ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116849
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-041
Collected date

วันที่เก็บ

19 Mar 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Climber. Flower light green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

765
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

149    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4244 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 4244
2. 9525 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 9525
3. 10186 Bauhinia sp. P. Thongson 119
4. 13202 Bauhinia sp. T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto 1263
5. 14843 Bauhinia sp. S. Intamusik 94
6. 18384 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 18384
7. 25337 Bauhinia sp. C. Glamwaewwong 1173
8. 28872 Bauhinia sp. C. Maknoi s.n.
9. 30224 Bauhinia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-8-1-2
10. 30339 Bauhinia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1294
11. 30991 Bauhinia sp. K. Kertsawang 697
12. 33045 Bauhinia sp. Warintorn K. 07-029
13. 35633 Bauhinia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8471
14. 38198 Bauhinia sp. P. Wessumritt 124
15. 43498 Bauhinia sp. D. Khrueasan s.n.
16. 45843 Bauhinia sp. C. Maknoi 3659
17. 46144 Bauhinia sp. N. Romkham 232
18. 46905 Bauhinia sp. M. Tanaros 378
19. 51321 Bauhinia sp. M. Norsaengsri 2769
20. 60863 Bauhinia sp. Ling Shein Man 087097
21. 61581 Bauhinia sp. Ling Shein Man 087233
22. 62684 Bauhinia sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 140
23. 63538 Bauhinia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6590
24. 64655 Bauhinia sp. S. Watthana 3740
25. 65117 Bauhinia sp. K. Srithi 654
26. 65118 Bauhinia sp. K. Srithi 653
27. 71618 Bauhinia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091054
28. 72346 Bauhinia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095288
29. 73714 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 04124
30. 77942 Bauhinia sp. C. Maknoi 5138
31. 78309 Bauhinia sp. V. Nguanchoo 208
32. 83077 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4612
33. 84088 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4874
34. 84831 Bauhinia sp. S. Watthana 3909
35. 85270 Bauhinia sp. C. Maknoi 7918
36. 85627 Bauhinia sp. C. Maknoi 8326
37. 86277 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-281
38. 86384 Bauhinia sp. M. Wongnak 178
39. 86389 Bauhinia sp. M. Wongnak 190
40. 86390 Bauhinia sp. M. Wongnak 169
41. 86438 Bauhinia sp. M. Wongnak 383
42. 86744 Bauhinia sp. C. Glamwaewwong 038/58
43. 87743 Bauhinia sp. Saensouk et al. 129
44. 88195 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5201
45. 88164 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5170
46. 88565 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 416
47. 88569 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 420
48. 89194 Bauhinia sp. N. Muangyen 784
49. 89461 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5561
50. 90127 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-50
51. 90356 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-278
52. 93239 Bauhinia sp. D. Argyriou 510
53. 93608 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5791
54. 95177 Bauhinia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-216
55. 95846 Bauhinia sp. N. Muangyen 1802
56. 95850 Bauhinia sp. N. Muangyen 1806
57. 96321 Bauhinia sp. Mahasarakham University 4
58. 95898 Bauhinia sp. N. Muangyen 1854
59. 95934 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 332
60. 97091 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 475
61. 97095 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 479
62. 100828 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 555
63. 100930 Bauhinia sp. C. Maknoi 484
64. 104530 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 6307
65. 106287 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 742
66. 106387 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 842
67. 106395 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 850
68. 106909 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 620
69. 106961 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 672
70. 108516 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2017-197
71. 109853 Bauhinia sp. TLBG 242
72. 110140 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1013
73. 110194 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1067
74. 110694 Bauhinia sp. N. Muangyen 1900
75. 110701 Bauhinia sp. N. Muangyen 1907
76. 110707 Bauhinia sp. N. Muangyen 1914
77. 111038 Bauhinia sp. K. Kertsawang 4607
78. 112043 Bauhinia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9089
79. 112895 Bauhinia sp. K. Kertsawang 3733
80. 112472 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1249
81. 112482 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1259
82. 112526 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1303
83. 112679 Bauhinia sp. N. Muangyen 2166
84. 112688 Bauhinia sp. N. Muangyen 2175
85. 112700 Bauhinia sp. N. Muangyen 2187
86. 113051 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6656
87. 113052 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6657
88. 113097 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6702
89. 113130 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6735
90. 113552 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-253
91. 113616 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-317
92. 114963 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2018-234
93. 115102 Bauhinia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 637
94. 115941 Bauhinia sp. K. Wangwasit 180718-28
95. 117029 Bauhinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-222
96. 117164 Bauhinia sp. N. Muangyen 2431
97. 117236 Bauhinia sp. N. Muangyen 2503
98. 118697 Bauhinia sp. K. Kertsawang 4003
99. 120572 Bauhinia sp. N. Muangyen 2338
100. 120641 Bauhinia sp. N. Muangyen 2624
101. 120618 Bauhinia sp. N. Muangyen 2601
102. 120716 Bauhinia sp. N. Muangyen 2698
103. 120786 Bauhinia sp. N. Muangyen 2768
104. 120801 Bauhinia sp. N. Muangyen 2783
105. 120882 Bauhinia sp. N. Muangyen 2864
106. 120886 Bauhinia sp. N. Muangyen 2868
107. 121032 Bauhinia sp. N. Muangyen 3014
108. 121034 Bauhinia sp. N. Muangyen 3016
109. 121107 Bauhinia sp. N. Muangyen 3089
110. 121199 Bauhinia sp. N. Boonruang 0260
111. 121331 Bauhinia sp. N. Boonruang 0392
112. 121803 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1863
113. 121855 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1190
114. 122132 Bauhinia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1465
115. 122507 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9500
116. 121891 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1226
117. 121976 Bauhinia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1311
118. 122193 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9447
119. 122197 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9443
120. 122220 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn & Rodrigo Duno 9420
121. 122451 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9480
122. 122533 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1493
123. 124813 Bauhinia sp. N. Muangyen 3390
124. 125912 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9736
125. 126569 Bauhinia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9925
126. 126738 Bauhinia sp. N. Muangyen 3724
127. 127263 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1898
128. 128096 Bauhinia sp. K. Inthamma 955
129. 128361 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2162
130. 128427 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2228
131. 128436 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2237
132. 130063 Bauhinia sp. N. Muangyen 3739
133. 130361 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2503
134. 131483 Bauhinia sp. Chusie Trisonthi BD 67
135. 132336 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7462
136. 132257 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7349
137. 132924 Bauhinia sp. S. Pumikong 2019 81
138. 133766 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7662
139. 134309 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2659
140. 134338 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2688
141. 134345 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2695
142. 134396 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2746
143. 134436 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2786
144. 136260 Bauhinia sp. Phongpithak Wuamprakhon 3
145. 136275 Bauhinia sp. Mutita Kongsombat 5
146. 137551 Bauhinia sp. K. Inthamma 1135
147. 137726 Bauhinia sp. K. Inthamma 1310
148. 137989 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2883
149. 140989 Bauhinia sp. W. Pongamornkul - 8154

ปิด

QR code