ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 116762
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anneslea fragrans Wall.
Family name

ชื่อวงศ์

Pentaphylacaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 385
Collected date

วันที่เก็บ

25 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest. Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

908
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

98    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1828 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 1828
2. 2486 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 2486
3. 5520 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 5520
4. 5423 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 5423
5. 6253 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 6253
6. 7937 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 7937
7. 8648 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 8648
8. 8885 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 8885
9. 8888 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 8888
10. 10194 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 10194
11. 10564 Anneslea fragrans Wall. S. Watthana 64
12. 10686 Anneslea fragrans Wall. Serm 20
13. 11190 Anneslea fragrans Wall. L. Averyanov 4259
14. 12387 Anneslea fragrans Wall. P. Suksathan 1282
15. 12591 Anneslea fragrans Wall. P. Srisanga 352
16. 19028 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 19028
17. 19783 Anneslea fragrans Wall. W. La-ongsri 145
18. 23862 Anneslea fragrans Wall. W. Nanakorn et al. 23862
19. 24967 Anneslea fragrans Wall. C. Glamwaewwong 942
20. 27467 Anneslea fragrans Wall. P. Kumphet s.n.
21. 29447 Anneslea fragrans Wall. C. Glamwaewwong 1309
22. 29845 Anneslea fragrans Wall. C. Maknoi 1437
23. 31277 Anneslea fragrans Wall. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2952
24. 33939 Anneslea fragrans Wall. J.F. Maxwell 07 712
25. 35241 Anneslea fragrans Wall. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8033
26. 35619 Anneslea fragrans Wall. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8455
27. 37111 Anneslea fragrans Wall. C. Maknoi 1993
28. 37787 Anneslea fragrans Wall. M. Norsaengsri 3742
29. 42726 Anneslea fragrans Wall. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6190
30. 47302 Anneslea fragrans Wall. Chusie KY 90
31. 57914 Anneslea fragrans Wall. M. Norsaengsri 1947
32. 58040 Anneslea fragrans Wall. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9142
33. 58928 Anneslea fragrans Wall. Zhou-Shishun 2976
34. 59681 Anneslea fragrans Wall. T. Khambai 92
35. 62550 Anneslea fragrans Wall. Romklao Botanical Garden 2555 490
36. 66230 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul 3268
37. 67116 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul 3698
38. 69830 Anneslea fragrans Wall. J. Murata, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 25572
39. 70496 Anneslea fragrans Wall. C. Maknoi 3363
40. 70969 Anneslea fragrans Wall. C. Maknoi 6647
41. 71418 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul 3858
42. 71460 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul 3900
43. 74222 Anneslea fragrans Wall. Zhou-Shishun 7535
44. 74447 Anneslea fragrans Wall. Zhou-Shishun 8418
45. 74547 Anneslea fragrans Wall. Zhou-Shishun 7829
46. 75017 Anneslea fragrans Wall. M. Norsaengsri 11062
47. 80387 Anneslea fragrans Wall. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 202
48. 80718 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul 4575
49. 80784 Anneslea fragrans Wall. K. Phoutthavong et al. 524
50. 80976 Anneslea fragrans Wall. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97624
51. 82106 Anneslea fragrans Wall. M. Norsaengsri 12138
52. 83063 Anneslea fragrans Wall. M. Norsaengsri 12447
53. 83206 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul 4741
54. 86364 Anneslea fragrans Wall. M. Wongnak s.n.
55. 88192 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul 5198
56. 89044 Anneslea fragrans Wall. N. Muangyen 635
57. 94175 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul 5875
58. 94444 Anneslea fragrans Wall. N. Muangyen 1571
59. 95943 Anneslea fragrans Wall. P. Phaosrichai 341
60. 101169 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul 6190
61. 103716 Anneslea fragrans Wall. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana, Truong Quang Cuong 2 50
62. 104470 Anneslea fragrans Wall. T. Khambai 493
63. 106418 Anneslea fragrans Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 873
64. 107281 Anneslea fragrans Wall. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 39
65. 110006 Anneslea fragrans Wall. TLBG 604
66. 112371 Anneslea fragrans Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1148
67. 112505 Anneslea fragrans Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1282
68. 113431 Anneslea fragrans Wall. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 132
69. 116398 Anneslea fragrans Wall. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 22
70. 117297 Anneslea fragrans Wall. N. Muangyen 2564
71. 118110 Anneslea fragrans Wall. N. Pan-in 70
72. 118122 Anneslea fragrans Wall. N. Pan-in 82
73. 118184 Anneslea fragrans Wall. N. Pan-in 144
74. 120651 Anneslea fragrans Wall. N. Muangyen 2634
75. 120758 Anneslea fragrans Wall. N. Muangyen 2740
76. 122612 Anneslea fragrans Wall. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 83
77. 125251 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul 6994
78. 127807 Anneslea fragrans Wall. Natdanai Pan-in 183
79. 129227 Anneslea fragrans Wall. Akharasit Bunsongthae 44
80. 130188 Anneslea fragrans Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2364
81. 130236 Anneslea fragrans Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2412
82. 130244 Anneslea fragrans Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2420
83. 131965 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 154
84. 132497 Anneslea fragrans Wall. W. Pongamornkul 7377
85. 133439 Anneslea fragrans Wall. Natdanai Pan-in V 223
86. 133505 Anneslea fragrans Wall. Natdanai Pan-in V 289
87. 133519 Anneslea fragrans Wall. Natdanai Pan-in V 304
88. 133527 Anneslea fragrans Wall. Natdanai Pan-in V 312
89. 133586 Anneslea fragrans Wall. Natdanai Pan-in V 371
90. 133631 Anneslea fragrans Wall. Natdanai Pan-in V 416
91. 133652 Anneslea fragrans Wall. Natdanai Pan-in V 437
92. 133697 Anneslea fragrans Wall. Natdanai Pan-in V 482
93. 135520 Anneslea fragrans Wall. Fumihiro Konta CH 3608
94. 138304 Anneslea fragrans Wall. K. Inthamma 1580
95. 138648 Anneslea fragrans Wall. Natdanai Pan-in 523
96. 138707 Anneslea fragrans Wall. Natdanai Pan-in 582
97. 140647 Anneslea fragrans Wall. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101698
98. 143168 Anneslea fragrans Wall. Eakkaluk Wongwad EAF 001

ปิด

QR code