ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116743
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crotalaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-366
Collected date

วันที่เก็บ

25 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest. Shrub. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

908
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7669 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 7669
2. 7702 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 7702
3. 21215 Crotalaria sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2089
4. 28895 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 28895
5. 28903 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 28903
6. 29780 Crotalaria sp. C. Maknoi 1101
7. 31964 Crotalaria sp. C. Maknoi 1126
8. 33347 Crotalaria sp. Jatupol K. 07-128
9. 34116 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 2041
10. 35410 Crotalaria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8228
11. 40332 Crotalaria sp. C. Maknoi 2703
12. 51319 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2767
13. 51326 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2774
14. 51336 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2784
15. 53764 Crotalaria sp. C. Maknoi 3045
16. 53765 Crotalaria sp. C. Maknoi 3046
17. 53885 Crotalaria sp. C. Maknoi 3167
18. 62371 Crotalaria sp. Romklao Botanical Garden 0311/2554
19. 70436 Crotalaria sp. C. Maknoi 3303
20. 70979 Crotalaria sp. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 222
21. 71455 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 3895
22. 73794 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 35
23. 81318 Crotalaria sp. C. Maknoi 7500
24. 90430 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-352
25. 90167 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-90
26. 90241 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-164
27. 90251 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-174
28. 90284 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-207
29. 90546 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-467
30. 91991 Crotalaria sp. K. Kertsawang 3556
31. 92604 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 322
32. 93586 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5769
33. 94147 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5847
34. 94148 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5848
35. 94154 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5854
36. 94187 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5887
37. 94304 Crotalaria sp. N. Muangyen 1432
38. 94392 Crotalaria sp. N. Muangyen 1519
39. 95444 Crotalaria sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5106
40. 95536 Crotalaria sp. N. Muangyen 1733
41. 95730 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6014
42. 98157 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-037
43. 98470 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-350
44. 98825 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-302
45. 100843 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 570
46. 100906 Crotalaria sp. Identifies project group 6-1
47. 101726 Crotalaria sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 005
48. 104031 Crotalaria sp. Jatinya Pangkot 76
49. 104323 Crotalaria sp. S. Kamonnate 893
50. 105145 Crotalaria sp. C. Maknoi 6336
51. 105172 Crotalaria sp. C. Maknoi 6408
52. 105175 Crotalaria sp. C. Maknoi 6411
53. 104838 Crotalaria sp. C. Maknoi 5714
54. 104900 Crotalaria sp. C. Maknoi 6056
55. 104933 Crotalaria sp. C. Maknoi 6090
56. 105097 Crotalaria sp. C. Maknoi 6287
57. 105179 Crotalaria sp. C. Maknoi 6415
58. 105323 Crotalaria sp. T. Khambai 229
59. 105918 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6394
60. 106003 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6479
61. 107571 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-358
62. 108477 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2018-64
63. 108490 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2017-41
64. 108502 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2017-170
65. 109788 Crotalaria sp. TLBG 103
66. 110800 Crotalaria sp. N. Muangyen 2013
67. 110992 Crotalaria sp. K. Kertsawang 4561
68. 111529 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-052
69. 111078 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-027
70. 111155 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-103
71. 111353 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-301
72. 111401 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-349
73. 111446 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-394
74. 111603 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-126
75. 111604 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-127
76. 111606 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-129
77. 111720 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-240
78. 111773 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-293
79. 111774 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-294
80. 111786 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-306
81. 112586 Crotalaria sp. C. Maknoi 3383
82. 112589 Crotalaria sp. C. Maknoi 3386
83. 113371 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-72
84. 115418 Crotalaria sp. C. Maknoi 5262
85. 115461 Crotalaria sp. C. Maknoi 5379
86. 116178 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6830
87. 116212 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6864
88. 116223 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6875
89. 116254 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6906
90. 116271 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6923
91. 116900 Crotalaria sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-092
92. 118239 Crotalaria sp. K. Inthamma 127
93. 118242 Crotalaria sp. K. Inthamma 130
94. 118327 Crotalaria sp. K. Inthamma 215
95. 118343 Crotalaria sp. K. Inthamma 231
96. 118606 Crotalaria sp. K. Kertsawang 3912
97. 120629 Crotalaria sp. N. Muangyen 2612
98. 120645 Crotalaria sp. N. Muangyen 2628
99. 120961 Crotalaria sp. N. Muangyen 2943
100. 120973 Crotalaria sp. N. Muangyen 2955
101. 121010 Crotalaria sp. N. Muangyen 2992
102. 121499 Crotalaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1119
103. 121696 Crotalaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1757
104. 121968 Crotalaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1303
105. 122035 Crotalaria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1369
106. 124744 Crotalaria sp. N. Muangyen 3321
107. 124804 Crotalaria sp. N. Muangyen 3381
108. 130093 Crotalaria sp. N. Muangyen 3769
109. 130171 Crotalaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2347
110. 132516 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 7396
111. 134171 Crotalaria sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3636
112. 134277 Crotalaria sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3711
113. 135843 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 7811
114. 135898 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 7866
115. 137727 Crotalaria sp. K. Inthamma 1311
116. 138153 Crotalaria sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3047
117. 138393 Crotalaria sp. K. Inthamma 1669
118. 139604 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2022-52

ปิด

QR code