ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 117081
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scleria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Cyperaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 274
Collected date

วันที่เก็บ

25 Mar 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1.2 m high in evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

627
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

120    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1858 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 1858
2. 2260 Scleria sp. M. Norsaengsri 769
3. 2309 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 2309
4. 4186 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 4186
5. 3217 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 3217
6. 4284 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 4284
7. 7042 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 7042
8. 7310 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 7310
9. 20198 Scleria sp. M. Norsaengsri 1257
10. 20263 Scleria sp. M. Norsaengsri 1322
11. 20815 Scleria sp. M. Norsaengsri 1551
12. 21056 Scleria sp. M. Norsaengsri 1629
13. 21491 Scleria sp. M. Norsaengsri 1736
14. 22965 Scleria sp. C. Glamwaewwong 209
15. 30989 Scleria sp. K. Kertsawang 695
16. 30990 Scleria sp. K. Kertsawang 696
17. 31056 Scleria sp. K. Kertsawang 762
18. 34592 Scleria sp. P. Suksathan 4399
19. 35429 Scleria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8249
20. 37872 Scleria sp. M. Norsaengsri 3839
21. 39602 Scleria sp. M. Norsaengsri 4690
22. 45766 Scleria sp. D. Khrueasan MS 761
23. 45767 Scleria sp. D. Khrueasan MS 500
24. 47810 Scleria sp. S. Sawangsawat, W. Boonchai 237
25. 49908 Scleria sp. M. Norsaengsri 6428
26. 50093 Scleria sp. M.N. Tamura T 60224
27. 52216 Scleria sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1458
28. 52822 Scleria sp. C. Maknoi 2997
29. 56030 Scleria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8645
30. 56230 Scleria sp. M. Norsaengsri 781
31. 56830 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2020
32. 56890 Scleria sp. M. Norsaengsri, S. Mattapha 9200
33. 58468 Scleria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9503
34. 58521 Scleria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9556
35. 58527 Scleria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9562
36. 58639 Scleria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9674
37. 58787 Scleria sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9406
38. 59598 Scleria sp. T. Khambai 9
39. 59779 Scleria sp. C. Pitaksantipap 13
40. 59801 Scleria sp. C. Pitaksantipap 35
41. 59902 Scleria sp. Romklao Botanical Garden 2554 293
42. 59993 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2153
43. 60132 Scleria sp. M. Norsaengsri 5921
44. 62787 Scleria sp. M. Norsaengsri 9999
45. 62841 Scleria sp. M. Norsaengsri 10053
46. 63670 Scleria sp. M. Norsaengsri 4152
47. 63674 Scleria sp. M. Norsaengsri 4155
48. 64739 Scleria sp. M. Norsaengsri, C. Pitaksantipap 9382
49. 65394 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2467
50. 65395 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2468
51. 65616 Scleria sp. M. Norsaengsri 10105
52. 66705 Scleria sp. M. Norsaengsri 10368
53. 67798 Scleria sp. M. Norsaengsri 10478
54. 67814 Scleria sp. M. Norsaengsri 10494
55. 67963 Scleria sp. C. Lakoet 344
56. 67992 Scleria sp. C. Lakoet 373
57. 67993 Scleria sp. C. Lakoet 374
58. 69307 Scleria sp. Zhou-Shishun 6680
59. 71334 Scleria sp. W. Pongamornkul 3774
60. 73952 Scleria sp. M. Norsaengsri 11482
61. 75000 Scleria sp. M. Norsaengsri 10865
62. 79047 Scleria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 243
63. 81444 Scleria sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11690
64. 81452 Scleria sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11698
65. 82182 Scleria sp. C. Maknoi 7774
66. 82888 Scleria sp. M. Norsaengsri 12272
67. 83278 Scleria sp. C. Maknoi 7795
68. 85835 Scleria sp. M. Norsaengsri 12488
69. 86518 Scleria sp. W. Tanming 970
70. 87193 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 36
71. 87293 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 135
72. 87321 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 163
73. 87660 Scleria sp. Saensouk et al. 46
74. 89384 Scleria sp. W. Pongamornkul 5484
75. 90259 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 182
76. 90297 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 220
77. 91877 Scleria sp. N. Muangyen 1245
78. 94300 Scleria sp. N. Muangyen 1428
79. 94332 Scleria sp. N. Muangyen 1459
80. 95339 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4151
81. 96035 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4218
82. 100801 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 404
83. 100817 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 420
84. 101983 Scleria sp. K. Kertsawang 4247
85. 102065 Scleria sp. K. Kertsawang 4329
86. 102069 Scleria sp. K. Kertsawang 4333
87. 103922 Scleria sp. Kanokwan Seemasee 79
88. 104837 Scleria sp. C. Maknoi 5713
89. 108491 Scleria sp. T. Choopan et al. 2017 207
90. 110884 Scleria sp. N. Muangyen 2099
91. 110934 Scleria sp. K. Kertsawang 4504
92. 111254 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 202
93. 115235 Scleria sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 770
94. 115236 Scleria sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 771
95. 115329 Scleria sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 864
96. 115370 Scleria sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 905
97. 117986 Scleria sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 356
98. 118634 Scleria sp. K. Kertsawang 3940
99. 122055 Scleria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1389
100. 122060 Scleria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1394
101. 122709 Scleria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 179
102. 123119 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 113
103. 123488 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 26
104. 123510 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 48
105. 123520 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 58
106. 126983 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1714
107. 130639 Scleria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 916
108. 131447 Scleria sp. Chusie Trisonthi BD 33
109. 132159 Scleria sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2968
110. 133079 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3043
111. 133113 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3077
112. 133156 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3120
113. 133436 Scleria sp. Natdanai Pan-in V 220
114. 135888 Scleria sp. W. Pongamornkul 7856
115. 135975 Scleria sp. W. Pongamornkul 7937
116. 136484 Scleria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3509
117. 138830 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3709
118. 139005 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3884
119. 140413 Scleria sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100091
120. 142528 Scleria sp. W. Pongamornkul 8829

ปิด

QR code