ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116704
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Maesa sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Primulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 327
Collected date

วันที่เก็บ

24 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

186    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 773 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 773
2. 1016 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 1016
3. 2485 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 2485
4. 4268 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 4268
5. 4571 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 4571
6. 5790 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5790
7. 5845 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5845
8. 5922 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5922
9. 5966 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5966
10. 6334 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 6334
11. 8267 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8267
12. 8638 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8638
13. 8669 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8669
14. 8728 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8728
15. 8763 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8763
16. 10370 Maesa sp. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 47
17. 11325 Maesa sp. Serm 66
18. 13022 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 13022
19. 15357 Maesa sp. W. Pongamornkul, R. Panya 464
20. 15741 Maesa sp. P. Suksathan, David J. Middleton 1844
21. 15938 Maesa sp. P. Suksathan, David J. Middleton 1848
22. 18765 Maesa sp. W. Nanakorn 254
23. 23863 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 23863
24. 23890 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 23890
25. 28307 Maesa sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 210804 46
26. 28344 Maesa sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 250804 9
27. 34097 Maesa sp. W. Pongamornkul 2022
28. 36601 Maesa sp. C. Maknoi 1921
29. 45088 Maesa sp. M. Tanaros 490
30. 46604 Maesa sp. M. Norsaengsri 3575
31. 47409 Maesa sp. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 89
32. 48133 Maesa sp. W. Boonprakop 142
33. 48822 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33222
34. 48827 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31441
35. 49678 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31088
36. 49679 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 30135
37. 49681 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31433
38. 49968 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32108
39. 49971 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32105
40. 49978 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32968
41. 50085 Maesa sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara, Chawalit Niyomdham T 26814
42. 51054 Maesa sp. W. Pongamornkul 2660
43. 51512 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 3093
44. 53828 Maesa sp. C. Maknoi 3109
45. 54329 Maesa sp. T. Yingkhachorn 6
46. 57033 Maesa sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9312
47. 59416 Maesa sp. Romklao Botanical Garden 2553 22
48. 60486 Maesa sp. Ling Shein Mang 87936
49. 60608 Maesa sp. Ling Shein Mang 88045
50. 60621 Maesa sp. Ling Shein Mang 88026
51. 60830 Maesa sp. Ling Shein Mang 87135
52. 60972 Maesa sp. Ling Shein Mang 87812
53. 61698 Maesa sp. Ling Shein Mang 87040
54. 61787 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86963
55. 62791 Maesa sp. M. Norsaengsri 10003
56. 64419 Maesa sp. W. Pongamornkul 2968
57. 64452 Maesa sp. W. Pongamornkul 3001
58. 64486 Maesa sp. W. Pongamornkul 3035
59. 65632 Maesa sp. M. Norsaengsri 10122
60. 65708 Maesa sp. M. Norsaengsri 10200
61. 68909 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89557
62. 68923 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89472
63. 70414 Maesa sp. C. Maknoi 3281
64. 72833 Maesa sp. M. Norsaengsri 10944
65. 73454 Maesa sp. C. Lakoet 613
66. 73715 Maesa sp. W. Pongamornkul 4125
67. 73800 Maesa sp. P. Phaosrichai 41
68. 74760 Maesa sp. W. Pongamornkul 4234
69. 75265 Maesa sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2467
70. 75973 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94314
71. 76492 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94188
72. 77548 Maesa sp. M. Norsaengsri 10929
73. 80052 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97934
74. 80053 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97633
75. 80054 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97349
76. 80055 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97245
77. 80056 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97131
78. 80412 Maesa sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 227
79. 82214 Maesa sp. P. Phaosrichai 147
80. 87054 Maesa sp. C. Glamwaewwong 58 347
81. 88165 Maesa sp. W. Pongamornkul 5171
82. 87099 Maesa sp. C. Glamwaewwong 58 393
83. 87405 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 247
84. 88879 Maesa sp. C. Maknoi 8480
85. 89336 Maesa sp. W. Pongamornkul 5436
86. 89498 Maesa sp. W. Pongamornkul 5598
87. 89680 Maesa sp. W. Pongamornkul 5666
88. 89687 Maesa sp. W. Pongamornkul 5673
89. 90140 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 63
90. 90340 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 263
91. 90407 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 329
92. 90185 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 108
93. 90208 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 131
94. 90221 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 144
95. 90281 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 204
96. 90296 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 219
97. 90319 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 242
98. 91158 Maesa sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3525
99. 94106 Maesa sp. W. Pongamornkul 5822
100. 95939 Maesa sp. P. Phaosrichai 337
101. 95596 Maesa sp. W. Pongamornkul 5957
102. 95637 Maesa sp. W. Pongamornkul, R. Suksathan, M. Wongnak 5998
103. 96317 Maesa sp. Prince of Songkla University 33
104. 96534 Maesa sp. C. Glamwaewwong 60 50
105. 98343 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 223
106. 98348 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 228
107. 98591 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 68
108. 98818 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 295
109. 98885 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 362
110. 101110 Maesa sp. W. Pongamornkul 6131
111. 106237 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 693
112. 106238 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 694
113. 106355 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 810
114. 106360 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 815
115. 106786 Maesa sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 506
116. 106865 Maesa sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 576
117. 107469 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 243
118. 107565 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 352
119. 110167 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1040
120. 111648 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 171
121. 111716 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 236
122. 112996 Maesa sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 28
123. 113258 Maesa sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3951
124. 113370 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 71
125. 113451 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 152
126. 113538 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 239
127. 113686 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 387
128. 113716 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 417
129. 113830 Maesa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 80
130. 114062 Maesa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 312
131. 114118 Maesa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 368
132. 116488 Maesa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 112
133. 116155 Maesa sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6807
134. 116501 Maesa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 125
135. 116531 Maesa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 155
136. 116545 Maesa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 169
137. 116954 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 147
138. 116774 Maesa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 397
139. 116826 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 18
140. 116842 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 34
141. 117001 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 194
142. 117033 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 226
143. 117066 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 259
144. 117100 Maesa sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 293
145. 118929 Maesa sp. K. Inthamma 516
146. 121588 Maesa sp. N. Boonruang 491
147. 122771 Maesa sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 241
148. 122772 Maesa sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 242
149. 122821 Maesa sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 291
150. 122918 Maesa sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 388
151. 122966 Maesa sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 437
152. 123007 Maesa sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 1
153. 123036 Maesa sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 30
154. 123662 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 199
155. 125109 Maesa sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 731
156. 130470 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2611
157. 130536 Maesa sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 813
158. 130932 Maesa sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1205
159. 132302 Maesa sp. W. Pongamornkul 7428
160. 132319 Maesa sp. W. Pongamornkul 7445
161. 132472 Maesa sp. W. Pongamornkul 7314
162. 132554 Maesa sp. W. Pongamornkul 7492
163. 133596 Maesa sp. Natdanai Pan-in V 381
164. 135806 Maesa sp. W. Pongamornkul 7774
165. 135997 Maesa sp. W. Pongamornkul 7959
166. 136040 Maesa sp. W. Pongamornkul 8002
167. 136382 Maesa sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3407
168. 136621 Maesa sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3646
169. 136423 Maesa sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3448
170. 136506 Maesa sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3531
171. 136526 Maesa sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3551
172. 137910 Maesa sp. K. Inthamma 1494
173. 138343 Maesa sp. K. Inthamma 1619
174. 138419 Maesa sp. K. Inthamma 1695
175. 138963 Maesa sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3842
176. 139152 Maesa sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 467
177. 140723 Maesa sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101625
178. 140971 Maesa sp. W. Pongamornkul 8136
179. 140972 Maesa sp. W. Pongamornkul 8137
180. 140995 Maesa sp. W. Pongamornkul 8160
181. 141084 Maesa sp. W. Pongamornkul 8249
182. 142164 Maesa sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6800
183. 142353 Maesa sp. W. Pongamornkul 8654
184. 142388 Maesa sp. W. Pongamornkul 8689
185. 142392 Maesa sp. W. Pongamornkul 8693
186. 142485 Maesa sp. W. Pongamornkul 8786

ปิด

QR code