ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 117360
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 946
Collected date

วันที่เก็บ

12 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub ca. 1.5 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

410
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 82 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Nanakorn et al. 082
2. 1224 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Nanakorn et al. 1224
3. 1284 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Nanakorn et al. 1284
4. 1910 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Nanakorn et al. 1910
5. 3997 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Nanakorn et al. 3997
6. 4167 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Nanakorn et al. 4167
7. 7842 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Nanakorn et al. 7842
8. 11954 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Serm 118
9. 11703 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Pongamornkul 251
10. 35565 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8395
11. 42912 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson C. Maknoi & M. Tanaros 3487
12. 43324 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Wipawan Parimontaonsakul 008
13. 55150 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson M.S. s.n.
14. 59810 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Romklao Botanical Garden 0201/2554
15. 60476 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Ling Shein Man 087897
16. 61374 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086767
17. 61445 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Ling Shein Man 087678
18. 61546 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Ling Shein Man 087067
19. 64195 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2597
20. 65451 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2664
21. 70879 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 100
22. 71621 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091057
23. 72177 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Thammarong 326
24. 72963 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson M. Norsaengsri 10744
25. 75306 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094987
26. 80509 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-324
27. 86700 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Tanming 996
28. 92444 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3917
29. 93840 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Khin Myo Htwe 024154
30. 96149 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4334
31. 110642 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5757
32. 114878 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson T. Choopan et al. 2017-25
33. 115799 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson K. Wangwasit 180322-49
34. 116279 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6931
35. 120637 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson N. Muangyen 2620
36. 121851 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1186
37. 124829 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson N. Muangyen 3406
38. 124849 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson N. Muangyen 3426
39. 124893 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson N. Muangyen 3470
40. 126244 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Khin Myo Htwe 024274
41. 132536 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Pongamornkul 7474
42. 132567 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson W. Pongamornkul 7505
43. 134275 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson P. Srisanga, C. Maknoi 3709
44. 137014 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103748
45. 137724 Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson K. Inthamma 1308

ปิด

QR code