. 48035 Polygala sp. M. Norsaengsri 7203
30. 49791 Polygala sp. M. Norsaengsri 6310
31. 50762 Polygala sp. S. Watthana 3487
32. 52669 Polygala sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1755
33. 53377 Polygala sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8049
34. 57281 Polygala sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0107
35. 58446 Polygala sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9481
36. 58483 Polygala sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9518
37. 58516 Polygala sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9551
38. 60119 Polygala sp. M. Norsaengsri 5908
39. 62259 Polygala sp. Romklao Botanical Garden 0546/2555
40. 65251 Polygala sp. K. Srithi 700
41. 67755 Polygala sp. M. Norsaengsri 5813
42. 73262 Polygala sp. C. Lakoet 0420
43. 74870 Polygala sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10852
44. 75165 Polygala sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2340
45. 80385 Polygala sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-200
46. 80454 Polygala sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-269
47. 84330 Polygala sp. W. Khattiyot 421
48. 84382 Polygala sp. W. Khattiyot 473
49. 84889 Polygala sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3968
50. 84998 Polygala sp. S. Watthana 3846
51. 90544 Polygala sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-465
52. 96673 Polygala sp. C. Glamwaewwong 189/60
53. 100875 Polygala sp. P. Phaosrichai 600
54. 104651 Polygala sp. C. Maknoi 5884
55. 105292 Polygala sp. C. Maknoi 6528
56. 108522 Polygala sp. T. Choopan et al. 2017-209
57. 110173 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1046
58. 111484 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-007
59. 111489 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-012
60. 111600 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-123
61. 112420 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1197
62. 113710 Polygala sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-411
63. 117267 Polygala sp. N. Muangyen 2534
64. 120666 Polygala sp. N. Muangyen 2649
65. 123218 Polygala sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-212
66. 123300 Polygala sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-294
67. 128273 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2074
68. 128281 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2082
69. 129185 Polygala sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2732
70. 129623 Polygala sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4481

ปิด

QR code