ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 12328
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriocaulon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ERIOCAULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1223
Collected date

วันที่เก็บ

12 Oct 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 10-20 cm in exposed area of sand stone platform. Inflorescence round, white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7282 Eriocaulon sp. W. Nanakorn et al. 7282
2. 7551 Eriocaulon sp. W. Nanakorn et al. 7551
3. 12432 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1327
4. 12435 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1330
5. 12177 Eriocaulon sp. W. La-ongsri 10
6. 12403 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1298
7. 13615 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1381
8. 16040 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1904
9. 16081 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1946
10. 16416 Eriocaulon sp. P. Suksathan 2091
11. 18876 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 1124
12. 19213 Eriocaulon sp. S. Watthana and T. Riyapan 924
13. 19214 Eriocaulon sp. S. Watthana and T. Riyapan 925
14. 19215 Eriocaulon sp. S. Watthana and T. Riyapan 926
15. 21369 Eriocaulon sp. S. Watthana 1376
16. 21377 Eriocaulon sp. S. Watthana 1385
17. 21622 Eriocaulon sp. P. Suksathan 3127
18. 21744 Eriocaulon sp. S. Watthana and P. Suksathan 1536
19. 21821 Eriocaulon sp. S. Watthana and P. Suksathan 1613
20. 21825 Eriocaulon sp. S. Watthana and P. Suksathan 1617
21. 25939 Eriocaulon sp. P. Suksathan 3596
22. 28263 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 597
23. 30954 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 660
24. 31333 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 797
25. 31773 Eriocaulon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1180
26. 34551 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4358
27. 34561 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4368
28. 34562 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4369
29. 34777 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3146
30. 34790 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3162
31. 36470 Eriocaulon sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3114
32. 36840 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4583
33. 37099 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4662
34. 39652 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 4740
35. 43421 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 1242
36. 46750 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 2946
37. 48232 Eriocaulon sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 037
38. 53776 Eriocaulon sp. C. Maknoi 3057
39. 53861 Eriocaulon sp. C. Maknoi 3143
40. 54206 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & P. Panyachan 8223
41. 59260 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9797
42. 62660 Eriocaulon sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 110
43. 63771 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 2214
44. 63776 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Kertsawang 87
45. 67765 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 5823
46. 68022 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0037
47. 76151 Eriocaulon sp. C. Maknoi 6697
48. 76907 Eriocaulon sp. W. Tanming 681
49. 77833 Eriocaulon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-48
50. 81432 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11677
51. 81450 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11696
52. 83274 Eriocaulon sp. C. Maknoi 7791
53. 84503 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 3356
54. 84504 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 3357
55. 84629 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 3410
56. 85175 Eriocaulon sp. P. Phaosrichai 284
57. 94253 Eriocaulon sp. N. Muangyen 1381
58. 94320 Eriocaulon sp. N. Muangyen 1448
59. 94389 Eriocaulon sp. N. Muangyen 1516
60. 94390 Eriocaulon sp. N. Muangyen 1517
61. 102049 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4313
62. 102051 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4315
63. 102053 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4317
64. 102055 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4319
65. 102057 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4321
66. 102059 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4323
67. 102080 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4344
68. 101975 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4239
69. 101992 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4256
70. 101994 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4258
71. 102005 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4269
72. 102009 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4273
73. 107391 Eriocaulon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-157

ปิด

QR code