ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 117731
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Passiflora foetida L.
Family name

ชื่อวงศ์

PASSIFLORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-101
Collected date

วันที่เก็บ

29 May 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in deciduous dipterocarp forest; roadsides. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

99    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1420 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 1420
2. 1751 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 1751
3. 3408 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 3408
4. 6538 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 6538
5. 7202 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 7202
6. 7333 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 7333
7. 11687 Passiflora foetida L. W. Pongamornkul 235
8. 15748 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri 860
9. 23239 Passiflora foetida L. C. Glamwaewwong 260
10. 28369 Passiflora foetida L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-10(1)
11. 28492 Passiflora foetida L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-21
12. 30220 Passiflora foetida L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-1-1
13. 30915 Passiflora foetida L. K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-9
14. 31035 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 741
15. 37240 Passiflora foetida L. C. Maknoi 2354
16. 39713 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri 4820
17. 42868 Passiflora foetida L. C. Maknoi & M. Tanaros 3443
18. 46329 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri 3323.1
19. 46803 Passiflora foetida L. M. Tanaros 204
20. 47387 Passiflora foetida L. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 58
21. 53829 Passiflora foetida L. C. Maknoi 3110
22. 55077 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8379
23. 57668 Passiflora foetida L. C. Maknoi 4085
24. 58401 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9436
25. 59529 Passiflora foetida L. Romklao Botanical Garden 0135/2553
26. 59821 Passiflora foetida L. Romklao Botanical Garden 0212/2554
27. 62620 Passiflora foetida L. W. Pongamornkul 2873
28. 62893 Passiflora foetida L. C. Lakoet 229
29. 63560 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri & P. Thongson 6632
30. 63974 Passiflora foetida L. M. Pinyosak & P. Wessumritt 41
31. 66516 Passiflora foetida L. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3335
32. 66809 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri 10407
33. 67574 Passiflora foetida L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 841
34. 68109 Passiflora foetida L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 585
35. 71498 Passiflora foetida L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1035
36. 72691 Passiflora foetida L. C. Maknoi 4926
37. 75916 Passiflora foetida L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095256
38. 76153 Passiflora foetida L. C. Maknoi 6699
39. 86110 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-114
40. 87082 Passiflora foetida L. C. Glamwaewwong 375/58
41. 87181 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-024
42. 87699 Passiflora foetida L. Saensouk et al. 85
43. 91752 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1120
44. 91784 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1152
45. 91901 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1269
46. 92652 Passiflora foetida L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-043
47. 93780 Passiflora foetida L. J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020955
48. 95904 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1860
49. 98551 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-028
50. 98575 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-052
51. 98924 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-401
52. 102165 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 4429
53. 102100 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 4364
54. 102684 Passiflora foetida L. V. Nguanchoo 975
55. 108460 Passiflora foetida L. T. Choopan et al. 2018-75
56. 108555 Passiflora foetida L. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5157
57. 110051 Passiflora foetida L. P. Panyadee 135
58. 110214 Passiflora foetida L. W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5302
59. 110577 Passiflora foetida L. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5692
60. 110809 Passiflora foetida L. N. Muangyen 2022
61. 110922 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 4492
62. 111391 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-339
63. 111651 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-174
64. 111153 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-101
65. 111304 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-252
66. 111325 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-273
67. 111641 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-164
68. 112693 Passiflora foetida L. N. Muangyen 2180
69. 113121 Passiflora foetida L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6726
70. 113194 Passiflora foetida L. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3888
71. 115033 Passiflora foetida L. T. Choopan et al. 2018-336
72. 118764 Passiflora foetida L. N. Boonruang 0114
73. 118545 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 3851
74. 118699 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 4005
75. 119126 Passiflora foetida L. N. Boonruang 0236
76. 120498 Passiflora foetida L. W. Tanming SP4
77. 121072 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3054
78. 121157 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3139
79. 123602 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-138
80. 124615 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3192
81. 124694 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3271
82. 124812 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3389
83. 125022 Passiflora foetida L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 644
84. 125197 Passiflora foetida L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1612
85. 125526 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3607
86. 127109 Passiflora foetida L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1840
87. 128815 Passiflora foetida L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2255
88. 128871 Passiflora foetida L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2310
89. 129380 Passiflora foetida L. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4238
90. 132280 Passiflora foetida L. W. Pongamornkul 7372
91. 134263 Passiflora foetida L. P. Srisanga, C. Maknoi 3697
92. 134144 Passiflora foetida L. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3609
93. 134400 Passiflora foetida L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2750
94. 135347 Passiflora foetida L. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 131
95. 137584 Passiflora foetida L. K. Inthamma 1168
96. 137794 Passiflora foetida L. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1378
97. 139062 Passiflora foetida L. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 371
98. 139127 Passiflora foetida L. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 439
99. 140646 Passiflora foetida L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100246

ปิด

QR code