ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116772
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Andrographis laxiflora (Blume) Lindau
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-395
Collected date

วันที่เก็บ

26 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Herb. Flower white-purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,209
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 894 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 894
2. 898 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 898
3. 1295 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 1295
4. 1488 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 1488
5. 1839 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 1839
6. 4666 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 4666
7. 5098 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 5098
8. 5281 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 5281
9. 5687 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 5687
10. 10109 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Pongamornkul 32
11. 10326 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau P. Srisanga & C. Puff 11
12. 12203 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. La-ongsri 36
13. 19035 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 19035
14. 23261 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Glamwaewwong 280
15. 31806 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1213
16. 35111 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Pongamornkul 2189
17. 35224 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8012
18. 35269 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8066
19. 35406 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8224
20. 36360 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3003
21. 36567 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 1887
22. 40300 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 2672
23. 40823 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6043
24. 41789 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau P. Wessumritt & M. Norsaengsri 38
25. 42750 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri & S. Intamusik 6215
26. 43042 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Zhou Shi-shun 3196
27. 44494 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Zhou Shi-shun 3116
28. 45067 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Tanaros 469
29. 48922 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Shigeyuki Mitsuta, Tetsukasa Yahara & Hidetoshi Nagamasu T-46477
30. 49737 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30975
31. 49741 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30943
32. 49723 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32230
33. 51496 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri & N. Tathana 7566
34. 58809 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Zhou-Shishun 3116
35. 58985 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Li-Jianwu 352
36. 60427 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Zhou-Shishun 3656
37. 63128 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Li-Jianwu 993
38. 63398 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Li-Jianwu 414
39. 70856 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 073
40. 70886 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 108
41. 71449 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Pongamornkul 3889
42. 77617 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri 11544
43. 80126 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097152
44. 80127 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097962
45. 81084 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 7265
46. 81161 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 7342
47. 81806 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri 11840
48. 81959 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri 11992
49. 87334 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-176
50. 88233 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Pongamornkul 5239
51. 88338 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau N. Muangyen 190
52. 88790 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 8392
53. 88811 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 8412
54. 92119 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Kazumi Fujikawa, Kenji Kano & Hong Mang 053407
55. 96853 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Glamwaewwong 369/60
56. 100888 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau P. Phaosrichai 613
57. 104230 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau S. Kamonnate 706
58. 104271 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau S. Kamonnate 836
59. 121473 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1093
60. 121962 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1297
61. 133348 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1137
62. 136622 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3647
63. 136653 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103672

ปิด

QR code