ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 117729
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Harrisonia perforata (Blanco) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-099
Collected date

วันที่เก็บ

29 May 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3 m high in deciduous dipterocarp forest; roadsides. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

108    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 240 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 240
2. 534 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 534
3. 3251 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3251
4. 3722 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3722
5. 3907 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3907
6. 6215 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6215
7. 6113 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6113
8. 6409 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6409
9. 8387 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 8387
10. 9041 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 9041
11. 9814 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 9814
12. 10760 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 10760
13. 17528 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonchai 28
14. 18942 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 18942
15. 25204 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 482
16. 27392 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Kumphet sn. 76
17. 30532 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 09-75
18. 32375 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 06-407
19. 35057 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 1861
20. 37193 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 2075
21. 38023 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3669
22. 38352 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi & P. Srisanga 2124
23. 38967 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 2312
24. 39034 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 2379
25. 39830 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 4937
26. 40068 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 5173
27. 40138 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 5243
28. 41685 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 09-164
29. 45159 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Tanaros 562
30. 45807 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 3623
31. 47291 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Chusie KY156
32. 50696 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. L. Kamkom 7010
33. 57181 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 296
34. 57272 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0170
35. 58102 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9854
36. 57695 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 4112
37. 57965 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9067
38. 58410 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 9445
39. 59734 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Klongngern 29
40. 61885 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Ling Shein Man 087296
41. 62706 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1130
42. 65091 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Srithi 304
43. 66960 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 3542
44. 68567 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2931
45. 69898 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053065
46. 71415 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 3855
47. 71467 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1004
48. 72071 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 03951
49. 72715 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 4950
50. 77519 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4352
51. 79157 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-352
52. 81276 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 7458
53. 83147 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4682
54. 83172 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4708
55. 83811 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Phaosrichai 197
56. 85505 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 8204
57. 85190 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 7838
58. 86143 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-147
59. 87059 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Glamwaewwong 352/58
60. 87363 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-205
61. 90678 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 940
62. 91275 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Sawangsawat 476
63. 91902 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 1270
64. 93005 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. D. Argyriou 254
65. 93317 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. D. Argyriou 598
66. 93935 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 023941
67. 93936 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Kazumi Fujikawa 035961
68. 94031 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Nuttakarn B., Wassamol L., Nannapat A. & Watcharapong R. 1
69. 95225 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-264
70. 94639 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4008
71. 94883 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma s.n.
72. 94884 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma 27
73. 94885 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma 26
74. 94886 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma 28
75. 104519 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 6296
76. 104581 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 6358
77. 105463 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 6806
78. 108677 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5281
79. 110029 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. TLBG 626
80. 110626 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5741
81. 110712 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 1919
82. 110996 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 4565
83. 111043 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 4612
84. 111650 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-173
85. 111160 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-108
86. 111162 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-110
87. 112698 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 2185
88. 114392 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4735
89. 115729 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Wangwasit 180321-25
90. 116063 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Wangwasit 180912-54
91. 116593 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-216
92. 117789 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-159
93. 117846 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-216
94. 118776 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Boonruang 0126
95. 119083 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Boonruang 0191
96. 120568 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 2334
97. 121112 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 3094
98. 123594 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-130
99. 124718 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 3295
100. 124742 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 3319
101. 125092 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 714
102. 125661 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Punchay 331
103. 127225 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1956
104. 126923 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1654
105. 128206 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Inthamma 1076
106. 128541 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1981
107. 128956 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2395
108. 129581 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4439

ปิด

QR code