ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 116765
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Shorea siamensis Miq.
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-388
Collected date

วันที่เก็บ

25 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous dipterocarp forest. Tree. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

908
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 387 Shorea siamensis Miq. W. Nanakorn et al. 387
2. 531 Shorea siamensis Miq. W. Nanakorn et al. 531
3. 541 Shorea siamensis Miq. W. Nanakorn et al. 541
4. 6038 Shorea siamensis Miq. W. Nanakorn et al. 6038
5. 10667 Shorea siamensis Miq. S. Watthana 71
6. 10689 Shorea siamensis Miq. Serm 23
7. 10804 Shorea siamensis Miq. W. Nanakorn et al. 10804
8. 10896 Shorea siamensis Miq. S. Watthana 117
9. 14266 Shorea siamensis Miq. Morakot 90
10. 17174 Shorea siamensis Miq. P. Suksathan 2483
11. 27256 Shorea siamensis Miq. K. Wangwasit 051223-1
12. 28856 Shorea siamensis Miq. W. Nanakorn et al. 28856
13. 28857 Shorea siamensis Miq. W. Nanakorn et al. 28857
14. 29308 Shorea siamensis Miq. S. Watthana 2307
15. 29494 Shorea siamensis Miq. C. Glamwaewwong 1354
16. 29808 Shorea siamensis Miq. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070320-26
17. 30835 Shorea siamensis Miq. J.F. Maxwell 07-37
18. 31311 Shorea siamensis Miq. P. Srisanga 2986
19. 32151 Shorea siamensis Miq. J.F. Maxwell 06-148
20. 33182 Shorea siamensis Miq. Warintorn K. 08-166
21. 34662 Shorea siamensis Miq. M. Norsaengsri 3297
22. 37227 Shorea siamensis Miq. C. Maknoi 2108
23. 39707 Shorea siamensis Miq. M. Norsaengsri 4814
24. 39877 Shorea siamensis Miq. M. Norsaengsri 4984
25. 40087 Shorea siamensis Miq. M. Norsaengsri 5193
26. 44765 Shorea siamensis Miq. S. Gardner ST1565
27. 44925 Shorea siamensis Miq. Piyawan Winichainan HN1099
28. 50692 Shorea siamensis Miq. L. Kamkom 7012
29. 57979 Shorea siamensis Miq. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9081
30. 58187 Shorea siamensis Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 8719
31. 66226 Shorea siamensis Miq. W. Pongamornkul 3264
32. 67177 Shorea siamensis Miq. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 690
33. 67235 Shorea siamensis Miq. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 749
34. 67522 Shorea siamensis Miq. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 788
35. 68132 Shorea siamensis Miq. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 609
36. 70231 Shorea siamensis Miq. M. Pinyosak & S. Sawangsawat 88
37. 70605 Shorea siamensis Miq. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021421
38. 70606 Shorea siamensis Miq. Khin Myo Htwe 031336
39. 71340 Shorea siamensis Miq. W. Pongamornkul 3780
40. 75045 Shorea siamensis Miq. M. Norsaengsri 11091
41. 81243 Shorea siamensis Miq. C. Maknoi 7425
42. 81373 Shorea siamensis Miq. M. Norsaengsri 12168
43. 83604 Shorea siamensis Miq. S. Bunma s.n.
44. 83605 Shorea siamensis Miq. S. Bunma s.n.
45. 87625 Shorea siamensis Miq. Saensouk et al. 11
46. 89200 Shorea siamensis Miq. N. Muangyen 789
47. 89792 Shorea siamensis Miq. C. Maknoi 4710
48. 89798 Shorea siamensis Miq. C. Maknoi 4716
49. 89839 Shorea siamensis Miq. N. Muangyen 812
50. 92286 Shorea siamensis Miq. J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022405
51. 92494 Shorea siamensis Miq. L. Kamkom 035
52. 94678 Shorea siamensis Miq. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4047
53. 95486 Shorea siamensis Miq. T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 85
54. 106838 Shorea siamensis Miq. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 558
55. 106990 Shorea siamensis Miq. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 701
56. 110494 Shorea siamensis Miq. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5610
57. 114431 Shorea siamensis Miq. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4774
58. 114941 Shorea siamensis Miq. T. Choopan et al. 2018-1
59. 116443 Shorea siamensis Miq. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-067
60. 120937 Shorea siamensis Miq. N. Muangyen 2919
61. 121168 Shorea siamensis Miq. N. Muangyen 3150
62. 123907 Shorea siamensis Miq. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5829
63. 126149 Shorea siamensis Miq. J. Murata, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 029231
64. 130293 Shorea siamensis Miq. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2469
65. 130365 Shorea siamensis Miq. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2507
66. 132632 Shorea siamensis Miq. W. Pongamornkul 7569
67. 135114 Shorea siamensis Miq. T. Choopan 2014-291
68. 137777 Shorea siamensis Miq. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1361

ปิด

QR code