ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116747
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Flemingia stricta Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-370
Collected date

วันที่เก็บ

25 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest. Shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

908
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1668 Flemingia stricta Roxb. W. Nanakorn et al. 1668
2. 5592 Flemingia stricta Roxb. W. Nanakorn et al. 5592
3. 22769 Flemingia stricta Roxb. C. Glamwaewwong 130
4. 31635 Flemingia stricta Roxb. W. Pongamornkul 1958
5. 33031 Flemingia stricta Roxb. Warintorn K. 07-015
6. 42218 Flemingia stricta Roxb. Zhou Shi-shun 3761
7. 45019 Flemingia stricta Roxb. B. Boonsaeng s.n.
8. 45808 Flemingia stricta Roxb. C. Maknoi 3624
9. 62885 Flemingia stricta Roxb. C. Lakoet 221
10. 65274 Flemingia stricta Roxb. K. Srithi 74
11. 65446 Flemingia stricta Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2659
12. 69059 Flemingia stricta Roxb. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 681
13. 73599 Flemingia stricta Roxb. W. Pongamornkul 04009
14. 80890 Flemingia stricta Roxb. K. Phoutthavong et al. 598
15. 81756 Flemingia stricta Roxb. M. Norsaengsri 11791
16. 81815 Flemingia stricta Roxb. M. Norsaengsri 11849
17. 81969 Flemingia stricta Roxb. M. Norsaengsri 12002
18. 82791 Flemingia stricta Roxb. C. Maknoi 7692
19. 87229 Flemingia stricta Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-072
20. 89058 Flemingia stricta Roxb. N. Muangyen 649
21. 94107 Flemingia stricta Roxb. N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028920
22. 94796 Flemingia stricta Roxb. Chusie & K. Srithi PK179
23. 95820 Flemingia stricta Roxb. N. Muangyen 1776
24. 95830 Flemingia stricta Roxb. N. Muangyen 1786
25. 102398 Flemingia stricta Roxb. V. Nguanchoo 635
26. 102509 Flemingia stricta Roxb. V. Nguanchoo 758
27. 116682 Flemingia stricta Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-305
28. 116469 Flemingia stricta Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-093
29. 116480 Flemingia stricta Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-104
30. 116515 Flemingia stricta Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-139
31. 116693 Flemingia stricta Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-316
32. 122526 Flemingia stricta Roxb. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9520

ปิด

QR code