ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116932
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viburnum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Adoxaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 124
Collected date

วันที่เก็บ

21 Mar 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest. Tree 7 m high. Flower white, fragrant.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

98    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1798 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 1798
2. 1835 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 1835
3. 2483 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 2483
4. 3647 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 3647
5. 4422 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4422
6. 4490 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4490
7. 4628 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4628
8. 5517 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5517
9. 5389 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5389
10. 5874 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5874
11. 6137 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 6137
12. 6149 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 6149
13. 7102 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7102
14. 7119 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7119
15. 7948 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7948
16. 8326 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8326
17. 8645 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8645
18. 8939 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8939
19. 9556 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 9556
20. 9853 Viburnum sp. S. Watthana, S. Siriphum 42
21. 10363 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 40
22. 10364 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 41
23. 10410 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 87
24. 11449 Viburnum sp. W. Pongamornkul 173
25. 12206 Viburnum sp. W. La-ongsri 39
26. 12873 Viburnum sp. P. Srisanga 403
27. 14860 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 14860
28. 16135 Viburnum sp. P. Suksathan 1999
29. 16470 Viburnum sp. P. Suksathan 2143
30. 16528 Viburnum sp. P. Suksathan 2201
31. 18132 Viburnum sp. P. Srisanga 1685
32. 18838 Viburnum sp. W. Pongamornkul 548
33. 19330 Viburnum sp. M. Norsaengsri 1209
34. 20556 Viburnum sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1455
35. 22489 Viburnum sp. P. Srisanga 2328
36. 22567 Viburnum sp. P. Srisanga 2406
37. 25603 Viburnum sp. C. Maknoi 639
38. 23605 Viburnum sp. P. Srisanga 2614
39. 29276 Viburnum sp. S. Watthana 2275
40. 29127 Viburnum sp. S. Watthana, H. Kurzweil 2180
41. 30622 Viburnum sp. P. Suksathan 4242
42. 47025 Viburnum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 246
43. 50052 Viburnum sp. M.N. Tamura T 60208
44. 50266 Viburnum sp. H. Takahashi T 62521
45. 50281 Viburnum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 52191
46. 50906 Viburnum sp. S. Watthana 3639
47. 56384 Viburnum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9021
48. 58808 Viburnum sp. Zhou-Shishun 3794
49. 60020 Viburnum sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2180
50. 60873 Viburnum sp. Ling Shein Mang 87261
51. 61530 Viburnum sp. Ling Shein Mang 87083
52. 61961 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87339
53. 61962 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87338
54. 61923 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87354
55. 61934 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87341
56. 66491 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3310
57. 67078 Viburnum sp. W. Pongamornkul 3660
58. 67086 Viburnum sp. W. Pongamornkul 3668
59. 75225 Viburnum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2253
60. 79406 Viburnum sp. Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 203
61. 79593 Viburnum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97456
62. 80394 Viburnum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 209
63. 80478 Viburnum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 293
64. 84221 Viburnum sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4087
65. 86818 Viburnum sp. C. Glamwaewwong 58 112
66. 88237 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5243
67. 89246 Viburnum sp. C. Maknoi 4040
68. 90094 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 17
69. 90125 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 48
70. 90202 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 125
71. 94183 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5883
72. 94216 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5916
73. 95147 Viburnum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 186
74. 95601 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5962
75. 104582 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6359
76. 104593 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6370
77. 105917 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6393
78. 106810 Viburnum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 530
79. 107561 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 348
80. 110164 Viburnum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1037
81. 110189 Viburnum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1062
82. 112587 Viburnum sp. C. Maknoi 3384
83. 113525 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 226
84. 122768 Viburnum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 238
85. 122926 Viburnum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 396
86. 123274 Viburnum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 268
87. 123306 Viburnum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 300
88. 132317 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7443
89. 132318 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7444
90. 134611 Viburnum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3246
91. 135627 Viburnum sp. Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH 2110
92. 135745 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7713
93. 135816 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7784
94. 135956 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7918
95. 136028 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7990
96. 136167 Viburnum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 81
97. 138166 Viburnum sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3060
98. 142545 Viburnum sp. W. Pongamornkul 8846

ปิด

QR code